This function is disabled by copyright.

Motor | Sistem za vbrizgavanje bencina in vžig

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

2-pinski ženski magnetni priključek l 2 pin female solenoid connector

4-pinski moški priključek l 4 pin male connector

4-pinski ženski priključek l 4 pin female connector

4-valjni K - Jetronic razdelilnik goriva z membrano (1) l 4 cylinder K - Jetronic fuel distributor with diaphragm (1)

4-valjni K - Jetronic razdelilnik goriva z membrano (2) l 4 cylinder K - Jetronic fuel distributor with diaphragm (2)

Aluminijasta cev za gorivo l Aluminium fuel rail

Boschev injektor za neposredno vbrizgavanje bencina l Gasoline direct injection Bosch injector

Cev bencinskih vbrizgalnikov l Gasoline injectors rail

Cev za razvod goriva l Fuel distribution pipe

Cirkonijev O2 senzor l Cirkonia O2 sensor

Dušilni kabel l Throttle cable

Dušilnik tlačnih nihanj goriva l Fuel pressure pulsation damper

Dvojna vžigalna tuljava l Double spark ignition coil

Električna črpalka goriva l Electric fuel pump unit

Električna črpalka za gorivo v rezervoarju l In tank electric fuel pump

Električna dušilna loputa l Electrical throttle body

Električni bencinski vbrizgalnik l Electric gasoline injector

elektromagnetni krmilnik lopute sesalnega kolektorja l Intake manifold flap control solenoid

Elektronska dušilna loputa l Electronic throttle body

Filter goriva (2) l Fuel filter (2)

Filter goriva l Fuel filter

Filter za gorivo v rezervoarju l In tank fuel filter

Grafitni zatič pokrova razdelilnika l Distributor cap graphite pin

Gred mehanske dušilke l Mechanical throttle shaft

Izhod ventila za regulacijo zraka v prostem teku l Idle air control valve outlet

Izhodni priključek vžigalne tuljave l Ignition coil output terminal

Izolator vžigalne tuljave l Direct ignition coil isolator

Izrabljena vžigalna svečka l Old engine Spark plug

Jedro vžigalne svečke l Spark plug core

K - Razdelilnik Jetronic goriva (1) l K - Jetronic fuel distributor (1)

K - Razdelilnik Jetronic goriva (2) l K - Jetronic fuel distributor (2)

K-jetronic vbrizgalni razdelilnik goriva (1) l Fuel distributor K-jetronic injection (1)

K-jetronic vbrizgalni razdelilnik goriva (2) l Fuel distributor K-jetronic injection (2)

Kabel vžigalne svečke motorja z dvojno odmično gredjo l DOHC engine spark plug cable

Kabel za vžig s toplotno zaščito l Ignition cable with termoshield

Kontaktna vzmet vžigalne tuljave l Direct ignition coil contact spring

Kontrolni modul motorja l Engine control module

Krmilni bat l Control plunger

Mehanski vbrizg goriva

Mehanska dušilka (1) l Mechanical throttle body (1)

Mehanska dušilka (2) l Mechanical throttle body (2)

Mehanska dušilna loputa l Mechanical throttle butterfly

Membrana l Diaphragm

Membrana l Diaphragm

Mehanski vbrizg goriva

Merilnik pretoka zraka l Volume air flow meter

Mesto za pritrditev kabla mehanske dušilke l Mechanical throttle cable link mounting place

Modul dvojne vžigalne tuljave l Double ignition coil module

Motor tempomata l Cruise control motor

Nadzorni modul za imobilizator l Immobiliser control module

Nadzorni modul za vbrizgavanje l Injection control module

Nadzorni modul za vžig (1) l Ignition control module (1)

Nadzorni modul za vžig l Ignition control module

Ohišje tuljave l Coil housing

Elektricna dušilka

Ohišje vžigalne svečke l Spark plug body

Ozkopasovni senzor kisika l Narrowband oxygen sensor

Plašč vžigalne tuljave (1) l Ignition coil boot(1)

Plašč vžigalne tuljave l Ignition coil boot

Plastične cevi za gorivo l Plastic fuel lines

Platinasta vžigalna sveča s štirimi elektrodami l Four electrode platinum Spark plug

Pletena cev za gorivo l Braided fuel line

Plovec senzorja nivoja goriva l Fuel level sensor float

Pogon dušilke l Throttle actuator

Pokrov razdelilnika (1) l Distributor cap (1)

Pokrov razdelilnika (2) l Distributor cap (2)

Pokrov razdelilnika l Distributor cap

Pokrov rezervoarja za gorivo s ključavnico l Fuel tank cap with lock

Pokrov rezervoarja za gorivo z navojem l Fuel tank cap with threads

Posoda črpalke za gorivo l Fuel pump container

Priključek črpalke goriva l Fuel pump connector

Priključek kontrolnega modula motorja l Engine control module connector

Priključek vžigalne svečke l Spark plug terminal

Priključek za vžigalno svečko l Spark plug connector

Priključek žice ventila za krmiljenje zraka v prostem teku l Idle air control valve wire connection

