This function is disabled by copyright.

Šasija in drugo | Krmilni sistemi


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

0

Aksialni ležaj vhodne gredi l Input shaft axial bearing

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Aksialni sklep l Axial joint

Servo krmiljenje z zunanjim valjem

0

Aktuator mehanske ključavnice l Mechanical lock actuator

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Aktuator mehanske ključavnice l Mechanical lock actuator

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Aktuator za zaklepanje ključavnice l Lock latch actuator

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Bati hidravličnega ventila l Hydraulic valve pistons

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Batnica cilindra l Cylinder rod

Delovni valj servo krmiljenja

0

Blokada ležaja l Lower bearing lock

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Centrirna naprava polžaste gredi l Worm shaft centring device

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Cev krmilnega stebra l Steering column tube

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Cev krmilnega stebra s pritrdilnim elementom l Steering column tube with fastener

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Cev l Pipe

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Cilinder ključavnice za vžig l Ignition lock cylinder

Mechanical steering column lockk

0

Cilinder l Cylinder

Delovni valj servo krmiljenja

0

Čep l Yoke plug (inner view)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Čep l Yoke plug (outer view)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Čep rezervoarja tekočine l Liquid tank plug

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Čep ventila l Valve plug

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Delovni valj servo krmiljenja l External cylinder power steering

0

Dimagnetna krona senzorja torzije l Torque sensor diamagnetic crown

Električni servo krmilni steber

0

Držalo bata ventila l Valve piston retainer

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Držalo l Retainer

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Držalo l Retainer

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Držalo ohišja l Housing clamp

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Držalo ventila l Valve retainer

Delovni valj servo krmiljenja

0

Dušilci vibracij l Cylinder silent blocks

Delovni valj servo krmiljenja

0

Dvojna zobata letev l Double rack

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Dvojni ležaj motorja l Motor bearing (double track)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

EEPROM pomnilnik l EEPROM memory

Električni servo krmilni steber

0

Elastična sklopka l Elastic coupling

Sestav električnega servo krmiljenja (Lexus)

0

Elastična sklopka l Elastic coupling

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Električna ključavnica l Electric lock steering

Električni servo krmilni steber

0

Električne napeljave l Electrical wiring harness

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Električni konektor l Electrical connector

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Električni priključek motorja l Motor electrical connector

Električni servo krmilni steber

0

Električni priključek za vžig l Ignition-electrical connector

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Električni servo krmilni steber l Electro power steering column

0

Elektro motor (pogled od spredaj) l Electric engine (front view)

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Elektro motor (pogled od zadaj) l Electric engine (rear view)

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Elektro motor l Electric motor

Električni servo krmilni steber

0

Elektro-hidravlični pogon l Electro-hydraulic power

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Elektromagnetni ventil l Solenoid valve

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Elektronska kartica l Electronic card

Električni servo krmilni steber

0

Element 1 Ročica za nastavitev višine l Element 1 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 2 Ročica za nastavitev višine l Element 2 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 3 (Matica) Ročica za nastavitev višine l Element 3 (Nut) Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 4 (cev) ročica za nastavitev višine l Element 4 (sleeve) Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 5 ročica za nastavitev višine l Element 5 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 6 ročica za nastavitev višine l Element 6 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 7 ročica za nastavitev višine l Element 7 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 8 ročica za nastavitev višine l Element 8 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 9 ročica za nastavitev višine l Element 9 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 10 ročica za nastavitev višine l Element 10 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element 11 (vzmeti) ročica za nastavitev višine | Element 11 (springs) Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni stebern

0

Element 12 ročica za nastavitev višine l Element 12 Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Element sprostitve držala l Retainer unblocking element

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Enojni ležaj motorja l Motor bearing (single truck)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Glava črpalke l Pump head

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Gred in sestav krmiljenja (stran stebra) l Steering shaft end assembly (column side)

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Gred in sestav krmiljenja (stran zobate letve) l Steering shaft end assembly (rack side)

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Gred krmilnega stebra l Steering column shaft

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Gumijasta sponka l Rubber gaitier circlip

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Gumijasti pokrov vezne palice l Rubber gaitier tie rod end

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Gumijasti pokrovček l Rubber cap

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Hidravlična črpalka servo krmiljenja l Power steering hydraulic pump

