This function is disabled by copyright.

Menjalnik | Menjalnik z dvojno sklopko


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

6. prestava l 6th gear

DSG menjalnik

Aksialni iglični ležaj l Axial needle bearing

DSG menjalnik

Bat in vzmet ventila l Valve piston and spring

DSG menjalnik

Blokirni obroček za 6. prestavo l 6th gear locking ring

Celotna mehatronika l Mechatronics complete

DSG menjalnik

Celotna sklopka z več diski pogled od zadaj l Multi-disc clutch complete back view

DSG menjalnik

Celotna vhodna gred l Input shaft complete

DSG menjalnik

Čep za izpust olja s tesnilnim obročem l Oil drain plug with seal ring

DSG menjalnik

Črpalka za gorivo v menjalniku l Transmission fuid pump complete

DSG menjalnik

Črpalka za tekočino menjalnika s pokrovom v kompletu l Transmission fluid pump with cover complete

DSG menjalnik

Deli pogonskega elementa za vzvratno prestavo l Reverse gear thrust member parts

DSG menjalnik

Deli potisnih členov 1.-3. prestave l 1st-3rd gear thrust member parts

DSG menjalnik

Deli potisnih členov 2.-4. prestave l 2nd-4th gear thrust member parts

DSG menjalnik

Deli prestavnega mehanizma l 5th-4th gear thrust member parts

DSG menjalnik

Diski za elektromagnetni ventil l Valve discs solenoid valve

DSG menjalnik

Distančnik 4. prestave l 4th gear spacer

DSG menjalnik

Distančnik izhodne gredi 2 l Spacer output shaft 2

DSG menjalnik

Distančnik ohišja ventila l Valve body spacer

DSG menjalnik

Elektro magnetni ventil l Solenoid valve 1st clutch

DSG menjalnik

Elektromagnetni ventil 2 l Solenoid valve 2

DSG menjalnik

Elektromagnetni ventil 3 l Solenoid valve 3

DSG menjalnik

Elektromagnetni ventil 4 l Solenoid valve 4

DSG menjalnik

Elektromagnetni ventil v celoti l Solenoid valve complete

DSG menjalnik

Elektromagnetni ventil z O-obročem l O-Ring solenoid valve

DSG menjalnik

Elektromagnetni ventil l Solenoid valve

DSG menjalnik

Filter za ohišje ventila l Filter for valve body

DSG menjalnik

Filter za tekočino menjalnika l Transmission fluid filter

DSG menjalnik

Filter zunanje tekočine za menjalnik l Filter insert external transmission fluid

DSG menjalnik

Glavni del ohišja ventila l Valve body main part

DSG menjalnik

Gred črpalke za tekočino v menjalniku l Transmission fluid pump shaft

DSG menjalnik

Gred za vzvratno prestavo l Reverse gear shaft

DSG menjalnik

Hladilnik tekočine menjalnika l Transmission fluid cooler

DSG menjalnik

Igelni ležaj 4. prestave l 4th gear (driven) needle bearing

DSG menjalnik

Igelni ležaj 5. prestave l 5th gear needle bearing

DSG menjalnik

Iglični ležaj 2. prestave ter notranji obroč l 2nd gear needle bearing and inner ring

DSG menjalnik

Iglični ležaj 2. prestave l 2nd gear needle bearing

DSG menjalnik

Iglični ležaj 3. prestave l 3rd gear needle bearing

DSG menjalnik

Iglični ležaj 4. prestave l 4th gear needle bearing

DSG menjalnik

Iglični ležaj za prvo prestavo l 1st gear needle bearing

DSG menjalnik

Iglični ležaj za vzvratno prestavo l Reverse gear (driven) needle bearing

DSG menjalnik

Iglični ležaj za vzvratno prestavo l Reverse gear needle bearing

DSG menjalnik

Izbirna ročica, večnamensko stikalo in kabel za prestavljanje l Selector lever, multifunctional switch and gear change cable

