This function is disabled by copyright.

Motor | Motorni mehanizmi

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

Bat l Piston

Batni obročki l Piston rings

Batni sornik 2-taktnega motorja l 2-stroke piston pin

Batni sornik l Piston pin

Blažilnik tresljajev l Vibration damper hub

Blok motorja iz litega aluminija - pogled iz strani ročične gredi l Cast aluminium engine block - crankshaft side

Blok motorja iz litega aluminija - pogled s strani glave cilindra l Cast aluminium engine block - cylinder head side

Blok motorja iz litega železa l Cast iron engine block

Boss l Boss

Napenjalnik

Čep oljne kadi l Blocking plug

Čepi paličnega ležaja l Rod bearing journals

Ročična gred

Cev za dovod zraka v motor l Engine crankcase breather tube

Cilindrični iglični ležaj l Cylindrical needle roller bearing

Člen verige l Inner link

Timing chain

Dajalec inpulzov odmične gredi l Intake camshaft impulse sending wheel

Dajalnik impulzov odmične gredi l Exhaust camshaft impulse sending wheel

Del oljnega batnega obročka Oil ring expander

Dno bloka motorja iz litega aluminija l Cast aluminium engine block bottom casting

Dročnik l Solid lifter - tappet with adjustment plate

Drsnik verige (1) l Chain guide

Slider (1)

Drsnik verige l Chain guide

Drsnik-2

Držalo ležaja l Retainer

Tensioner

Držalo vzmeti ventila l Valve spring retainer

Dvojni nastavljiv odmikač ventila motorja l Double rocker - roller arm with valve clearance adjustment

Dvomasni vztrajnik l Dual mass flywheel

Dvoredna veriga motorja l Double roller timing chain

Dvotaktni bat z kompresijskim obročkom l 2 stroke piston with compression ring

Dvotaktni kompresijski batni obroček l 2 stroke compression ring

Elektro-vakuumski nosilec motorja l Electronically switchable engine mount

Enota za nastavitev časovnega razpona odmične gredi l Camshaft timing adjustment unit

Zobnik-1

Enota za nastavitev odmične gredi l Camshaft adjustment unit

Zobnik-2

Glava cilindra l Cylinder head

Glava ventila l Valve head

Glavni ležaj ročične gredi l Crankshaft main bearings

Gred l Rocker - roller arm shaft

Gred ojnice(prikaz smeri vgradnje) l Connecting rod shaft

Hidravlični dvižni mehanizem l Hydraulic lifter

Tappet

Hidravlični napenjalec jermena (2) l Hydraulic belt tensioner assembly (1)

Hidravlični napenjalec jermena l Hydraulic belt tensioner assembly

Hidravlični napenjalec jermena l Hydraulic belt tensioner

Hidravlični napenjalec verige z aluminijasto podložko (1) l Hydraulic chain tensioner with aluminium washer (1)

Hidravlični napenjalec verige z aluminijasto podložko (2) l Hydraulic chain tensioner with aluminium washer (2)

Hidravlični napenjalec verige z blokado l Hydraulic chain tensioner with self locking system

Hidravlični napenjalnik verige z vodilnim členom I Hydraulic chain tensioner with chain guide

Slider

Hidravlični odmikač ventila l Hydraulic lifter

Tappet - bucket type

Hidravlični odmikač ventila l Hydraulic tappet

Hidravlika napenjalca l Hydraulic tensioner

Hrbtna stran zobatega jermena l Cord support backing

Timing belt

Igličasti kotalni ležaji I Needle roller bearings

Impulzni rotor sprožilnega kolesa glavne gredi l Camshaft trigger wheel

Impulse rotor

Izhodna odprtina vakuumske črpalke l Vacuum pump outlet port

Izhodni priključek ventila za prezračevanje ohišja ročice l Cranck case ventilation valve outlet connection