0

Hidravlični batni nosilec l Hydraulic piston rack

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo l Hydraulic inside power rack and pinion steering

0

Identrifikacijska koda ključa l Key identification code

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Igla ventila l Valve needle

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Iglični ležaj vhodne gredi l Input shaft needle bearing

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Indukcijske tuljave l Induction coils

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Indukcijske tuljave statorja motorja l Motor stator inductor coils

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Izhodna gred s torzijsko palico l Output shaft with torsion bar

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Jarem vodila zobate letve l Rack guide yoke

Delovni valj servo krmiljenja

0

Jarem zobate letve l Rack joke

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Jarem zobate letve l Rack support yoke

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ključ l Key

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Ključ za vžig s podporo l Ignition key with support

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan) l Mechanical steering column lock (Nissan)

0

Ključavnica za vžig l Ignition lock complete

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Kodirni disk l Encoder phonic wheel

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Koncentrično električno servo krmiljenje l Rack-concentric electric power steering

0

Končna matica krmilnega droga l Steering rod end nut

Delovni valj servo krmiljenja

0

Končno tesnilo krmilnega droga l Steering rod end retainer

Delovni valj servo krmiljenja

0

Konec vezne palice l Tie rod end

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Konec vezne palice l Tie rod end

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Konec zobate letve krmiljenja l Steering rack end

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Konec zobate letve l Rack end

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

krmilna enota motorja l ECU assembly

Električni servo krmilni steber

0

Krmilne palice l Track rods

Delovni valj servo krmiljenja

0

Kroglica enosmernega ventila l Unidirectional valve ball

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Kroglica v krogličnem ventilu l Ball in ball valve

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Kroglice hidravličnega ventila l Hydraulic valve balls

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Kroglice ležajne matice l Nut bearing balls

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Kroglice za krmiljenje l Recirculation bearing balls

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Kroglični aksialni ležaj krmilnega droga l Steering rod axle ball bearing

Električni servo krmilni steber

0

Kroglični ležaj l Ball bearing

Servo krmilni steber

0

Kroglični ležaj rotorja l Rotor ball bearing

Električni servo krmilni steber

0

Kroglični ležaj rotorja l Rotor ball bearing

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Kroglični spoj l Ball joint

Servo krmiljenje z zunanjim cilindrom

0

Lamela l Vane

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Levi stranski sklop konca veznega droga l Left side tie rod end assembly

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Ležaj gredi l Shaft bearing

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Ležaj konca krmilnega droga l Steering rod end bearing

Delovni valj servo krmiljenja

0

Ležaj krmilne osi l Steering axle bearing

Električni servo krmilni steber

0

Ležaj krmilnega droga l Steering rod bearing

Delovni valj servo krmiljenja

0

Ležaj krmilnega droga l Steering rod bearing

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Ležaj pogonske gredi l Drive shaft bearing

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ležaj polžastega zobnika l Worm gear bearing (electric engine side)

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Ležaj ročice za nastavitev krmiljenja l Steering position adjustment lever bearing

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Ležaj ročice za nastavitev krmilnega stebra l Steering column adjustment lever bearing support

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Ležaj rotorja l Rotor bearing

Sestav električnega servo krmiljenja (Lexus)

0

Ležaj rotorja l Rotor bearing

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Ležaj ventila l Valve bearing

Delovni valj servo krmiljenja

0

Ležaj vhodne gredi l Input shaft bearing

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Ležajna matica (notranji pogled) l Ball nut bearing (inner view)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ležajna matica (zunanji pogled) l Ball nut bearing (outer view)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ležajna podložka l Bearing washer

Sestav servo krmiljenja

0

Ležajna podporna puša l Bearing support bushing

Servo krmilni steber (Lexus)

0

Ležajni vskočnik l Bearing circlip

Sestav servo krmiljenja

0

Ležajni vskočnik l Bearing fixing circlip

Servo krmilni steber (Lexus)

0

Magnetni senzor torzije l Magnetic torque sensor

Električni servo krmilni steber

0

Magnetni senzorni disk l Magnetic phonic wheel

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Mahnetni obroč senzorja torzije l Sensor torque magnetic ring

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Matica gredi krmilnega stebra l Steering column shaft nut

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Matica l Flare nut

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Matica l Pitman arm nut

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Matica ročice za nastavitev krmilnega stebra l Steering column adjustment lever nut

