This function is disabled by copyright.

Menjalnik | Gred in spojka


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

Celotna pogonska gred l Drive shaft complete

Gredi

Čep homokinetičnega zgloba l Ball shell

Gredi

Distančnik igličnega ležaja za križni spoj l Shim needle bearing for spider

Gredi

Dušilec vibracij l Vibration damper

Gredi

Dvodelna propelerska gred z vmesnim nosilcem l Two peace propeller shaft with intermediate mount

Gredi

Gred propelerja z drsnim in kardanskim zglobom l Proppeller shaft with slide and universal joints

Gredi

Gred propelerja z drsnim zglobom l Propeller shaft with slip joint

Gredi

Gred propelerja z univerzalnim zglobom l Proppeller shaft universal joints

Gredi

Hardy disk l Hardy disc

Gredi

Homokinetični zglob l Ball joints complete

Gredi

Iglice zgibnega ležaja l Tripod needles

Gredi

Iglični ležaj zgibnega ležaja l Tripode needle bearing

Gredi

Komplet kroglic l Set of balls

Gredi

Križni spoj l Spider

Gredi

Križni spoj z igličnimi vijaki l Spider with needle bearings

Gredi

Krogilca l Ball

Gredi

Kroglična kletka l Ball cage

Gredi

Manšeta pogonske gredi l Drive shaft gaiter

Gredi

Nosilec l Bracket

Gredi

Objemka za manšeto l Clamps for gaiter

Gredi

Obroč igličnega ležaja l Circlip needle bearing

Gredi

Obroč igličnega ležaja v zgibnem ležaju l Tripod roller

Gredi

Obročna sponka igličnega ležaja križa l Circlip needle bearing for spider

Gredi

Ohišje zgibnega ležaja l Ball shell with straight ball tracks

Gredi

Ohišje zgibnega ležaja l Tripod shell

Gredi

Ohišje zgibnega ležaja z manšeto in nosilcem l Tripod shell with gaiter and bracket

Gredi

Pesto l Ball star

Gredi

Pesto zgibnega ležaja l Tripod star

Gredi

Pesto zgibnega ležaja z igličnimi ležaji l Tripod star wit roller

Gredi

Plastični distančnik l Plastic shim

Gredi

Pogonska gred s pogonsko prirobnico l Drive shaft with drive flange

Gredi

Pogonska gred z drsnimi vilicami l Propeller shaft with sliding fork

Gredi

Pogonska gred z zgibnim ležajem in dušilcem vibracij l Drive shaft with tripod sta, tripod bell and vibration damper

Gredi

Povezovalne vilice l Link fork

Gredi

Puša igličnega ležaja za univerzalno gredno spojko l Needle bearing bushing for spider

Gredi

Vijaki za ohišje zgibnega ležaja l Bolts for tripod shell

Gredi

Vskočnik za zgibni ležaj l Retaining ring tripod

Gredi

Zgibni ležaj l Tripod joint

Gredi

Skip to content