This function is disabled by copyright.

Motor | Sistem za vbrizgavanje bencina in vžig


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

0

2-pinski ženski magnetni priključek l 2 pin female solenoid connector

0

4-pinski moški priključek l 4 pin male connector

0

4-pinski ženski priključek l 4 pin female connector

0

4-valjni K - Jetronic razdelilnik goriva z membrano (1) l 4 cylinder K - Jetronic fuel distributor with diaphragm (1)

0

4-valjni K - Jetronic razdelilnik goriva z membrano (2) l 4 cylinder K - Jetronic fuel distributor with diaphragm (2)

0

Aluminijasta cev za gorivo l Aluminium fuel rail

0

Boschev injektor za neposredno vbrizgavanje bencina l Gasoline direct injection Bosch injector

0

Cev bencinskih vbrizgalnikov l Gasoline injectors rail

0

Cev za razvod goriva l Fuel distribution pipe

0

Cirkonijev O2 senzor l Cirkonia O2 sensor

0

Dušilni kabel l Throttle cable

0

Dušilnik tlačnih nihanj goriva l Fuel pressure pulsation damper

0

Dvojna vžigalna tuljava l Double spark ignition coil

0

Električna črpalka goriva l Electric fuel pump unit

0

Električna črpalka za gorivo v rezervoarju l In tank electric fuel pump

0

Električna dušilna loputa l Electrical throttle body

0

Električni bencinski vbrizgalnik l Electric gasoline injector

0

elektromagnetni krmilnik lopute sesalnega kolektorja l Intake manifold flap control solenoid

0

Elektronska dušilna loputa l Electronic throttle body

0

Filter goriva (2) l Fuel filter (2)

0

Filter goriva l Fuel filter

0

Filter za gorivo v rezervoarju l In tank fuel filter

0

Grafitni zatič pokrova razdelilnika l Distributor cap graphite pin

0

Gred mehanske dušilke l Mechanical throttle shaft

0

Izhod ventila za regulacijo zraka v prostem teku l Idle air control valve outlet

0

Izhodni priključek vžigalne tuljave l Ignition coil output terminal

0

Izolator vžigalne tuljave l Direct ignition coil isolator

0

Izrabljena vžigalna svečka l Old engine Spark plug

0

Jedro vžigalne svečke l Spark plug core

0

K - Razdelilnik Jetronic goriva (1) l K - Jetronic fuel distributor (1)

0

K - Razdelilnik Jetronic goriva (2) l K - Jetronic fuel distributor (2)

0

K-jetronic vbrizgalni razdelilnik goriva (1) l Fuel distributor K-jetronic injection (1)

0

K-jetronic vbrizgalni razdelilnik goriva (2) l Fuel distributor K-jetronic injection (2)

0

Kabel vžigalne svečke motorja z dvojno odmično gredjo l DOHC engine spark plug cable

0

Kabel za vžig s toplotno zaščito l Ignition cable with termoshield

0

Kontaktna vzmet vžigalne tuljave l Direct ignition coil contact spring

0

Kontrolni modul motorja l Engine control module

0

Krmilni bat l Control plunger

Mehanski vbrizg goriva

0

Mehanska dušilka (1) l Mechanical throttle body (1)

0

Mehanska dušilka (2) l Mechanical throttle body (2)

0

Mehanska dušilna loputa l Mechanical throttle butterfly

0

Membrana l Diaphragm

0

Membrana l Diaphragm

Mehanski vbrizg goriva

0

Merilnik pretoka zraka l Volume air flow meter

0

Mesto za pritrditev kabla mehanske dušilke l Mechanical throttle cable link mounting place

0

Modul dvojne vžigalne tuljave l Double ignition coil module

0

Motor tempomata l Cruise control motor

0

Nadzorni modul za imobilizator l Immobiliser control module

0

Nadzorni modul za vbrizgavanje l Injection control module

0

Nadzorni modul za vžig (1) l Ignition control module (1)

0

Nadzorni modul za vžig l Ignition control module

0

Ohišje tuljave l Coil housing

Elektricna dušilka

0

Ohišje vžigalne svečke l Spark plug body

0

Ozkopasovni senzor kisika l Narrowband oxygen sensor

0

Plašč vžigalne tuljave (1) l Ignition coil boot(1)

0

Plašč vžigalne tuljave l Ignition coil boot

0

Plastične cevi za gorivo l Plastic fuel lines

0

Platinasta vžigalna sveča s štirimi elektrodami l Four electrode platinum Spark plug

0

Pletena cev za gorivo l Braided fuel line

0

Plovec senzorja nivoja goriva l Fuel level sensor float

0

Pogon dušilke l Throttle actuator

0

Pokrov razdelilnika (1) l Distributor cap (1)

0

Pokrov razdelilnika (2) l Distributor cap (2)

0

Pokrov razdelilnika l Distributor cap

0

Pokrov rezervoarja za gorivo s ključavnico l Fuel tank cap with lock

0

Pokrov rezervoarja za gorivo z navojem l Fuel tank cap with threads

0

Posoda črpalke za gorivo l Fuel pump container

0

Priključek črpalke goriva l Fuel pump connector

0

Priključek kontrolnega modula motorja l Engine control module connector

0

Priključek vžigalne svečke l Spark plug terminal

0

Priključek za vžigalno svečko l Spark plug connector

0

Priključek žice ventila za krmiljenje zraka v prostem teku l Idle air control valve wire connection