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Matica rotorja motorja l Motor rotor nut

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Matica torzijske palice l Steering torsion bar nut

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Matica volana l Steering wheel nut

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Matica za nastavitev podpore zobate letve l Rack support adjusting nut

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Matice 14 mm l Lock nuts 14 mm block tie rod end

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Matice aksialnega spoja l Axial joint nuts

Servo krmiljenje z zunanjim valjem

0

Mehanizem električne ključavnice l Electric steering lock mechanism

Električni servo krmilni steber

0

Mehanizem proti premikanju l Anti-handling mechanism

Elektronski krmilni steber

0

Metica za krmiljenje l Steering fixing nut

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Montažna blazina l Mount cushion

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Montažna sponka senzorja torzije l Torque sensor mounting clip

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Na šasijo vgrajeni zobniki črpalke l Chassis mounted pump gears

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Napajalna cev valja A l Cylinder supply pipe A

Delovni valj servo krmiljenja

0

Napajalna cev valja B l Cylinder supply pipe B

Delovni valj servo krmiljenja

0

Navojni čep l Screw plug

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Nosilec l Fixing bracket arm A

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Nosilec l Fixing bracket arm B

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Nosilec l Fixing bracket arm C

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Nosilec na šasiji l Fixing bracket chassis

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Nosilec ohišja krmiljenja l Steering housing bracket

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Notranja cev krmilnega stebra l Steering column inner tube

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Notranji vskočnik l Internal snap ring

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Obročna zapora konca cilindra l Cilinder end lock circlip

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Ohišje črpalke l Pump body

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Ohišje črpalke l Pump body

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Ohišje elektro motorja l Electric engine housing

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Ohišje elektro motorja l Electric engine housing

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Ohišje elektronske krmilne enote (pogonska stran) l Electronic control unit box (drive side)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Ohišje elektronske krmilne enote (stran črpalke) l Electronic control unit box (pump side)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Ohišje ključavnice l Steering lock body

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Ohišje ključavnice l Steering lock housing

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Ohišje krmiljenja l Steering housing

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Ohišje krmiljenja l Steering housing

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Ohišje krmilne enote motorja l ECU housing

Električni servo krmilni steber

0

Ohišje l Case

Ključavnica mehanskega volanskega stebrička

0

Ohišje mehanizma (spodnji pogled) l Mechanism box lower view

Električni servo krmilni steber

0

Ohišje mehanizma (zgorni pogled) l Mechanism box upper view

Električni servo krmilni steber

0

Ohišje mehanizma ključavnice l Locking mechanism housing

Električni servo krmilni steber

0

Ohišje polžastega zobnika l Worm gear body

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Ohišje polžastega zobnika l Worm gear body

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Ohišje priključka senzorja torzije l Torque sensor connector housing

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ohišje rotacijskega ventila l Rotary valve housing

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Ohišje senzorja torzije l Torque sensor housing

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Ohišje sklopa držala l Case of retainer assembly

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Ohišje ventila l Valve housing

Delovni valj servo krmiljenja

0

Ohišje ventila l Valve housing

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Ohišje zobate letve (Istran motorja) l Rack housing (motor part)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ohišje zobate letve (stran vodila) l Rack housing (guide part)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ohišje zobate letve (stran zobnika) l Rack housing (pinion part)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ohišje zobate letve l Rack housing

Delovni valj servo krmiljenja

0

Ohišje zobniške gredi in senzorja torzije l Pinion shaft and torque sensor housing

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Ohišje zobniškega sistema krmiljenja l Steering gear housing

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Ohišje zobniškega sistema krmiljenja l Steering gear housing

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Oljno tesnilo l Oil seal

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Oljno tesnilo ventila l Valve oil seal

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Omejevalniki aksialnih krogličnih zglobov l Axial ball joint limiters

Zobniško krmiljenje

0

Opora rotorja s krogličnimi ležaji l Ball bearing rotor support

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Opora rotorja s krogličnimi ležaji l Ball bearing rotor support

Servo krmilni steber

0

Os krmilnega droga l Steering rod axle

Električni servo krmilni steber

0

O-tesnilni obroč pogonske gredi l Drive shaft o-ring

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

O-tesnilo priključka napajanja elektro motorja l Engine power connector o-ring

Koncentrično električno servo krmiljenj

0

O-tesnilo ročice za nastavitev položaja volana l Adjusting steering position lever o-ring