DSG menjalnik

Izhodna gred 1 l Output shaft 1

DSG menjalnik

Izhodna gred 2 l Output shaft 2

DSG menjalnik

Izhodna gred s stožčastim valjčnim ležajem 2 l Tapered roller bearing output shaft 2

DSG menjalnik

Kabel za menjavo prestave l Gear change cable

DSG menjalnik

Kompleten sinhronični pesto 2.-4. prestave l 2nd-4th gear synchro hub complete

DSG menjalnik

Kompleten sinhronični pesto za 1.-3. prestave l 1st-3rd gear synchro hub complete

DSG menjalnik

Kompletna sklopka z več diski l Multi-disc clutch complete

DSG menjalnik

Kompletni diferencial l Differential complete

DSG menjalnik

Kompletni nosilec diska l Disc carrier complete

DSG menjalnik

Kompozitno tesnilo elektromagnetnega ventila l Composite gasket solenoid valve

DSG menjalnik

Končni pokrov sklopke l Clutch end cover

DSG menjalnik

Kroglice za blokado prestave l Locking balls for shift fork

DSG menjalnik

Kroglični elektromagnetni ventil l Ball solenoid valve

DSG menjalnik

Kroglični ležaj l Ball bearing

DSG menjalnik

Linearni ležaj za prestavno vilico l Linear bearing shift fork

DSG menjalnik

Magnet filtra za tekočino menjalnika l Magnet for transmission fluid filter

DSG menjalnik

Magnet in filter za tekočino menjalnika l Magnet and transmission fluid filter

DSG menjalnik

Magnetni kodirni obroč vhodne gredi 1 l Magnetic encoder ring input shaft 1

DSG menjalnik

Magnetni kodirni obroč vhodne gredi 2 l Magnetic encoder ring input shaft 2

DSG menjalnik

Majhen iglični ležaj zaprt l Small needle bearing closed

DSG menjalnik

Notranja plošča 1 l Inner plate 1

DSG menjalnik

Notranja plošča 2 l Inner plate 2

DSG menjalnik

Notranja tlačna podložka l Inner thrust washer

DSG menjalnik

Notranji nosilec ohišja sklopke l Clutch housing inner carrier

DSG menjalnik

Notranji nosilec plošče l Inner plate carrier

DSG menjalnik

Notranji obroč 2. prestave l 2nd gear inner ring

DSG menjalnik

Notranji obroč 3. prestave l 3rd gear inner ring

DSG menjalnik

Notranji obroč 4. prestave l 4th gear inner ring

DSG menjalnik

Notranji paket sklopk l Inner clutch pack complete

DSG menjalnik

Notranji pritrdilni obroček l Inner retaining ring

DSG menjalnik

Notranji rotor črpalke za tekočino menjalnika l Transmission fluid pump inner rotor

DSG menjalnik

Notranji sinhron za prvo prestavo l 1st gear inner synchro ring

DSG menjalnik

Notranji sinhroni obroč za vzvratno prestavo l Reverse gear inner synchro ring

DSG menjalnik

Notranji sinhronizacijski obroč 6. prestave l 6th gear inner synchro ring

DSG menjalnik

Notranji spiralni zadrževalni obroč 6. prestave l 6th gear inner spiral retaining ring

DSG menjalnik

Obroč za vzvratno prestavo l Reverse gear circlip

DSG menjalnik

Obročni vložek vilice za prestavljanje l circlip shift fork

DSG menjalnik

Ohišje črpalke za tekočino menjalnika l Transmission fluid pump housing

DSG menjalnik

Ohišje sklopke l Clutch housing

DSG menjalnik

Ohišje ventila z elektromagnetnimi ventili l Valve body with solenoid valves

DSG menjalnik

Ohišje ventila l Valve body

DSG menjalnik

Oljni tesnilni obroč l Oil seal ring

DSG menjalnik

Oljno tesnilo l Oil seal

DSG menjalnik

Oljno vodilo s šobami l Oil rail with nozzles

DSG menjalnik

O-obroček za ohišje ventila l O-ring for valve body

DSG menjalnik

O-tesnilo za filter za tekočino menjalnika l O-ring for transmission fluid filter

