This function is disabled by copyright.

Menjalnik | Sklopka


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

Aksialni valjčni ležaj l Axial roller bearing

Haldex sklopka

Boben sklopke 1 l Clutch drum 1

Dvojna mokra sklopka

Boben sklopke in pogonsko ohišje l Clutch drum and drive housing

Dvojna mokra sklopka

Celoten pokrov Haldex sklopke l Haldex clutch cover complete

Haldex sklopka

Celotna enota l Complete unit

Haldex sklopka

Celotna enota oljnega filtra l Oil filter unit complete

Haldex sklopka

Celotna Haldex sklopka l Haldex clutch complete

Haldex sklopka

centrirni disk haldex sklopke l Cam disc

Haldex sklopka

Desna prirobnična gred l Right flange shaft

Haldex sklopka

Desna stran pokrova ležaja z radialnim oljnim tesnilnim obročem in ležajem l Bearing cover rigth side with radial oil seal ring and bearing

Haldex sklopka

Diferencialna zobniška os l Differential pinion axle

Haldex sklopka

Diferencialni zobnik l Differential pinion

Haldex sklopka

Disk sklopke 1 l Clutch plate 1

Dvojna mokra sklopka

Disk sklopke 2 l Clutch plate 2

Dvojna mokra sklopka

Disk sklopke brez torzijske vzmeti l Clutch disc without torsion spring

Disk sklopke s sintranim premazom l Clutch disc with sinter coating

Disk sklopke s torzijsko vzmetjo l Clutch disc with torsion spring

Diskovna vzmet l Disc spring

Haldex sklopka

Distančnik l Shim

Haldex sklopka

Hidravlična črpalka s filtrom l Hydraulic pump with filter

Haldex sklopka

Iglični ležaj l Needle bearing

Dvojna mokra sklopka

Iglični potisni ležaj l Needle thrust bearing clutch cover

Haldex sklopka

Iglični potisni ležaj l Needle thrust bearing clutch

Haldex sklopka

Iglični potisni ležaj l Needle thrust bearing

Haldex sklopka

Iglični potisni ležaj s podložkama l Needle thrust bearing with thrust washer clutch cover

Haldex sklopka

Iglični potisni ležaj s podložkama l Needle thrust bearing with thrust washer clutch

Haldex sklopka

Iglični potisni ležaj s podložkama l Needle thrust bearing with thrust washer

Haldex sklopka

Komplet Diskov sklopke sklopka2 l Clutch pack clutch2

Dvojna mokra sklopka

Kompletni diferencialni menjalnik l Differential gearing complete

Haldex sklopka

Kompletni sestav sklopke l Clutch pack assembly complete

Dvojna mokra sklopka

Krmilna enota l Control unit

Haldex sklopka

Kroglični ležaj z globokim utorom brez tesnilnega obroča l Deep grooved ball bearing without sealing ring

Kroglični ležaj z globokim utorom s tesnilnim obročem l Deep grooved ball bearing with sealing ring

Leva prirobnična gred l Left flange shaft

Haldex sklopka

Levi pokrov ležaja z radialnim oljnim tesnilnim obročem l Bearing cover left side with radial oil seal ring