Elektronski krmilni steber (Lexus)

0

O-tesnilo za zaklepanje konca cilindra l Cilinder end lock o-ring

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Pesto gredi in zobnikov črpalke l Shaft sleeves of pump gears

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Pesto l Cam

Hidravlična črpalka za servo krmiljenje

0

Plastična zaščita nastavitve krmilnega stebra l Steering column adjustment plastic locking sleeve

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Plošča krmilne enote motorja l ECU board

Električni servo krmilni steber

0

Plošča senzorja torzije l Torque sensor board

Električni servo krmilni steber

0

Plošča sklopke elektromotorja l Electric engine coupling plate

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Plošča spojke polžastega zobnika l Worm gear coupling plate

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Ploščica l Tumbler

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Podložka l Washer

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Podložka l Washer

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Podložka nastavitve pozicije krmiljenja l Steering position adjustment washer

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Podložka vrtljivega kodirnika l Rotary encoder washer

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Podložka za aksialni sklep l Axial joint washer

Delovni valj servo krmiljenja

0

Podložka za nastavitev zračnosti zobate letve l Rack clearance adjusting washer

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Podložka za pritrditev cilindra l Cylinder fixing washer

Delovni valj servo krmiljenja

0

Podložka zaporne matice l Sector shaft lock nut washer

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Podpora držala l Retainer support

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Podpora kablov l Wiring support

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Podpora ohišja ključavnice l Lock housing support

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Podpora zobate letve (spodnji pogled) l Rack support (bottom view)

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Podpora zobate letve (zgornji pogled) l Rack support (upper view)

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Podpora zobate letve l Rack support

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Podpora zobate letve l Rack support

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Podporni element nastavitve krmilnega stebra l Steering column adjustment support element

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Podporni nosilec krmilnega stebra l Steering column support bracket

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Podporni vijak kablov l Wiring support screw

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Pogon cilindra 1 l Cylinder drive pìpe 1

Hidravlični krmilni mehanizem z zobato letvijo

0

Pogon cilindra 2 l Cylinder drive pìpe 2

Hidravlični krmilni mehanizem z zobato letvijo

0

Pogon varovalke črpalke l Pump fuse drive

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Pogonska gred l Drive shaft

Hidravlična črpalka za servo krmiljenje

0

Pogonska gred l Drive shaft

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Pogonska gred l Drive shaft

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Pogonska jermenica l Driving pulley

Hidravlična črpalka za servo krmiljenje

0

Pokrivna plošča (na strani vhodne gredi) l Cover plate (input shaft side)

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Pokrivna pošča l Cover plate

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Pokrivni vijaki l Cover bolts

Sestav servo krmiljenja

0

Pokrov električnega priključka l Electrical connector cover

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov elektro motorja (polnilna stran ) l Electric motor cover (power side)

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov elektromagnetnega ventila l Solenoid valve cover

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Pokrov elektronskega sistema l Electronic system cover

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Pokrov ključavnice l Shaft lock cover

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Pokrov konca krmilnega droga l Steering rod end cover

Delovni valj servo krmiljenja

0

Pokrov krmilega droga l Steering rod cap

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov krmilne enote motorja l ECU cover

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov krogličnega spoja l Ball joint dust cap

Servo krmiljenje z zunanjim stebrom

0

Pokrov l Cover

Ključavnica mehanskega krmilnega stebrička

0

Pokrov l Cover

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Pokrov l Dirt excluder

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Pokrov ležaja krmilnega droga (spodnji pogled) l Steering rod bearing cap (bottom view)

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Pokrov ležaja krmilnega droga (zgornji pogled) l Steering rod bearing cap (upper view)

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Pokrov magnetov rotorja l Rotor magnets cover

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Pokrov napajanja elektromotorja l Electric motor supply cover

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov ohišja zobniške gredi in senzorja torzije l Pinion shaft and torque sensor housing cover

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Pokrov polžastega zobnika l Worm gear cover

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Pokrov priključka napajanja elektro motorja l Engine power connector cover

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Pokrov rotorja l Rotor sleeve

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Pokrov senzorja kota krmiljenja l Steering angle sensor cover

