This function is disabled by copyright.

Motor | Mazalni sistem

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

Adapter gredi oljne črpalke l Oil pump shaft addapter

Aluminijasta zbiralna cev za olje s filtrom za delce l Aluminium oil pick up tube with particle filter

Banjo vijak z visokim pretokom l High flow banjo bolt

Banjo vijak z luknjami l Banjo bolt ports

Banjo vijak l Banjo bolt

Banjo nastavek l Banjo fitting

Bakreno tesnilo l Copper crush washer

Cev za pršenje olja (1) l Oil spray tube(1)

Cev za pršenje olja l Oil spray tube

Cev za zbiranje olja l Oil pick up tube

Deli oljnega filtra l Oil filter parts

Drugi nosilec gredi oljne črpalke l Second oil pump shaft holder

Držalo cevi za pršenje olja l Oil spray tube holder

Držalo kovinske mreže l Mesh holder plate

Zbiralna cev

Dvojni brizgalnik olja l Double oil squirter

Enota ventila l Valve unit

Sestav oljnega filtra

Enopolni ženski konektor l One pin female connector

Filter motornega olja - vrtljivi tip (2) l Engine oil filter - spin-on type (2)

Filter motornega olja - tip vložka (1) l Engine oil filter - cartridge type (1)

Filter motornega olja - tip vložka (2) l Engine oil filter - cartridge type (2)

Filter motornega olja - vrtljivi tip (1) l Engine oil filter - spin-on type (1)

Filter olja l Filter media

Jeklena cev za zbiranje olja l Steel oil pick up tube

Kovinska mrežal Metal mesh

Zbiralna cev

Ležaj oljne črpalke l Oil pump bearing

Merilna palica l Dipstick

Merilna palica (1) l Dipstick (1)

Merilna palica (2) l Dipstick (2)

Nastavek za merilno palico l Dipstick adapter

Nastavek za vrtljive tipe oljnih filtrov (1) l Engine oil filter hausing (1)

Nastavek za vrtljive tipe oljnih filtrov (2) l Engine oil filter hausing (2)

Nosilci cevi za pršenje olja l Oil spray tube brackets

Nosilci za montažo cevi l Tube assembley brackets

Nosilec gredi prve oljne črpalke l First oil pump shaft holder

Notranje ohišje oljne črpalke menjalnika l Internal gear oil pump hausing

Notranji rotor l Inner rotor

Gerotorska notranja zobniska oljna črpalka

Notranji zobnik l Inner gear

Gred rotacijske oljne črpalke

Notranji zobnik in zunanji rotor l Inner gear and outer rotor

Zobniskac oljna črpalka

O-ring tesnilo ohišja motornega oljnega filtra - vrtljivi tip l Engine oil filter housing o-ring

Ohišje filtra l Filter housing

Ohišje oljnega filtra s tesnilom l Oil filter housing with gasket

Ohišje oljnega filtra z ventilom za sprostitev tlaka l Oil filter housing with pressure release valve

Oljna črpalka z dvojnim zobnikom l Twin gear oil pump

Oljna črpalka z zbiralno cevjo in filtrom za delce l Oil pump with pick up tube and particle filter

Oljni vod l Oil line

Osnovna plošča s tesnilom l Baseplate with gasket

Osrednji del Oldhamove sklopke za oljno črpalko l Oil pump gear adapter

Oznaka na pokrovčku motornega olja l Engine oil cap notification mark

Oznaka sklopa zunanjega rotorja l Outer rotor assembley mark

Plastična zbiralna cev za olje s filtrom za delce (1) l Plastic oil pick up tube with particle filter (1)

Plastična zbiralna cev za olje s filtrom za delce (2) l Plastic oil pick up tube with particle filter (2)

Pogonska veriga oljne črpalke l Oil pump drive chain

Pršilne luknje cevi za pršenje olja l Oil spray tube spray holes

Pritrdilna objemka cevi za pršenje olja l Oil spray tube fixing clamp

Predel za merjenje nivoja olja na merilni palici l Dipstick oil level metering section

Primarni zobnik oljne črpalke l Oil pump primary gear

Primarna gred oljne črpalke l Oil pump primary shaft

Povratni vod olja turbopolnilnika l Turbocharger oil return line

Pokrovna plošča gerotorske zobniške črpalke l Cover plate - Sliding surface

Gerotor internal gear oil pump

Pokrov zobnika oljne črpalke l Oil pump gear cover

Pokrov za oljno posodo l Oil cap

Pokrov dodatnega zobnika oljne črpalke l Additional oil pump gear cover

Pokrivna plošča s tesnilnim obročem l Cover plate with sealing ring

Razpršilec olja l Oil squirter

Razprsilna soba in banjo vijak s tlacnim ventilom

Ročaj merilne palice l Dipstick handle

Senzor tlaka olja l Oil pressure sensor

Senzor nivoja olja l Oil level sensor

Senzor nivoja olja (1) l Oil level sensor(1)

Senzor nivoja motornega olja in temperature l Engine oil level and temperature sensor

Sestav črpalke motornega olja (1) l Engine oil pump assembley (1)

Sestav zobniške oljne črpalke l Internal gear oil pump assembley

Sestav črpalke motornega olja in izravnalne gredi l Engine oil pump and balance shafts assembley

Sestav črpalke motornega olja (2) l Engine oil pump assembley (2)

Separator oljnih hlapov l Oil vapour separator

Spodnje ohišje oljne črpalke l Oil pump lower housing

Stikalo opozorilne lučke za pritisk olja l Oil pressure warning lamp switch

Tesnilna površina merilne palice l Dipstick sealing surface

Tesnilo oljne črpalke l Oil pump gasket

Tesnilna podložka vijaka za izpust olja l Oil drain bolt crush washer

Tiha veriga oljne črpalke l Oil pump chain-silent type

Skip to content