This function is disabled by copyright.

Menjalnik | Menjalniki tovornjakov


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

1. sinhronizacijski obroč l 1st synchroniser ring

Tovornjak

1. vhodna izhodna gred l 1st countershaft

Tovornjak

2. aksialni iglični valjčni ležaj l 2nd Axial needle roller bearing

Tovornjak

2. drsni blok - prestavne ročice l 2nd Sliding block - Shift fork

Tovornjak

Aksialni iglični valjčni ležaj - vhodna gred l Axial needle roller bearing - Input shaft

Tovornjak

Aksialni iglični valjčni ležaj l Axial needle roller bearing

Tovornjak

Bat - Sinhron l Piston - Clutch brake

Tovornjak

Bat in kompresijska vzmet - Retarder l Piston and compression spring - Retarder

Tovornjak

Bat l Piston

Odgon tovornjaka

Celoten odgon l Power take off complete

Odgon tovornjaka

Celoten pokrov - Elektrohidravlična krmilna enota batnega razdelilnika l Cover complete - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Celoten pokrov - Elektrohidravlična krmilna enota za razpon batov l Cover complete - Piston range unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Cev za olje - Glavna gred l Oil pipe - Main shaft

Tovornjak

Čelni zobnik - Retarder l Spur gear - Retarder

Tovornjak

Delovni bat l Slave piston

Tovornjak

Disk - vhodna gred l Disk - Input shaft

Tovornjak

Distančnik zapornega diska l Fixing disc spacer

Tovornjak

Drsni blok - Menjalne vilice l Sliding block - Shift fork

Tovornjak

drsni rokav 2. in 3. prestave l sliding sleve 2nd gear and 3rd gear

Tovornjak

Drsni rokav vzvratne prestave l Sliding sleve reverse gear

Tovornjak

Drsnik - Glavna gred l Spline - Main shaft

Tovornjak

druga vhodna-izhodna gred l 2nd countershaft

Tovornjak

drugi sinhonizacijski obroč l 2nd synchroniser ring

Tovornjak

Dvižna plošča in sinhronizacijski obroč l Lift plate and synchroniser ring

Tovornjak

Dvižna plošča in sinhronizacijski obroč ter ohišje sklopke l Lift plate and synchroniser ring and clutch body

Tovornjak

Dvižna plošča l Lift plate

Tovornjak

Ekscentrična plošča - Neposredna prestava l Offset plate - Overdrive

Tovornjak

Električna krmilna enota l Electrical control unit

Tovornjak

Električno-hidravlična krmilna enota v kompletu l Electro-hydraulic control unit complete

Tovornjak

Elektrohidravlična krmilna enota bata za menjavo prestave l Gear change piston electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Elektrohidravlična krmilna enota spredaj l Electro-hydraulic control unit front

Tovornjak

Elektrohidravlična krmilna enota zadaj l Electro-hydraulic control unit rear

Tovornjak

Elektromagnetni ventil l Solenoid valve

Tovornjak

Enota batnega delilnika - elektrohidravlična krmilna enota l Piston splitter unit - electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Enota razpona batov elektrohidravlične krmilne enote l Range unit piston electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Glavna gred l Main shaft

Tovornjak

Gred črpalke - Oljna črpalka l Pump shaft - Oil pump

Tovornjak

Gred- Oljna črpalka l Shaft - Oil pump

Tovornjak

Gred za prestavljanje menjalnika l Gear shift shaft

Tovornjak

Izbirna enota območja tirnice l Selector rail range unit

Tovornjak

Izbirni mehanizem l Selector mechanism

Tovornjak

Komplet vijakov za sprednji pokrov - Elektrohidravlična krmilna enota skupine batnih delilnikov l Set of screws for front cover - Piston splitter group electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Kompletna oljna črpalka l Oil pump complete

Tovornjak

Kompresijska vzmer - Retarder l Compression spring - Retarder

Tovornjak

Kompresijska vzmet in bat - Retarder l Compression spring and piston - Retarder

Tovornjak

Kompresijska vzmet in vijačni čep - Retarder l Compression spring and screw plug - Retarder

Tovornjak

Kotalni element l Rolling element

Tovornjak

Krmilni bat l Control piston

Tovornjak

Krmilni bat majhen l Control piston small

Tovornjak

Krmilno ohišje l Control housing

Tovornjak

Kroglični ležaj l Ball bearing

Tovornjak

Kroglični ležaj s tesnilom - vhodna gred l Ball bearing with seal - Input shaft

Tovornjak

Ležaj za odklop sklopke l Clutch release bearing

Tovornjak

Ležajno ohišje z igličnim ležajem l Bearing housing with needle bearing

Odgon tovornjaka

Napenjalna podložka - Aksialni iglični valjčni ležaj l Thrust washer - Axial needle roller bearing