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov senzorja torzije l Torque sensor cover (housing cover)

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov senzorja za rotacijo motorja (notranja stran) l Engine rotation sensor cover (inner view)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Pokrov senzorja za rotacijo motorja (zunanja stran) l Engine rotation sensor cover (outer view)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Pokrov sprostitve držala l Retainer unblocking cover

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Pokrov statorja l Stator cover

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov za nastavitev zobate letve l Rack adjustment cap

Električni servo krmilni steber

0

Pokrov zapore vzmeti l Cover of the spring retainer

Ključavnica mehanskega krmilnega stebrička (Nissan)

0

Pokrov zgornjega mehanizma l Upper mechanism cover

Električni servo krmilni steber

0

Polžast obroč l Worm wheel

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Polžast obroč l Worm wheel

Električni servo krmilni steber

0

Polžast zobnik l Worm gear

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Polžast zobnik l Worm gear

Električni servo krmilni steber

0

Polžast zobnik l Worm gear

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Polžasta gred l Worm shaft assembly

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Potisni mehanizem l Latch pusher

Električni servo krmilni steber

0

Potisni obroč l Thrust ring

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Povezovalna gred krmiljenja z senzorjem torzije z magnetnimi obroči l Steering intermediate shaft with sensor torque magnetic ring

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Povezovalna gred s kardanskim zglobom l Intermediate shaft with cardan joint

Električni servo krmilni steber

0

Povezovalna kroglica l Interlocking ball

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Prednapetostni ventil (element B) l Overpressure valve (Element B)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Prednapetostni ventil (element C) l Overpressure valve (Element C)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Prednapetostni ventil (element D) l Overpressure valve (Element D)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Prednapetostni ventil (element E vzmet) l Overpressure valve (Element E spring)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Prednapetostni ventil (element F) l Overpressure valve (Element F)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Prednapetostni ventil l Overpressure valve

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Prenapetostni ventil (element A) l Overpressure valve (Element A)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Prikjuček napajanja elektro motorja l Engine power connector

Koncentrično električno servo krmiljenj

0

Priključek cevi črpalke l Pump pipe fitting

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Priključek elektro motorja l Electric engine connector

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Priključek senzorja torzije l Torque sensor connector

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Priključki cilindrov l Cylinder fittings

Delovni valj servo krmiljenja

0

Priključki za ventile l Valve fittings

Delovni valj servo krmiljenja

0

Priključna plošča senzorja torzije l Torque sensor connector plate

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Prilagodni vijak l Sector shaft adjusting screw

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Prirobnica aksialnega spoja l Axial joint flange

Delovni valj servo krmiljenja

0

Prirobnični vijak aksialnega spoja (na strani cilindra) l Axial joint flange screw (cylinder side)

Delovni valj servo krmiljenja

0

Prirobnični vijak aksialnega spoja (na strani spoja) l Axial joint flange screw (joint side)

Delovni valj servo krmiljenja

0

Pritisna plošča (pogled od spredaj) l Pressure plate (front view)

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Pritisna plošča (pogled od zadaj) l Pressure plate (rear view, cover side)

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Pritrdilna matica senzorja torzije l Torque sensor fixing nut

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Pritrdilna plošča ležaja l Bearing fixing plate

Sestav servo krmiljenja

0

Pritrdilni element v dušilcu vibracij l Fixing bracket arm A and C silent block

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Pritrdilni element v dušilcu vibracij l Fixing bracket arm B silent block

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Pritrdilni vijak krmiljenja l Steering fixing screw

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Pritrdilni vijak za ploščo sklopke l Electric engine coupling plate fix bolt

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Pritrdilni vijaki črpalke l Fixing screws of pump head to pump chassis and pump body

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Pritrdilni vijaki elektro motorja l Electric motor assembly fastening screws

Električni servo krmilni steber(Lexus)

0

Pritrdilni vijaki elektromagnetnega ventila l Solenoid valve fixing screws

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Pritrdilni vijaki l Fastening screws assembly

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Pritrdilni vijaki motorja l Engine fixing screws

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Pritrdilni vijaki nosilcev l Fixing bracket arms connecting screws

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Pritrdilni vijaki ohišja ventila l Valve housing fixing screw

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Pritrdilni vijaki pokrova elektromagnetnega ventila l Solenoid valve cover fixing screws