DSG menjalnik

O-tesnilo za zunanji filter tekočine menjalnika l O-ring for external transmission fluid filter

DSG menjalnik

Par bata ventila l Pair of valve piston

DSG menjalnik

Par vzmeti l Pair of springs

DSG menjalnik

Parkirna blokada l Parking lock wheel

DSG menjalnik

Pesto sinhrona 5.-4. prestave l 5th-4th gear synchro hub

DSG menjalnik

Pesto sinhrona za 1.-3. prestave l 1st-3rd gear synchro hub

DSG menjalnik

Plošča mehatroničnega vezja l Mechatronis circuit board

DSG menjalnik

Pogled menjalnika s sprednje strani l Gearbox assembly front view

DSG menjalnik

Pogled na elektromagnetni ventil od spredaj l Solenoid valve front view

DSG menjalnik

Pogled od zadaj na elektromagnetni ventil l Solenoid valve back view

DSG menjalnik

Pogled od zadaj na sestav menjalnika l Gearbox assembly back view

DSG menjalnik

Pokrov črpalke za tekočino menjalnika l Transmission fluid pump cover

DSG menjalnik

Posoda oljne črpalke l Oil pump sump

DSG menjalnik

Povezovalni kos cevi za olje l Connecting piece oil pipe

DSG menjalnik

Prestava za vzvratno vožnjo l Reverse gear

DSG menjalnik

Prestavna vilica 1.-3. prestave, linearni ležaj, varovalni obroč l 1st-3rd gear shift fork, linear bearing and circlip

DSG menjalnik

Prestavna vilica 1.-3. prestave l 1st-3rd gear shift fork

DSG menjalnik

Prestavna vilica 2.-4. prestave l 2nd-4th gear shift fork

DSG menjalnik

Pritrdilni obroček l Retaining ring

DSG menjalnik

Senzor položaja prestavnih vilic 2.-4. prestave l 2nd-4th gear shift fork position sensor

DSG menjalnik

Senzor temperature olja l Oil temperature sensor

DSG menjalnik

Sestav izhodne gredi 1 l Output shaft 1 assembly

DSG menjalnik

Sestav izhodne gredi 2 l Output shaft 2 assembly

DSG menjalnik

Sinhron 3. prestave l 3rd gear synchro ring

DSG menjalnik

Sinhron 4. prestave l 4th gear synchro ring

DSG menjalnik

Sinhron 5. prestave l 5th gear synchro ring

DSG menjalnik

Sinhron za 2. prestavo l 2nd gear inner synchro ring

DSG menjalnik

Sinhroni za prvo prestavo l 1st gear synchor rings complete

DSG menjalnik

Sinhronični pesto 2.-4. prestave l 2nd-4th gear synchro hub

DSG menjalnik

Sinhronični pesto in spiralni pritrdilni obroč 2.-4. prestave l 2nd-4th gear synchro hub and spiral retaining ring

DSG menjalnik

Sinhronični rokav 2.-4. prestave l 2nd-4th gear synchro sleeve

DSG menjalnik

Sinhronični rokav za 1.-3. prestave l 1st-3rd gear synchro sleeve

DSG menjalnik

Sinhronizacijska enota za vzvratno prestavo l Reverse gear synchro unit

DSG menjalnik

Sinhronizacijski rokav za 6. prestavo l 6th gear synchro sleeve

DSG menjalnik

Sinhronizacijsko pesto 6. prestave, zadrževalni obroček in zaporni obroček l 6th gear synchro hub, retaining ring and locking ring