0

Priključek žice vžigalne tuljave l Ignition coil wire connection

0

Priključki cevi za gorivo l Fuel line ports

0

Primarni filter goriva l Primary fuel filter

0

Primarni priključek vžigalne tuljave l Ignition coil primary terminal

0

Razdelilnik s Hallovim senzorjem l Distriburor with Hall sensor

0

Razdelilnik s kontakti l Distriburor with contacts

0

Razdelilnik z induktivnim senzorjem l Distriburor with inductive sensor

0

Razdelilnik z optičnim senzorjem l Distriburor with optical sensor

0

Razpršilna šoba črpalke za gorivo l Jet (diffuser) fuel pump

0

Regulacijski ventil za pretok zraka l Idle control valve

0

Regulator tlaka goriva l Fuel pressure regulator

0

Regulator tlaka goriva v rezervoarju l In tank fuel pressure regulator

0

Ročica mehanske dušilke l Mechanical throttle body lewer

0

Rotor razdelilnika l Distributor rotor

0

Rotor razdelilnika z omejevalnikom vrtljajev l Distributor rotor with RPM limiter

0

Rotor razdelilnika z uporom l Distributor rotor with resistor

0

Senzor nivoja goriva l Fuel level sensor

0

Senzor položaja dušilke (1) l Throttle position sensor (1)

0

Senzor položaja dušilke (2) l Throttle position sensor (2)

0

Senzor položaja lopute sesalnega kolektorja l Intake manifold flap position sensor

0

Senzor položaja merilnika pretoka zraka l Volume air flow meter position sensor

0

Senzor povišanega tlaka l Boost pressure sensor

0

Senzor temperature zraka l Air temperature sensor

0

Siemensov injektor za neposredno vbrizgavanje bencina l Gasoline direct injection Siemens injector

0

Silikonski kabel za vžig l Silicone ignition cable

0

Sveča z eno iridijevo elektrodo za motor z neposrednim vbrizgavanjem goriva l Silgle iridium electrode Spark plug for direct injection engine

0

Trielektrodna vžigalna svečka l Tri-electrode spark plug

0

Trielektrodna vžigalna svečka za motor z neposrednim vbrizgavanjem l Triple electrodes spark plug for direct injection engine

0

Tuljava za električno dušilko l Coil

Electrical throttle

0

Uplinjač l Carburetor

0

Vakuumski regulator tlaka goriva l Vacuume fuel pressure regulator

0

Valjček visokotlačne črpalke l High pressure pump roller

0

Vbrizgalnik bencina l Gasoline injector

0

Vbrizgalnik bencina z visokim pretokom l HI-flow gasoline injector

0

Vbrizgalnik l Injector

Indirektni sistem za vbrizgavanje bencina

0

Ventil za nastavitev količine visokotlačne črpalke l High pressure pump quantity adjusting valve

0

Vhod ventila za regulacijo zraka v prostem teku l Idle air control valve inlet

0

Visokonapetostni generator isker l High voltage spark generator

0

Visokotlačna bencinska črpalka l High pressure gasoline pump

0

Visokotlačna cev za gorivo l High pressure fuel line

0

Visokotlačna črpalka za gorivo l High pressure fuel pump

Vbrizg bencina

0

Visokotlačni senzor za bencin l Gasoline high pressure sensor

0

Vodilo za gorivo z zalogovnikom goriva l Fuel rail with fuel accumulator

0

Vžigalna sveča z eno platinasto elektrodo za motorje z neposrednim vbrizgavanjem l Single platinum electrode Spark plug for direct injection engine

0

Vžigalna svečka s štirimi elektrodami l Four electrode Spark plug

0

Vžigalna svečka s trojno bakrovo nikljevo elektrodo l Triple cooper enickel electrode Spark plug

0

Vžigalna svečka z dvojno bakrovo nikljevo elektrodo l Double cooper nickel electrode spark plug

0

Vžigalna svečka z eno elektrodo l Single electrode spark plug

0

Vžigalna svečka z eno iridijevo elektrodo l Silgle iridium electrode Spark plug

0

Vžigalna svečka z enojno bakrovo nikljevo elektrodo l Single cooper nickel electrodes Spark plug

0

Vžigalna tuljava (1) l Ignition coil (1)

0

Vžigalna tuljava (2) l Ignition coil (2)

0

Vžigalna tuljava (3) l Ignition coil (3)

0

Vžigalna tuljava (4) l Ignition coil (4)

0

Vžigalna tuljava (5) l Ignition coil (5)

0

Vžigalni kabel motorja z enojno odmično gredjo l SOHC engine ignition cable

0

Vžigalni ojačevalnik l Ignition amplifier

0

Vzmet razdelilnika goriva l Fuel distributor spring

0

Vzmet ventila za dovod l Delivery valve spring

Mehanski vbrizg goriva

0

Zbiralnik goriva l Fuel acumulator

Skip to content