Izravnalni del odmične gredi l Intermediate camshaft

Izvrtina cilindra l Cylinder bore

Blok motorja

Izvrtina za ležaj pogonske gredi motorja l Engine block crankshaft bearing bore

Izvrtina za oljni čistilec motorja l Engine block oil filter mounting provision

Izvrtina za pritrdilni vijak l Pivot point bushing

Izvrtina za sornik l Pin bore

Bat

Jedro zobatega jermena l Load carrying cords

Zobati jermen

Jermen za AC l AC belt

Jermenica glavne gredi l Crankshaft vibration damper

Jermenica rebrastega jermena v obliki črke V l V-ribbed belt pulley

Kompresijski batni obroč l Compression piston ring

Konusni iglični ležaj l Taper needle roller bearing

Kovinska pregrada oljnega korita l Engine oil pan metal baffle plate

Kovinska usmerna jermenica l Metal idler pulley

Kraj pritrditve vztrajnika l Flywheel flange

Crankshaft

Krilo bata l Skirt

Piston

Kroglice ležaja l Balls

Tensioner

Kroglični ležaj l Ball bearing

Ležaj odmične gredi l Camshaft journal

Ležajni zatič l Bearing pin

Lita odmična gred l Cast camshaft

Lopatica vakuumske črpalke l Vacuum pump vane

Luknja v batnem sorniku l Piston pin hole

Luknje za montažo vskočnika l Snap ring removal holes

Luknje za vijake vztrajnika l Flywheel bolt holes

Merilec pretoka zraka z ohišjem l Mass air flow sensor with housing

Merilni element senzorja glavne gredi l Reluctor

Crankshaft impulse sending wheel

Mesto distančnika za odpiranje ventilov l Lifter shim recess

Mesto vgradnje sornika bata l Connecting rod small end

Mesto za nastavitev napetosti pomožnega napenjalca jermena l Auxiliary belt tensioner tension adjustment place

Montažne luknje vskočnika l Retaining ring maunting holes

Montažni nosilec alternatorja na bloku motorja l Alternator mounting bracket on engine block

Motor v obliki črke V l V type engine

Mozniki tlačne plošče sklopke l Clutch pressure plate dowels

Napenjalna jermenica, ki se uporablja s hidravličnim napenjalnikom l Tensioner pulley used with hydraulic tensioner

Napenjalni ležaj l Thrust bearing

Cranckshaft

Natezalec pogonskega jermena z vzmetjo l Tensioner pulley used with tensioning spring

Nihajna ročica krmilnega mehanizma (1) l Rocker - Roller arm with valve clearance adjustment (1)

Nihajna ročica krmilnega mehanizma (2) l Rocker - roller arm with valve clearance adjustment (2)

Nihajna ročica krmilnega mehanizma l Rocker - roller arm with hydraulic lifter

Tappet

Nihajna ročica krmilnega mehanizma l Rocker - roller arm

Hydraulic lifter tappet type

Nihajna ročica krmilnega mehanizma l Rocker roller arm

Sistem Valvetronic

Nihajna ročica l Rocker arm

Nihajna ročica z valjčnim ležajem l Rocker arm with roller bearing

Nihajna ročica z vijakom za nastavljanje zračnosti l Rocker arm with gap adjusting screw

Nosilec cevi I Hose holder

Nosilec ekscentrične gredi ventila l Valve eccentric shaft allocated plate

Nosilec ležaja polosi l Driveshaft support bearing bracket

Nosilec motorja (1) l Engine mounting bracket (1)

Nosilec motorja (2) l Engine mounting bracket (2)

Nosilec motorja l Engine mount

Nosilec motorja l Suspended engine mount

Nosilec motorja s protiutežjo l Engine mounting with counterweight

Nosilec motorja z vijaki l Engine mounting arm with studs

Nosilec vztrajnika motorja l Drive plate

Nosilec za demontažo motorja (1) l Engine hanger (1)

Nosilec za demontažo motorja (2) l Engine hanger (2)

Nosilec za električni priključek l Electric connector holder

Nosilec žic l Wiring holder

Notranji del ležaja napenjalca (poškodovan del) l Inner race

Tensioner

Notranji ležaj l Inner bearing

Notranjost enote za nastavitev odmične gredi l Camshaft adjustment unit internals