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Pritrdilni vijaki rezarvoarja tekočine in črpalke l Fixing screws of liquid tank to pump chassis

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Pritrdilni vijaki senzorja torzije l Torque sensor fixing screws

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Pritrdilni vijaki ventila l Valve fixing screws

Priključki za ventile

0

Pritrdilni vijaki za elektro motor in črpalko l Fixing screws of electric motor to pump chassis

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Pritrdilni vijaki za pokrov statorja l Stator cover fixing screws

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Pritrditev in ponor toplote krmilne enote motorja l ECU fixing and heat sink

Električni servo krmilni steber

0

Prožni zatič l Retaining pin

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Puša vhodne gredi l Input shaft bushing

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Razdelilna gred l Sector shaft

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Rezevoar tekočine l Liquid tank

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Ročica l Pitman arm

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Ročica za nastavitev pozicije volana l Lever for adjusting steering wheel position

Električni servo krmilni steber

0

Ročica za nastavitev višine in steber l Pivot for height adjustment and column support assembly

Električni servo krmilni steber

0

Ročica za nastavitev višine l Pivot for height adjustment

Električni servo krmilni steber

0

Ročica za nastavitev volana l Adjusting steering position lever

Elektronski krmilni steber (Lexus)

0

Rotor elektro motorja l Electric engine rotor

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Rotor l Rotor

Električni servo krmilni steber

0

Rotor l Rotor

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Rotor l Rotor

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Rotor motorja l Motor rotor

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Rotor ventila l Valve rotor

Delovni valj servo krmiljenja

0

Rotor z lamelami l Rotor with vanes

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Sedež elektromagnetnega ventila l Solenoid valve seat

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Senzor kota krmiljenja l Steering angle sensor

Električni servo krmilni steber

0

Senzor obratov polžastega zobnika l Worm gear turn sensor

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Senzor odklepanja l Unlocking sensor

Električni servo krmilni steber

0

Senzor rotacije elektro motorja l Electric engine rotation sensor

Električni servo krmilni steber

0

Senzor rotacije ključa l Rotated key sensor

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Senzor rotacije motorja l Engine rotation sensor

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Senzor torzije l Torque sensor

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Senzor torzije l Torque sensor

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Senzorni disk l Engine rotation sensor phonic wheel

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Senzorni obroč rotorja l Rotor phonic wheel

Električni servo krmilni steber

0

Senzorni obroč rotorja l Sensor rotor phonic wheel

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Sestav cilindra in dovodnih cevi l Cylinder and supply pipes assembly

Delovni valj servo krmiljenja

0

Sestav električnega servo krmiljenja l Electric power steering assembly

0

Sestav Električnega servo krmilnega stebra (Lexus) l Electro power steering column assembly (Lexus)

0

Sestav elektro motorja l Electric motor assembly

Električni servo krmilni steber

0

Sestav gredi in pogona krmiljenja l Shaft and power steering assembly

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Sestav gredi krmilnega stebra l Steering column shaft assembly

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Sestav hidravličnega ventila l Hydraulic valve assembly

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Sestav krmilnega stebra l Steering column assembly

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Sestav mehanskega krmiljenja l Mechanical steering assembly

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Sestav nosilca ohišja krmiljenja l Steering housing bracket assembly

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Sestav nosilcev l Fixing bracket assembly

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Sestav ohišja črpalke l Pumb body assembly

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Sestav polžastega ventila l Worm valve assembly

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Sestav prednapetostnega ventila l Overpressure valve assembly

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Sestav prirobnice aksialnega spoja l Axial joint flange assembly

Delovni valj servo krmiljenja

0

Sestav ročice aktuatorja za vžig l Ignition switch actuator rod body assembly

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Sestav ročice za nastavitev krmilnega stebra l Steering column adjustment lever assembly (positive lock)

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Sestav rotorja l Rotor assembly

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Sestav rotorja l Rotor assembly

Električni servo krmilni steber

0

Sestav senzorja rotacije ključa l Rotated key sensor assembly

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Sestav senzorne plošče za rotacijo motorja l Engine rotation sensor board assembly

Električni servo krmilni steber

0

Sestav sistema s kroglicami

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Sestav statorja l Stator assembly

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Sestav stebrička l Column assembly

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Sestav tesnil gredi in črpalke l Shaft sleeves and pump chambers seal assembly