Tovornjak

Naprava za prestavljanje - Elektrohidravlična krmilna enota l Gear change device - Electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Nosilec zobatega venca l Ring gear carrier

Tovornjak

Nosilec zobnikov planetarnega gonila l Planet carrier

Tovornjak

Nosilec zobnikov planetarnega gonila z zobniki l Planet carrier with gears

Tovornjak

Notranji obroč ležaja l Bearing inner ring

Tovornjak

O tesnilni-obroč - Elektrohidravlična krmilna enota cepilne enote.JP l O-ring cove - Splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Oblikovano tesnilo - Elektrohidravlična krmilna enota l Moulded seal - Electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Oblikovano tesnilo 2 - Elektrohidravlična krmilna enota l Moulded seal 2 - Electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Oblikovano tesnilo za srednji bat - Elektrohidravlična krmilna enota l Moulded seal for medium piston - Electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Obroč aksialnega igličnega valjčnega ležaja l Thrust washer bearing ring axial needle roller bearing

Tovornjak

Obroč ležaja - Aksialni iglični ležaj l Bearing ring - Axial needle roller bearing

Tovornjak

Odbojne plošče z vijaki - Retarder l Baffle plates with bolts - Retarder

Tovornjak

Ohišje - Elektrohidravlična krmilna enota l Housing - Electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Ohišje l Housing range unit

Tovornjak

Ohišje menjalnika l Gearbox housing

Tovornjak

Ohišje menjalnika z oljnimi vodili l Gearbox housing with oil rails

Tovornjak

Ohišje odgona l Power take off housing

Odgon tovornjaka

Ohišje oljne črpalke l Oil pump housing

Tovornjak

Ohišje retarderja l Retarder housing

Tovornjak

Oljna črpalka l Oilpump

Tovornjak

Oljni filter l Oil filter

Tovornjak

Oljni filter l Oil strainer

Tovornjak

Oljni toplotni izmenjevalnik l Oil heat exchanger

Tovornjak

Oljno vodilo - Ohišje menjalnika l Oil rail - Gearbox housing

Tovornjak

Oljno vodilo

Tovornjak

Os - Zobnik vzvratne prestave l Axle - Reverse gearwheel

Tovornjak

Planetarni zobnik l Planetary gear

Tovornjak

Plošča s prevleko - Sinhron l Lined multidisk - Clutch brake

Tovornjak

Pokrov - Elektrohidravlična krmilna enota bata za menjavo prestav l Cover - Gear change piston electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Pokrov - Enota za elektrohidravlično krmiljenje batov l Cover - Piston range unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Pokrov - Prirobnica l Cover - Flange

Tovornjak

Pokrov - razdelilnik Elektrohidravlične krmilne enote l Cover - Splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Pokrov črpalke - Oljna črpalka l Pump cover - Oil pump

Tovornjak

Pokrov odgona l Power take off cover

Tovornjak

Pokrov tesnilnega obroča - Elektrohidravlična krmilna enota za menjavo prestav l O-ring cover - Gear change unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Pokrov tesnilnega obroča - Elektrohidravlična krmilna enota za spreminjanje razpona l O-ring cover - Range change unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Pokrov zavore - Sinhron l Brake cover - Clutch brake

Tovornjak

Položajno stikalo l Position switch

Odgon tovornjaka

Potisni vijak l Push bolt - Synchronisation

Tovornjak

Prednji pokrov in zadrževalna plošča za senzor - Elektrohidravlična krmilna enota batnega delilnika l Front cover and retaining plate for sensor - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Prestavna ročica s stikalom za hitri in počasni razdelilnik l Gear stick with fast splitter box and slow splitter box switch

Tovornjak

Prestavna ročica s stikalom za hitri razdelilnik in počasni razdelilnik z znakom za prestavo l Gear stick with fast splitter box and slow splitter box switch with gear sign

Tovornjak

Prestavne vilice l Shift fork

Tovornjak

Prestavne vilice z izbirno gredjo l Shift fork with selector shaft

Tovornjak

Prestavni tulec - Neposredna prestava l Shifting sleeve - Overdrive

Tovornjak

Prestavno kolo l Shift wheel

Odgon tovornjaka

Priključna plošča l Connection plate

Tovornjak

Prirobnica s pokrovom l Flange with cover

Tovornjak

Prirobnica za sprostitev 2 l Release flange 2

Tovornjak

Prirobnica za sprostitev l Release flange

Tovornjak

Pritisni obroč l Thrust ring

Tovornjak

Pritrdilna plošča za senzor položaja - Elektrohidravlična krmilna enota batnega razdelilnika l Retaining plate for position sensor - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Pritrdilna plošča za senzor položaja - Enota za elektrohidravlično krmiljenje batne prestavne enote l Retaining plate for position sensor - Piston gear change unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Proporcionalni ventil - rezervoar za olje l Proportional valve - oil reservoir