Odmikač odmične gredi l Camshaft lobe

Odprtina vijaka senzorja klenkanja l Knock sensor bolt hole

Odprtina za demontažo nastavitvene ploščice l Lifter shim removal notch

Odprtina za nastavitev napenjalca vzmeti l Spring tensioner adjustment hole

Odprtina za pritrditev motorja l Engine hanger mounting hole

Odprtina za pritrditev napenjalca vzmeti l Spring tensioner mounting hole

Odprtina za vijak glave cilindra l Cylinder head bolt hole

Blok motorja

Odprtine za odtok olja l Oil drain holes

Bat

Odprtine za ravnotežje na ročični gredi l Balance holes

Crankshaft

Odprtine za vijake pritisne plošče sklopke l Clutch pressure plate bolt holes

Odvodnik zobate verige z vmesno gredjo l Timing chain deflector with intermediate shaft

Odzračevalni element dročnika l Tappet outer plunger

Lifter

Ohišje ležaja napejalega vodila l Outer race

Tensioner

Ohišje ležaja odmične gredi l Intermediate camshaft hub

Ohišje napenjalca jermena in vrtilno mesto l Belt tensioner body and pivot place

Ohišje odmične gredi z odmikači l Gas distribution mechanism

Ohišje odmikača ventilov (1) l Lifter

Tappet body (1)

Ohišje odmikača ventilov (2) l Lifter

Tappet body (2)

Ohišje vakuumske črpalke l Vacuum pump housing

Ojnica l 2 stroke connecting rod

Ojnica z batom in sornikom l Connecting rod with piston and pin

Ojnica z ležaji l Connecting rod with bearings

Oljno korito z senzorjem nivoja olja l Engine oil pan with oil level sensor

Označevalnik položaja sesalnega ali izpušnega prostora na pokrovčku ležaja odmične gredi l Camshaft bearing cap intake or exhaust position marker

Oznaka lege l Position mark

Bat

Oznaka motorja l Engine code - Number

Blok motorja

Oznaka za namestitev pokrova ležaja odmične gredi l Camshaft bearing cap locating marker

Ozoblenje jermena l Moulded rubber tooth

Zobati jermen

Plastična jermenica l Plastic idler pulley

Plavajoča konica vakuumske črpalke l Vacuum pump floating tip

Podložka zobnika ročične gredi l Crankshaft sprocket washer

Podporna plošča ekscentrične gredi ventila l Valve eccentric shaft supporting plate

Pogonski mehanizem vakuumske črpalke l Vacuum pump drive gear

Pokrov glavnega ležaja ročične gredi z ležajem l Crankshaft main bearing cap with bearing

Pokrov ležaja odmične gredi l Camshaft bearing cap

Pokrov ležaja odmične gredi l Camshafts bearing cap

Pokrov ventilov l Valve cover

Pokrov zobatega jermena l Timing belt cover

Pokrovček bloka motorja l Core plug

Engine block

Pokrovček glavnega ležaja ročične gredi - 6 vijakov l Crankshaft main bearing cap - 6 bolt

Pokrovček jedra bloka motorja l Core plug - cap style

Engine block

Pokrovček ležaja odmične gredi s tesnilno površino l Camshaft bearing cap with seal surface

Pokrovček za točenje motornega olja l Engine oil filler cap

Pomožni jermen z rebri v obliki črke V l V-ribbed auxiliary belt

Pomožni napenjalec jermena l Auxiliary belt tensioner

Potisna podložka l Crankshaft thrust washers

Potisna podložka ročične gredi (1) l Crankshaft thrust washer (1)

Potisna podložka ročične gredi (2) l Crankshaft thrust washer (2)

Potisni bat (1) l Tappet piston

Lifter (1)

Potisni bat dročnika (2) l Tappet piston

Lifter (2)

Povezovalna palica s ploščatimi zaključki l Conecting rod with flat cap ends

Povezovalni člen verige l Connecting link

Timing chain

Prednji nosilec motorja l Front engine mount

Prednji pokrov z integrirano oljno črpalko in tesnilnim obročem l Front cover with integrated oil pump and main seal

Prehod za hladilno tekočino l Coolant passageway

Blok motorja

Prehod za olje v bloku motorja l Oil passageway

Engine block

Prehod za olje v ležajih l Bearing oil passageway

Prehod za olje l Oil passageway

Ročična gred

Prehodi za hladilno tekočino ob steni valja l Coolant passageways near cylinder wall