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Sestav vezne palice l Tie rod assembly

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Sestav zgornjega dela krmilnega droga l Upper part of steering rod assembly

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Sestav zgornjega dela krmilnega droga l Upper part of steering rod assembly

Električni servo krmilni steber

0

Sestav zobniške gredi in ležajev l Pinion shaft and bearing assembly

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Sestav zobniške gredi in senzorja torzije l Pinion shaft and sensor torque assembly

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Sestav zobniške gredi l Pinion shaft assembly

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Set rotorja l Rotor set

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Sidrišče valja z mehom l Cylinder bellows anchorage

Delovni valj za servo krmiljenje

0

Sklop desne stranske vezne palice l Right side tie rod end assembly

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Sklop ključavnice za vžig l Ignition lock assembly

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra

0

Sklop rotorja motorja s trajnimi magneti l Permanent magnet motor rotor assembly

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Sklopka l Coupling

Servo krmilni steber (Lexus)

0

Spodnji podporni element krmilnega stebra l Steering column lower supporting element

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Spodnji potisni ležaj l Lower worm thrust bearing

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Spojka polžastega zobnika l Worm gear coupling

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Sponka kablov l Wire clamp

Električni servo krmilni steber

0

Sponka zapore zobate letve l Rack stopper clip

Delovni valj servo krmiljenja

0

Sponka zobate letve krmiljenja l Steering rack boot clamp

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Sponka zobate letve krmiljenja l Steering rack boot clip

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Statične tuljave senzorja torzije l Torque sensor static coils

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Stator in plošča senzorja rotacije motorja l Stator and engine rotation sensor board

Električni servo krmilni steber

0

Stator l Stator

Električni servo krmilni steber

0

Stator l Stator

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Stator ventila l Valve stator

Delovni valj servo krmiljenja

0

Stranski pokrovček priključka l Connector side cup

Servo krmilni steber

0

Šasija (na strani črpalke) l Chassis (pump side)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Šasija (na strani motorja) l Chassis (motor side)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Tesnila l Seals

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Tesnila rotacijskega ventila l Rotary valve seal rings

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Tesnila sidrišča ventila l Valve seat o-rings

Delovni valj servo krmiljenja

0

Tesnilni obroč hidravličnega bata l Hydraulic piston seal ring

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Tesnilo (glava črpalke) l O-ring (pump head)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Tesnilo (stran rezervoarja) l O-ring (tank side)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Tesnilo elektromagnetnega ventila l Solenoid valve o-ring

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Tesnilo jarma podpore zobate letve l Rack support yoke o-ring

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tesnilo komore črpalke l Pump chamber seal

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Tesnilo konca cilindra l Cilinder end seal

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Tesnilo l O ring

Električni servo krmilni steber

0

Tesnilo l O-ring

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Tesnilo l Sealing ring

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Tesnilo na osi rotorja l O-ring rotor axle

Električni servo krmilni steber

0

Tesnilo na strani motorja l O-ring (motor side)

Elektro-hidravlično servo krmiljenje

0

Tesnilo ohišja zobate letve l Rack housing o-ring (guide part)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tesnilo ohišja zobate letve l Rack housing o-ring (motor part)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tesnilo ohišja zobate letve l Rack housing o-ring (pinion part)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tesnilo ohišja zobniške gredi in senzorja torzije l Pinion shaft and torque sensor housing seal

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tesnilo pokrivne plošče l Cover plate seal

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Tesnilo pokrova senzorja za rotacijo motorja (notranji) l Engine rotatión sensor cover o-ring (inner)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tesnilo pokrova senzorja za rotacijo motorja (zunanji) l Engine rotatión sensor cover o-ring (outer)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tesnilo torzijske palice l Steering torsion bar o-ring

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Tesnilo torzijske palice l Torsion bar o-ring

Delovni valj servo krmiljenja

0

Tesnilo torzijske palice l Torsion bar o-ring

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Tesnilo ventila l Valve seal

Delovni valj servo krmiljenja

0

Tesnilo vodila zobate letve l Rack guide o ring

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Tesnilo zobate letve l Rack stop seal

Delovni valj servo krmiljenja

0

Tesnilo zobniške gredi l Pinion shaft o-ring (torsion bar)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tesnilo zobniške gredi l Pinion shaft seal