Haldex sklopka

Ležaj na desni strani l Bearing right side

Haldex sklopka

Magnet l Magnet

Haldex sklopka

Notranja potisna podloižka l Inside thrust washer

Haldex sklopka

Notranja potisna podložka pokrova sklopke l Inside thrust washer clutch cover

Haldex sklopka

Obroč ohišja zobnika l Pinion housing ring

Haldex sklopka

Ohišje diferenciala l Differential case

Haldex sklopka

Ohišje Haldex sklopke l Haldex clutch housing

Haldex sklopka

Ohišje l Housing

Haldex sklopka

Ohišje s stožčastim zobnikom l Housing with bevel gear

Haldex sklopka

Ohišje sklopke 1 l Clutch housing 1

Dvojna mokra sklopka

Ohišje sklopke 1+2 l Clutch housing 1+2

Dvojna mokra sklopka

Ohišje sklopke od zadaj l Clutch housing back view

Dvojna mokra sklopka

Ohišje zadnjega gonila pogled od spredaj l Rear final drive housing front view

Haldex sklopka

Ohišje zadnjega gonila pogled od zadaj l Rear final drive housing

Haldex sklopka

Ohišje zbiralnika haldex sklopke l Oil sump

Haldex sklopka

Oljni filter l Oil filter

Haldex sklopka

Osrednji sprostitveni ležaj s pomožnim cilindrom sklopke l Central release bearing with clutch slave cylinder

O-tesnilo za pokrov haldex sklopke l O-ring for haldex coupling cover

Haldex sklopka

Paket diskov sklopke sklopka1 l Clutch pack clutch1

Dvojna mokra sklopka

Pesto haldex sklopke l Hub

Haldex coupling

Plastično vodilo l Plastic guide

Haldex sklopka

Pogonska plošča l Driven plate

Haldex sklopka

Pogonsko ohišje pogled od spredaj l Drive housing front view

Dvojna mokra sklopka

Pogonsko ohišje pogled od zadaj l Drive housing back view

Dvojna mokra sklopka

Pokrov Haldex sklopke l Haldex clutch cover

Haldex sklopka

Pokrov oljnega filtra l Oil filter cover

Haldex sklopka

Pomožni cilinder sklopke l Clutch slave cylinder

Prirobnica pogonske gredi l Propshaft flange

Haldex sklopka

Radialni oljni tesnilni obroč na desni strani l Radial oil seal ring right side

Haldex sklopka

Radialni oljni tesnilni obroč na levi strani l Radial oil seal ring left side

Haldex sklopka

SAC samonastavljiva potisna plošča sklopke z membrano tipa vzmeti l SAC selfe adjusting clutch pressure plate diaphragm spring type

Sestav sklopke l Clutch pack assembly

Dvojna mokra sklopka

Stožčasti valjčni ležaj l Taper roller bearing

Haldex sklopka

Stranski zobniki l Side gears

Haldex sklopka

Šestkotna matica za prirobnico pogonske gredi l Hexagon nut for propshaft flange

Haldex sklopka

Tesnilni obroč oljnega filtra l Oil filter seal ring

Haldex sklopka

Tesnilo ohišja haldex sklopke l Seal for oil sump

Haldex sklopka

Tlačna plošča 1 l Pressure plate 1

Dvojna mokra sklopka

Tlačna plošča 2 l Pressure plate 2

Dvojna mokra sklopka

Tlačna plošča l Pressure plate

Haldex sklopka

Tlačna plošča z membrano vzmetnega tipa l Pressure plate diaphragm spring type

Torna plošča 1 l Friction disc 1

Dvojna mokra sklopka

Torna plošča 2 l Friction disc 2

Dvojna mokra sklopka

Torna plošča l Friction disc

Haldex sklopka

Ventil za zmanjšanje tlaka l Pressure reduction valve

Haldex sklopka

Vskočnik 1 l Snap ring 1

Dvojna mokra sklopka

Vskočnik 2 l Snap ring 2

Dvojna mokra sklopka

Vskočnik pogosnega ohišja l Snap ring drive housing

Dvojna mokra sklopka

Vskočnik za desno prirobnično gred l Retaining ring for right flange shaft

Haldex sklopka

Vtič za izpust olja l Oil drain plug

Haldex sklopka

Vtič za polnjenje olja l Oil filler plug

Haldex sklopka

Zobnik s stožčastim valjčnim ležajem l Ring gear with taper roller bearing

Haldex sklopka

Zunanja potisna podložka l Outside thrust washer

Haldex sklopka

Zunanja potisna podložka pokrova sklopke l Outside thrust washer clutch cover

Haldex sklopka

Zunanja potisna podložka sklopke l Outside thrust washer clutch

Haldex sklopka

Skip to content