Premer bata l Bore number

Bat

Prikaz zakovic vztrajnika l Flywheel rivets

Priključni spoj senzorja klenkanja l Knock seansor wire connection

Primarni vztrajnik l Primary flywheel

Protiutež ročične gredi l Counterweight

Crankshaft

Puša valja motorja l Crankshaft oil pump drive gear sleeve

Puščica napenjalne točke napenjalca l Spring tensioner tension point arrow

Radialni valjčni ležaj I Cylindrical roller bearing

Ravnotežna gred motorja l Engine balance shaft

Raztegljivi vijak glave valja l Cylinder head stretch bolt

Ročična gred l Crankshaft

Ročična gred s položajnim sprožilnim kolesom l Crankshaft with position trigger wheel

Ročična gred z ojnico l 2 stroke crankshaft with connecting rod

Ročična jermenica l Vibration damper

Ročična plošča l Crank web

Ročične gredi

Rotor vakuumske črpalke l Vacuum pump rotor

Sedež ventila l Valve seat face

Sekundarni vztrajnik I Secondary flywheel

Senzor klenkanja l Knock sensor

Senzor položaja odmične gredi l Camshaft position sensor

Senzor položaja ročične gredi l Crankshaft position sensor

Sestava vakuumske črpalke l Vacuum pump assembly

Sestavni deli napenjala l Tensioner assembly

Set batnih obročkov l Piston oil ring set

Spodnji del ojnice z ležajem l Connecting rod end cap with bearing

Spodnji oljni obroč zgoraj l Top

Bottom oil ring

Spojni del odmikaža ventilov l Lifter

Tappet inner plunger

Sprednja plošča dizel motorja l Diesel engine front plate

Sprednja plošča enote za nastavitev odmične gredi l Camshaft adjustment unit front plate

Sprednja plošča vakuumske črpalke l Vacuum pump front plate

Sprednje ohišje z tesnilnim obročem l Front cover with integrated main seal

Sprožilno kolo ročične gredi l Crankshaft trigger wheel

Impulzni rotor

Središčna luknja vztrajnika l Flywheel center hole

Steblo ventila l Valve stem

Številka pokrovčka ležaja odmične gredi l Camshaft bearing cap number

Stojni vijak l Stud

Stran napenjalca verige z vodilnim vijakom in blokirnim zatičem l Chain guide

Slider tensioner side with guide bolt and locking pin

T - priključek vakumske cevi I Vacuum Hose Pipe Line Connector Joint Tee Piece

Tesnilni obroč glavne gredi prednji l Front main seal

Crankshaft

Tesnilo glave cilindra (2) l Cylinder head gasket (2)

Tesnilo glave valja (1) l Cylinder head gasket (1)

Tesnilo pokrova ventilov (1) l Valve cover gasket (1)

Tesnilo pokrova ventilov (2) l Valve cover gasket (2)

Tesnilo rezervoarja za olje l Oil pan gasket

Tesnilo vakuumske črpalke l Vacuum pump seal

Tesnilo ventila l Valve seal

Tesnilo ventilskega stebla l Valve stem seal

Tesnilo l Seal

Napenjalnik

točka blokade hidravličnega napenjalca l Hydraulic tensioner plunger

Točka upetja hidravličnega natezalca l Hydraulic tensioner plunger tension point

Trojni nosilec žic l Triple wiring holder

Tulec cilindra l Cylinder sleeve

Utor za batni kompresijski obroček l Compression ring groove

Piston

Utor za batni obroček l Oil ring groove

Piston

Utor za držalo ventila l Valve keeper groove

Utor za moznik I Keyway

Utori za batne obročke l Ring land

Piston

V6 blok motorja z ročično gredjo l V6 engine block with crankshaft

Vajlček valjčnega ležaja l Bearing roller

Vakuumski elektromagnet l Vacuum solenoid

Vakuumski zbiralnik l Vacuum accumulator

Velik konec ojnice l Connecting rod big end

Ventil l Valve

Ventil oljnih hlapov l Engine crankcase breather valve

Ventil oljnih par l Oil separator

Veriga izravnalne gredi motorja l Engine balance shafts chain

Verižni zobnik ročične gredi l Crankshaft chain sprocket

Vijačna vzmet l Coil spring

Oljni obroc

Zunanji ležaj l Outer bearing

Zobnik vztrajnika l Flywheel ring gear

Vijak glave valja z raztegljivim delom l Cylinder head bolt with streach section

Vijak glavne gredi z možnostjo ročnega potega l Hand crank cranckshaft pulley nut