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tlačno tesnilo l Sector shaft pressure seal

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Tlačno tesnilo polžaste gredi l Worm shaft pressure seal

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Torzijska palica in zobnik l Torsion bar and pinion

Delovni valj servo krmiljenja

0

Torzijska palica in zobnik l Torsion bar and pinion

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Torzijska palica krmilne osi l Steering axle torsion bar

Electro power steering column

0

Torzijska palica l Steering torsion bar

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Torzijska palica l Torsion bar

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Trajni magneti (12 polov) l Permanent magnets (12 poles)

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Tuljava elektromagnetnega ventila l Solenoid valve coil

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Tuljave senzorja torzije l Torque sensor moving coils

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Univerzalna spojka l Universal joint

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Univerzalni vijak sklopov l Universal joint fixing screw

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Valjski meh l Cylinder bellows

Zunanji valj servo krmiljenja

0

Varnostni kabel za višino stebra l Column height safety cable

Elektronsko servo krmiljenje (Lexus)

0

Varnostni kabelski vijak višine stebra l Column height safety cable screw

Električno servo krmiljenje (Lexus)

0

Ventil na rokavu l Sleeve valve

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Ventil za nadzor pretoka l Flow control valve assembly

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Ventil za nadzor pretoka l Flow control valve

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Vezna palica l Tie rod

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Vezna palica l Tie rod

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Vhodna gred (stranski pogled) l Input shaft (sideways view)

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Vhodna gred in notranji ventil l Input shaft and inner valve

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0

Vhodna gred l Input shaft

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Vhodna gred l Input shaft

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Vhodna gred s torzijsko palico l Input shaft and torsion bar

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Vhodna zobniška gred krmiljenja l Steering gear input shaft

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Vijak bata ventila l Valve piston retainer screw

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Vijak proti kraji l Anti-theft screw

Elektronski krmilni steber

0

Vijak ročice za nastavitev krmilnega stebra l Steering column adjustment lever bolt

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Vijak vžigalnega ključa l Ignition key screw

Krmiljenje z zobato letvijo

0

Vijak za nastavitev vodila l Rack guide adjuster screw

Delovni valj servo krmiljenja

0

Vijak za ploščo spojke polžastega zobnika l Worm gear coupling plate fix bolt

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Vijak za pritrditev cilindra l Cylinder fixing screw

Delovni valj servo krmiljenja

0

Vijaki jermenice l Pulley bolts

Hidravlična črpalka servo krmiljenja

0

Vijaki l Grommet bolts

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Vijaki ohišja krmiljenja l Steering housing torx bolts

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Vijaki ohišja polžastega zobnika l Worm gear body bolts

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Vijaki ohišja polžastega zobnika l Worm gear housing screws

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Vijaki ohišja ventila l Valve housing screws

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Vijaki ohišja zobate letve l Rack housing screws

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Vijaki ohišja zobniške gredi in senzorja torzije l Pinion shaft and torque sensor housing screws

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Vijaki pokrivne plošče l Cover plate bolts

Servo krmiljenje s kroglicami

0

Vijaki pokrova senzorja za rotacijo motorja l Engine rotation sensor cover screws

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Vijaki priključka napajanja elektromotorja l Engine power connector screws

Koncentrično električno servo krmiljenj

0

Vijaki priključne plošče senzorja torzije l Torque sensor connector plate screws

Koncentrično električno servo krmiljenje

0

Vijaki pritrdilne plošče ležaja l Bearing fixing plate bolts

Sestav servo krmiljenja

0

Vijaki za pritrditev elektro motorja l Electric engine fixing bolts

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Vijaki za pritrditev kablov l Electric cable fixing bolts

Sestav električnega servo krmiljenja

0

Vijaki zaščitne plošče senzorja l Sensor protection plate bolts

Električni servo krmilni steber (Lexus)

0

Vložek ključavnice za vžig z bobniči l Ignition lock cylinder with tumblers

Ključavnica mehanskega krmilnega stebra (Nissan)

0

Vodilni plastični obroč l Guide plastic ring

Električni servo krmilni steber

0

Vodilo zobate letve l Rack guide (inside housing)

Delovni valj servo krmiljenja

0

Vodilo zobate letve l Rack guide

Hidravlično servo krmiljenje z zobato letvijo

0