This function is disabled by copyright.

Menjalnik | Osni pogon


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

Celotna prestavna gred l Selector shaft complete

Razdelilno gonilo

Čep izpusta l Drain plug

Razdelilno gonilo

Distančnik l Shim

Razdelilno gonilo

Distančnik za planetno gonilo l Spacer for planetary gear

Razdelilno gonilo

Dolga pogonska os z varovalnim obročkom l Long drive shaft with circlips

Osni pogon

Drsni tulec l Sliding sleeve

Razdelilno gonilo

Drsno vodilo l Sliding rail

Razdelilno gonilo

Gred l Shaft

Razdelilno gonilo

Gred za oljno črpalko l Transmission shaft for oil pump

Razdelilno gonilo

Izbirna gred l Selector shaft

Razdelilno gonilo

Izhodna gred zadnjega pogona l Output shaft rear drive

Razdelilno gonilo

Konusni valjčni ležaj za diferencial l Tapered roller bearing for differential

Osni pogon

Kratka pogonska os z varovalnim obročem l Short drive shaft with circlips

Osni pogon

Krogljični ležaj za pogonsko os l Ball bearing for drive shaft

Razdelilno gonilo

Kronski zobnik za diferencial l Crown wheel for differential

Osni pogon

Kronski zobnik, sončni zobnik in konusni valjkasti ležaj za diferencial l Crown wheel, sun gear and tapered roller bearing for differential

Osni pogon

Ležaj za vhodno gred diferenciala l Input shaft bearing for differential

Osni pogon

Ležajna plošča in kroglični ležaj l Bearing plate and ball bearing

Razdelilno gonilo

Menjalniški ležaj l Bearing drive shaft front drive

Razdelilno gonilo

Navadna podložka za prirobnico l Plain washer for flange

Razdelilno gonilo

Nosilec z gumijastimi blažilniki l Bracket with rubber damper

Osni pogon

Nosilec za oljno cev l Bracket for oil hose

Razdelilno gonilo

Notranji rotor za oljno črpalko l Inner rotor for oil pump

Razdelilno gonilo

Objemka za oljno cev l Oil hose clamp

Razdelilno gonilo

Obročni zobnik z ohišjem, ležajem in pogonsko gredjo l Ring gear with housing, bearing and drive shaft

Razdelilno gonilo

Oglato ohišje prednjega diferenciala l Angular housing for front differential

Osni pogon

Ohišje oljne črpalke l Oil pump housing

Razdelilno gonilo

Ohišje razdelilnega gonila z ležaji in drsnim vodilom l Transfer box housing wit bearing and sliding rail

Razdelilno gonilo

Ohišje s krogličnim ležajem l Housing with ball bearing

Razdelilno gonilo

Oljna cev l Oil hose

Razdelilno gonilo

Oljna cev s filtrom l Oil hose with filter

Razdelilno gonilo

Oljna črpalka in prestavna gred l Oil pump and transmission shaft

Razdelilno gonilo

Oljna črpalka l Oil pump

Razdelilno gonilo

Planetni zobnik in zobniški diferencial l Planetary gear and differential gear

Osni pogon

Planetno gonilo l Planetary gear

Razdelilno gonilo

Ploščata spiralna vzmet l Flat spring

Razdelilno gonilo

Pogonska os in prirobnica prednjega pogona l Propeller shaft and flange front drive

Razdelilno gonilo

Pogonska os z ležajem in polžastim zobnikom za diferencial l Input shaft with bearing and wormgear for differential

Osni pogon

Pogonski zobnik l Drive sprocket

Razdelilno gonilo

Pogonski zobnik l Driven sprocket

Razdelilno gonilo

Pokrov za oljno črpalko l Cover for oil pump

Razdelilno gonilo

Polžast zobnik za diferencial l Worm gear for differential

Osni pogon

Popoln prednji diferencial 4Matic-a l Front differential 4Matic complete

Osni pogon

Popolno razdelilno gonilo l Transfer box complete

Razdelilno gonilo

Povezovalna veriga in zobniki l Link chain and sprockets

Razdelilno gonilo

Povezovalna veriga l Link chain

Razdelilno gonilo

Prednje ohišje, prednjega diferenciala l Front housing for front differential

Osni pogon

Prestavna vilica l Shifting fork

Razdelilno gonilo

Prestavna vilica z drsnim tulcem, zatičem in drsnim vodilom l Shifting fork with sliding sleeve, pin and sliding rail

Razdelilno gonilo

Prestavna vrata l Shifting gate

Razdelilno gonilo

Prirobnica l Flange

Razdelilno gonilo

Prirobnica pogonske gredi za diferencial l Input shaft flange for differential

Osni pogon

Puša l Bushing

Razdelilno gonilo

Radialno tesnilo gredi za diferencial l Shaft seal input flange for differential

Osni pogon

Radialno tesnilo za osi l Shaft seal for drive shaft

Razdelilno gonilo

Rotorski set za oljno črpalko l Rotor set for oil pump

Razdelilno gonilo

Sončni zobnik za diferencial l Sun gear for differential

Osni pogon

Središče diferenciala l Centre differential

Razdelilno gonilo

Šestkotna matica za prirobnico l Hexagonal nut for flange

Razdelilno gonilo

Tablica tipa za diferencial l Type plate for differential

Osni pogon

Tesnilo osi za pogonsko os prednjega pogona l Shaft seal for drive shaft front drive

Razdelilno gonilo

Varovalni obroč za ležaj pogonske osi l Circlip for drive shaft bearing

Razdelilno gonilo

Varovalni obroček za ležajno ploščo l Circlip for bearing plate

Razdelilno gonilo

Varovalni obroček za zobati obroč l Circlip for ring gear

Razdelilno gonilo

Vhodna os za diferencial l Input shaft for differential

Osni pogon

Vijaki za drsno vodilo l Screws for sliding rail

Razdelilno gonilo

Vijaki za oljno črpalko l Screws for oil pump housing

Razdelilno gonilo

Vijaki za razdelilno gonilo l Screws for transfer box housing

Razdelilno gonilo

Vmesno ohišje s pritrdilnimi nosilci za diferencial l Intermediat housing with mounting brackets for differential

Osni pogon

Vmesno ohišje za diferencial l Intermediate housing for differential

Osni pogon

Vskočnik za diferencial l Circlip for differential

Osni pogon

Vskočnik za ležaj l Circlip for bearing

Razdelilno gonilo

Zadni del ohišja za ležaj za diferencial l Rear housing with bearing for differential

Razdelilno gonilo

Zatič l Pin

Razdelilno gonilo

Zunanji rotor oljne črpalke l Outer rotor for oil pump

Razdelilno gonilo

Skip to content