Vijak pokrova ventila z gumijastim obročkom l Valve cover bolt with rubber grommet

Vijak vodilnega ležaja jermena - zaprt tip l Timing chain guide bearing bolt - closed type

Vijak vodilnega ležaja zobatega jermena - odprt tip l Timing chain guide bearing bolt - open type

Vijak za nastavitev odmika ventila l Valve lash adjustment screw

Vijaki odmične gredi tipa torx l Camshaft adjustment unit torx type bolts

Vmesni člen pretvornika navora l Flex plate

Vmestni člen verige l Link pin

Timing chain

Vodilna plošča zobatega jermena (1) l Timing belt guide plate (1)

Vodilna plošča zobatega jermena (2 ) l Timing belt guide plate (2)

Vodilni vijak (1) l Guide bolt (1)

Vodilni vijak (2) l Guide bolt (2)

Vodilo ohišja ležaja glavne gredi l Main cap dowel pin

Vodilo ventila l Valve guide

Vodilo verige drsni napenjalec stranski pogled l Chain guide

Slider tensioner side

Vodilo verige l Chain guide

Slider (3)

Vskočnik (1) l Snap ring

Lock clip (1)

Vskočnik (2) l Snap ring

Lock clip (2)

Vskočnik l Snapring

Batni sornik

Vstopni priključek ventila za prezračevanje ohišja ročice l Cranck case ventilation valve inlet connection

Vzmet dvomasnega vztrajnika l Dual mass flywheel spring

Vzmet ekscentrične gredi ventila l Valve eccentric shaft spring

Vzmet hidravličnega napenjalca verige l Hydraulic chain tensioner spring

Vzmet ventila (1) l Lifter

Tappet spring (1)

Vzmet ventila (2) l Lifter

Tappet spring (2)

Vzmet ventila (3) l Lifter

Tappet spring (3)

Vzmet ventila l Valve spring

Vzmet za zadrževanje l Retainer spring

Vzmetna napenjalna plošča z zarezo kazalca. l Spring tensioner plate with pointer notch

Vzmetna sponka l Spring clip

Vzmetni jermenski napenjalnik (1) I Spring loaded timing belt tensioner (1)

Vzmetni jermenski napenjalnik (2) I Spring loaded timing belt tensioner (2)

Vzmetni jermenski napenjalnik (3) I Spring loaded timing belt tensioner (3)

Vzmetni oljni batni obroček I Spring type oil control piston ring

Vztrajnik l Flywheel

Vzvod prestavne ročice l Lever

Selector

Zadnja plošča enote za nastavitev odmične gredi l Camshaft adjustment unit back plate

Zadnje glavno PTFE tesnilo z ohišjem l Rear main seal PTFE with hausing

Crankshaft

Zadnje glavno tesnilo z ohišjem l Rear main seal with hausing

Crankshaft

Zadnje glavno tesnilo l Rear main seal

Crankshaft

Zadrževalnik olja v oljnem koritu l Engine oil pan plastic baffle plate

Zagozda ventila - par l Valve spring keeper

Split cotter - pair

Zagozda ventila l Valve spring keeper

Split cotter

Zaklep odzračevalnika dročnika l Tappet locking cap

Lifter

Zaklep potisnega bata l Tappet ring

Lifter

Zaporna vzmet drsnika l Locking pin

Zareza batnega obročka l Piston ring gap

Žarilna svečka l Glow plug

Žepi za razbremenitev ventilov l Valve relief pockets

Piston

Zgorevalna komora l Combustion chamber

Piston

Zgornji del bata l Top land

Piston

Zobata jermenica l Toothed idler pulley

Zobata jermenica ročične gredi l Toothed crankshaft pulley

Zobati pogonski jermen l Toothed timing belt

Zobnik odmične gredi l Camshaft sprocket

Zobnik ročične gredi l Crankshaft sprocket

Skip to content