DSG menjalnik

Sinhronizacijsko pesto 6. prestave l 6th gear synchro hub

DSG menjalnik

Sinhrono enota za 2. prestavo l 2nd gear synchro unit

DSG menjalnik

Sinronični pesto 5. prestave l 5th gear synchro hub

DSG menjalnik

Spiralni pritrdilni obroč 1.-3. prestave l 1st-3rd gear spiral retaining ring

DSG menjalnik

Spiralni pritrdilni obroč 2.-4. prestave l 2nd-4th gear spiral retaining ring

DSG menjalnik

Spiralni zadrževalni obroč 6. prestavne ročice l 6th gear spiral retaining ring

DSG menjalnik

Srednji sinhron za 2. prestavo l 2nd gear middle synchro ring

DSG menjalnik

Srednji sinhron za prvo prestavo l 1st gear middle synchro ring

DSG menjalnik

Srednji sinhroni obroč za vzvratno prestavo l Reverse gear middle synchro ring

DSG menjalnik

Šoba izhodne gredi l Nozzle output shaft

DSG menjalnik

Šoba za prestavno vilico l Nozzle for shift fork

DSG menjalnik

Tesnilni obroč l Seal ring

DSG menjalnik

Tesnilo mehatronskega ohišja l Gasket mechatronic gearbox housing

DSG menjalnik

Tesnilo ohišja ventila l Valve body gasket

DSG menjalnik

Tesnilo zbiralnika za tekočino menjalnika l Transmission fluid sump gasket

DSG menjalnik

Varovalni obroč 4. prestave l 4th gear circlip

DSG menjalnik

Varovalni obroč 5. prestave l 5th gear circlip

DSG menjalnik

Veliki iglični ležaj deljeni l Large needle bearing devided

DSG menjalnik

Vhodna gred 1 l Input shaft 1

DSG menjalnik

Vhodna gred 2 l Input shaft 2

DSG menjalnik

Vijaki pokrova črpalke za tekočino menjalnika l Transmission fluid pump cover screws

DSG menjalnik

Vilice za 6. prestavo l 6th gear shift fork

DSG menjalnik

Vilice za prestavljanje v vzvratno in 5. prestavo l Reverse-5th gear shift fork

DSG menjalnik

Vilice za prestavljanje z linearnim ležajem in obročnim vložkom l linear bearing and circlip shift fork

DSG menjalnik

Vtič za izpust olja l Oil drain plug

DSG menjalnik

Vtič za odzračevanje l Gear vent plug

DSG menjalnik

Vzmetni elektromagnetni ventil l Spring solenoid valve

DSG menjalnik

Zatič črpalke za tekočino v menjalniku l Transmission fluid pump dowel pin

DSG menjalnik

Zbiralnik tekočine za menjalnik l Transmission fluid sump mechatronics

DSG menjalnik

Zobnik 3. prestave l 3rd gear

DSG menjalnik

Zobnik 4. prestave l 4th gear

DSG menjalnik

Zobnik 5. prestave l 5th gear

DSG menjalnik

Zobnik prve prestave l 1st gear

DSG menjalnik

Zobnik za 2. prestavo l 2nd gear

DSG menjalnik

Zunanja plošča 1 l Outer plate 1

DSG menjalnik

Zunanja plošča 2 l Outer plate 2

DSG menjalnik

Zunanja tlačna podložka l Outer thrust washer

DSG menjalnik

Zunanji filter za tekočino menjalnika l External transmission fluid filter

DSG menjalnik

Zunanji nosilec ohišja sklopke l Clutch housing outer carrier

DSG menjalnik

Zunanji pritrdilni obroček l Outer retaining ring

DSG menjalnik

Zunanji rotor črpalke za tekočino v menjalniku l Transmission fluid pump outer rotor

DSG menjalnik

Zunanji sihron 2. prestave l 2nd gear outer synchro ring

DSG menjalnik

Zunanji sinhron za prvo prestavo l 1st gear outer synchro ring

DSG menjalnik

Zunanji sinhroni obroč za 6. prestavo l 6th gear outer synchro ring

DSG menjalnik

Zunanji sinhroni obroč za vzvratno prestavo l Reverse gear outer synchro ring

DSG menjalnik

Zunanji sklopni paket l Outer clutch pack complete

DSG menjalnik

Skip to content