Tovornjak

Razdelilni l Splitter box complete

Tovornjak

Razdelilni obroč - vhodna gred l Split ring - Input shaft

Tovornjak

Rezervoarji za olje l Oil reservoirs

Tovornjak

Ročica za prestavljanje menjalnika l Lever for shift movement

Tovornjak

Rotor - Oljna črpalka l Rotor - Oil pump

Tovornjak

Rotor - Retarder l Rotor - Retarder

Tovornjak

Rotor črpalke - Oljna črpalka l Pump rotor - Oil pump

Tovornjak

Rotor in gred črpalke - Oljna črpalka l Pump rotor and pump shaft - Oil pump

Tovornjak

Senzor - Elektrohidravlična krmilna enota l Sensor - Electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Senzor položaja - Elektrohidravlična krmilna enota razdelilnika l Position sensor - Splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Senzor položaja - elektrohidravlična krmilna enota za menjavo prestav l Position sensor - Gear change unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Senzor položaja - Enota za elektrohidravlično krmiljenje l Position sensor - Range unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Senzor z navojem - Merilnik hitrosti l Screw in sensor - Speedometer

Tovornjak

Sestav sinhrona l Clutch brake assembly

Tovornjak

Sestav sinhronizacijske naprave - neposredna predstava l Synchronistation assembly - Overdrive

Tovornjak

Sinhronizacijska enota l Synchronisation unit

Tovornjak

Sinhronizacijski obroček 1 in menjalni tulec - neposredna prestava l Synchroniser ring 1 and shifting sleeve - Overdrive

Tovornjak

Sinhronizacjski obroč 1 - Neposredna prestava l Synchroniser ring 1 - Overdrive

Tovornjak

Sinhronizacjski obroč 2 - Neposredna prestava l Synchroniser ring 2 - Overdrive

Tovornjak

Sklop prestavnih vilic, izbirne gredi in drsnega bloka l Shift fork, selector shaft and sliding block assembly

Tovornjak

Sončni zobnik l Sun gear

Tovornjak

Spodnje zapiranje - Rezervoarji za nafto l Lower closure - Oil reservoirs

Tovornjak

Sprednja pritrdilna plošča za senzor - Elektrohidravlična krmilna enota batnega razdelilnika l Front retaining plate for sensor - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Sprostitveni ležaj - Sklopka l Release bearing - Clutch

Tovornjak

Stalna prestava - vhodna gred l Constant gear - Input shaft

Tovornjak

Stator - Retarder l Stator - Retarder

Tovornjak

Stožčast valjčni ležaj - Retarder l Taper roller bearing - Retarder

Tovornjak

Stožčast valjčni ležaj z zunanjim obročem - Retarder l Taper roller bearing and outer race - Retarder

Tovornjak

Šestkotni vijaki - Elektrohidravlična krmilna enota l Hex screws - Electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Telo sklopke l Clutch body

Tovornjak

Tesnilni obroč - Elektrohidravlična krmilna enota l Seal ring - Electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Tesnilni obroč - enota razdelilnika senzorja položaja elektro-hidravlične krmilne enota l O-Ring - Position sensor splitter unit electro hydraulic-control unit

Tovornjak

Tesnilni obroč - Retarder l Seal ring - Retarder

Tovornjak

Tesnilni obroč - ročica za premikanje menjalnika l O-ring seal - lever for shift movement

Tovornjak

Tesnilni obroč - Senzor položaja enote za menjavo prestav elektro-hidravlična krmilna enota l O-Ring - Position sensor gear change unit electro hydraulic-control unit

Tovornjak

Tesnilni obroč za bat l O-ring for piston

Odgon tovornjaka

Tesnilni obroč za sprednji pokrov - Elektrohidravlična krmilna enota skupine batnih razdelilnikov l O-Ring for front cover - Piston splitter group electro-hydraulic control unit

Tovornjak

tesnilni obroček - Enota za merjenje položaja elektrohidravlične krmilne enote l O-Ring - Position sensor range unit electro hydraulic-control unit

Tovornjak

Tesnilo - ohišje krmilnika l Gasket - Control housing

Tovornjak

Tlačna plošča - vhodna gred l Thrust plate - Input shaft

Tovornjak

Tlačna vzmet - Sinhronizacija l Pressure spring - Synchronisation

Tovornjak

Tlačni disk in zatič l Pressure disc and driving pin

Tovornjak

Torx vijak - Oljna črpalka l Torx screw - Oil pump

Tovornjak

Tulec l Sleeve

Tovornjak

Varnostna plošča - ročica za premikanje menjalnika l Securing plate - lever for shift movement

Tovornjak

Varnostni obroček - vhodna gre l Securing ring - Input shaft

Tovornjak

Ventil za zmanjšanje prostega teka - Retarder l Idling reduction valve - Retarder