Priključek žice vžigalne tuljave l Ignition coil wire connection

Priključki cevi za gorivo l Fuel line ports

Primarni filter goriva l Primary fuel filter

Primarni priključek vžigalne tuljave l Ignition coil primary terminal

Razdelilnik s Hallovim senzorjem l Distriburor with Hall sensor

Razdelilnik s kontakti l Distriburor with contacts

Razdelilnik z induktivnim senzorjem l Distriburor with inductive sensor

Razdelilnik z optičnim senzorjem l Distriburor with optical sensor

Razpršilna šoba črpalke za gorivo l Jet (diffuser) fuel pump

Regulacijski ventil za pretok zraka l Idle control valve

Regulator tlaka goriva l Fuel pressure regulator

Regulator tlaka goriva v rezervoarju l In tank fuel pressure regulator

Ročica mehanske dušilke l Mechanical throttle body lewer

Rotor razdelilnika l Distributor rotor

Rotor razdelilnika z omejevalnikom vrtljajev l Distributor rotor with RPM limiter

Rotor razdelilnika z uporom l Distributor rotor with resistor

Senzor nivoja goriva l Fuel level sensor

Senzor položaja dušilke (1) l Throttle position sensor (1)

Senzor položaja dušilke (2) l Throttle position sensor (2)

Senzor položaja lopute sesalnega kolektorja l Intake manifold flap position sensor

Senzor položaja merilnika pretoka zraka l Volume air flow meter position sensor

Senzor povišanega tlaka l Boost pressure sensor

Senzor temperature zraka l Air temperature sensor

Siemensov injektor za neposredno vbrizgavanje bencina l Gasoline direct injection Siemens injector

Silikonski kabel za vžig l Silicone ignition cable

Sveča z eno iridijevo elektrodo za motor z neposrednim vbrizgavanjem goriva l Silgle iridium electrode Spark plug for direct injection engine

Trielektrodna vžigalna svečka l Tri-electrode spark plug

Trielektrodna vžigalna svečka za motor z neposrednim vbrizgavanjem l Triple electrodes spark plug for direct injection engine

Tuljava za električno dušilko l Coil

Electrical throttle

Uplinjač l Carburetor

Vakuumski regulator tlaka goriva l Vacuume fuel pressure regulator

Valjček visokotlačne črpalke l High pressure pump roller

Vbrizgalnik bencina l Gasoline injector

Vbrizgalnik bencina z visokim pretokom l HI-flow gasoline injector

Vbrizgalnik l Injector

Indirektni sistem za vbrizgavanje bencina

Ventil za nastavitev količine visokotlačne črpalke l High pressure pump quantity adjusting valve

Vhod ventila za regulacijo zraka v prostem teku l Idle air control valve inlet

Visokonapetostni generator isker l High voltage spark generator

Visokotlačna bencinska črpalka l High pressure gasoline pump

Visokotlačna cev za gorivo l High pressure fuel line

Visokotlačna črpalka za gorivo l High pressure fuel pump

Vbrizg bencina

Visokotlačni senzor za bencin l Gasoline high pressure sensor

Vodilo za gorivo z zalogovnikom goriva l Fuel rail with fuel accumulator

Vžigalna sveča z eno platinasto elektrodo za motorje z neposrednim vbrizgavanjem l Single platinum electrode Spark plug for direct injection engine

Vžigalna svečka s štirimi elektrodami l Four electrode Spark plug

Vžigalna svečka s trojno bakrovo nikljevo elektrodo l Triple cooper enickel electrode Spark plug

Vžigalna svečka z dvojno bakrovo nikljevo elektrodo l Double cooper nickel electrode spark plug

Vžigalna svečka z eno elektrodo l Single electrode spark plug

Vžigalna svečka z eno iridijevo elektrodo l Silgle iridium electrode Spark plug

Vžigalna svečka z enojno bakrovo nikljevo elektrodo l Single cooper nickel electrodes Spark plug

Vžigalna tuljava (1) l Ignition coil (1)

Vžigalna tuljava (2) l Ignition coil (2)

Vžigalna tuljava (3) l Ignition coil (3)

Vžigalna tuljava (4) l Ignition coil (4)

Vžigalna tuljava (5) l Ignition coil (5)

Vžigalni kabel motorja z enojno odmično gredjo l SOHC engine ignition cable

Vžigalni ojačevalnik l Ignition amplifier

Vzmet razdelilnika goriva l Fuel distributor spring

Vzmet ventila za dovod l Delivery valve spring

Mehanski vbrizg goriva

Zbiralnik goriva l Fuel acumulator

Skip to content