Tovornjak

Ventil zračnega tlaka l Air pressure valve

Odgon tovornjaka

Vhodna gred l Input shaft

Tovornjak

Vijačni čep - Retarder l Screw plug - Retarder

Tovornjak

Vijačni čep s tesnilnim obročem - Retarder l Screw plug with seal ring - Retarder

Tovornjak

Vijačni izpustni čep l Screw drain plug

Tovornjak

Vijačni zobnik - vhodna gred l Helical gear constant - Input shaft

Tovornjak

Vijak s šestkotno glavo l Hexagonal head screw

Tovornjak

Vijak Torx - Ohišje menjalnika l Torx screw - Gearbox housing

Tovornjak

Vijak za sprednji pokrov - Elektrohidravlična krmilna enota batnega razdelilnika l Screw for front cover - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Vijak za zadnji pokrov - Elektrohidravlična krmilna enota batnega razdelilnika l Screw for back cover - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Vijak, vzmet in podložka l Bolt, spring and washer

Odgon tovornjaka

Vijaki za pokrov - Elektro-hidravlična krmilna enota območja l Screws for cover - Range unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Vijaki za pokrov - Elektrohidravlična krmilna enota razdelilnika l Screws for cover - Splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Vijaki za pokrov - elektrohidravlična krmilna enota za menjalnik l Screws for cover - Gear change unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Vijaki za pritrdilno ploščo - Elektrohidravlična krmilna enota batnega delilnika l Screws for retaining plate - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Vijaki za pritrdilno ploščo - Elektrohidravlična krmilna enota za batno območje l Screws for retaining plate - Piston range unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Vijaki za pritrdilno ploščo - Enota za elektrohidravlično krmiljenje batne prestavne enote l Screws for retaining plate - Piston gear change unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Vilice za premik ležaja l Bearing shift fork

Tovornjak

Vilice za prestavljanje l Shift fork complete

Tovornjak

Vilice za sprostitev - Sklopka l Release fork - Clutch

Tovornjak

Vilice za sprostitev podpore - Sklopka l Support release fork - Clutch

Tovornjak

Vmesna gred do glavne gredi l Intermediate to main shaft

Tovornjak

Vmesna gred in vreteno l Intermediate shaft and spline

Tovornjak

Vmesni disk l Intermediate disk

Tovornjak

Vmesni zaporni disk l Intermediate fixing disc

Tovornjak

Vskočnik - Ležaj l Securing ring - Bearing ring

Tovornjak

Vskočnik l Securing ring

Tovornjak

Vtič za izpust olja velik l Oil drain plug large

Tovornjak

Vtič za polnjenje olja l Oil filling plug

Tovornjak

Vzmet krmilnega bata mala l Control piston spring small

Tovornjak

Vzmet krmilnega bata velika l Control piston spring large

Tovornjak

Vzvod za premikanje menjalnika z varovalno ploščo l Lever for shift movement with securing plate

Tovornjak

Zadrževalna plošča za senzor položaja - Elektrohidravlična krmilna enota za batni razpon l Retaining plate for position sensor - Piston range unit electro-hydraulic control unit

Tovornjak

Zaporni disk druge prestave l Fixing disc 2nd gear - sliding sleeve

Tovornjak

Zaporni disk druge prestave l Fixing disc 2nd gear

Tovornjak

Zaporni disk prve in druge prestave l Fixing disc 1st and 2nd gear

Tovornjak

Zaporni disk prve prestave l Fixing disc 1st gear

Tovornjak

Zaporni disk vzvratne prestave l Fixing disc reverse gear

Tovornjak

Zatič - Glavna gred l Bolt - Main shaft

Tovornjak

Zatič l Dowel pin

Tovornjak

Zatič l Driving pin

Tovornjak

Zatiči planetarnega gonila l Planetary gear pins

Tovornjak

Zgornji pokrov - Oljni rezervoarji l Upper closure - Oil reservoirs

Tovornjak

Znak za prestavno ročico l Gear sign for gear lever

Tovornjak

Zobati obroč - Vhodna gred l Counting disc - Input shaft

Tovornjak

Zobati venec l Ring gear

Tovornjak

Zobnik druge prestave l 2nd gear gearwheel

Tovornjak

Zobnik l Gear wheel

Odgon tovornjaka

Zobnik l Hot step - up gear

Tovornjak

Zobnik prve prestave l 1st gear gearwheel

Tovornjak

Zobnik vzvratne prestave l Reverse gear

Tovornjak

Zobnik vzvratne prestave l Reverse gearwheel

Tovornjak

Zunanji multidisk - Sinhron l Outer multidisk - Clutch brake

Tovornjak

Žica za zaklepanje l Locking wire

Tovornjak

Skip to content