This function is disabled by copyright.

Menjalnik | Avtomatski menjalnik


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

Blokada parkirne prestave l Parking pawl

Avtomatski menjalnik

Celoten avtomatski menjalnik l Automatic gearbox complete

Avtomatski menjalnik

Celoten zobnik vzvratne prestave l Reverse clutch complete

CVT

Celotna sklopka l Clutch complete

Avtomatski menjalnik

Celotna sklopka l Clutch complete

Avtomatski menjalnik

Celotna vhodna gred l Input shaft complete

CVT

Celotni menjalnik l Gearbox complete

CVT

Cev za olje z nosilci l Oil pipe with brackets

Avtomatski menjalnik

Diferencialna prestava l Differential gear

CVT

Diferencialna prestava l Differential gearing

Avtomatski menjalnik

Distančnik za kroglične ležaje l Spacer for ball bearing

CVT

Dolga jermenica l Pulley long

CVT

Drsnik za nizek in vzvratni prenos l Shim for low and reverse gear

Avtomatski menjalnik

Dvosmerni Elektromagnetni ventil l Solenoid valve 2 way

Avtomatski menjalnik

Enosmerna sklopka l One way clutch

Avtomatski menjalnik

Enosmerni elektromagnetni ventil l Solenoid valve 1 way

Avtomatski menjalnik

Filter tekočine za samodejni menjalnik l Automatic transmission fluid filter

CVT

Gonilnik oljne črpalke l Oil pump driver

CVT

Gonilnik zunanjega izbirnega mehanizma l Actuation of the outer selector mechanism

CVT

Hidravlični bat l Hydraulic piston

Avtomatski menjalnik

Hidravlični bat l Hydraulic piston

CVT

Hidravlični bat v kompletu s pokrovom l Hydraulic piston complete of end cover

Avtomatski menjalnik

Hidravlični bat z vzmetjo in zunanjim obročem l Hydraulic piston with spring and external circlip

Avtomatski menjalnik

Hidravlični ventil l Hydraulic valve

Avtomatski menjalnik

Iglični drsni ležaj l Thrust needle bearing clutch

Avtomatski menjalnik

Izbirna gred l Selector shaft

CVT

Izhodna gred kotalnega ležaja l Roller bearing output shaft

CVT

Izhodna gred parkirne blokade l Parking interlock output shaft

CVT

Izhodna gred s stožčastim zobnikom l Bevel gear output shaft

CVT

Izhodna gred v celoti l Output shaft complete

CVT

Jeklena čelna plošča vzvratne sklopke l Steel endplate reverse clutch

CVT

Jeklena plošča za sklopko l Steel plate forwarding clutch

CVT

Jeklena ploščica za vzvratno prestavo l Steel plates reverse clutch

CVT

Komplet jermenic 1 l Pulley set 1

CVT

Komplet jermenic 2 l Pulley set 2 complete

CVT

Komplet jermenic za izhodno gred l Pulley set output shaft

CVT

Komplet jermenic za vhodno gred l Pulley set input shaft

CVT

Kompletna parkirna zapora l Parking pawl complete

Avtomatski menjalnik

Kompletne plošče vzvratne sklopke l Reverse clutch plates complete

Avtomatski menjalnik

Kotna oljna cev l Oil pipe angled

Avtomatski menjalnik

Kovinsko tesnilo za ohišje regulacijskega ventila l Metal gasket for control valve body

Avtomatski menjalnik

Kratka jermenica l Pulley short

CVT

Kratka oljna cev l Oil pipe short

Avtomatski menjalnik

Krmilni modul hidravličnega bata l Hydraulic piston control center

Automatski menjalnik

Kroglica za klančino l Ball for ramp shell

CVT

Kroglice za ležaje l Balls for bearing

CVT

Ležaj za vzvratno prestavo l Reverse gear bearing

Avtomatski menjalnik

Magnet oljne posode l Magnet of oil pan

Avtomatski menjalnik

Magnet za filter tekočine menjalnika l Magnet for automatic transmission fluid filter

CVT

Nadzorni modul elektromagnetnega ventila l Solenoid valve control center

Avtomatski menjalnik

Nadzorni modul menjalnika s tipalom l Transmission control module with sensor

CVT

Nadzorni modul menjalnika l Transmission control module

CVT

Navojni iglični ležaj za vzvratni planetni zobnik l Thrusted needle bearing for rear planetary gear

Avtomatski menjalnik

Nosilci za oljno cev l Brackets for oil pipe

Avtomatski menjalnik

Nosilec končnega pokrova l Bracket of end cover

Avtomatski menjalnik

Nosilec za komplet jermenic l Bracket for pulley set 1

CVT

Nosilec za komplet jermenic z vijakom l Bracket for pulley set 1 with screw

CVT

Nosilec za povratno vzmet l Bracket for return spring

Avtomatski menjalnik

Notranji kroglični ležaj l Inner ring ball bearing

CVT

Notranji planetni in primarni zobnik l Internal planetary gear and primary gear

Avtomatski menjalnik

Notranji rotor oljne črpalke l Oil pump inner rotor

Avtomatski menjalnik

Notranji segment oljne črpalke, segmentne vzmeti in zaporni zatič l Oil pump inner segment, segmental springs and stop pin

CVT

Notranji zaporni obroček l Inside locking ring

Avtomatski menjalnik

Notranji zobnik l Internal gear

Avtomatski menjalnik

Obloga za ležaj vzvratnega menjalnika l Shim for reverse gear bearing

Avtomatski menjalnik

Obložene plošče za vzvratno sklopko l Lined plates reverse clutch

CVT

Obroček za vzvratno sklopko l Snap ring reverse clutch

Avtomatski menjalnik

Obroček l Snap ring

Avtomatski menjalnik

Obročna sponka l Circlip

CVT

Obročna zobniška sklopka za vzvratni tek l Ring gear reverse clutch

CVT

Obročni zobnik oljne črpalke l Oil pump ring gear

CVT

Ohišje cevi za tlak olja l Oil pressure pipe converter housing

Automatski menjalnik

Ohišje menjalnika z izbirno gredjo, varovalom in pogonom zunanjega izbirnega mehanizma l Gearbox housing with selector shaft, detent gate and actuation of the outer selector mechanism

CVT

Ohišje oljne črpalke in tesnilo l Oil pump housing and gasket

Avtomatski menjalnik

Ohišje oljne črpalke z zobnikom in obročnim zobnikom l Oil pump housing with pinion and ring gear

CVT

Ohišje oljne črpalke z zobnikom in pogonsko gredjo l Oil pump housing with pinion and drive shaft

CVT

Ohišje oljne črpalke l Oil pump housing

Avtomatski menjalnik

Ohišje pretvornika l Converter housing

Avtomatski menjalnik

Ohišje regulacijskega ventila l Control valve housing

Automatski menjalnik

Ohišje samodejnega menjalnika z žičnim sklopom in sestavnim delom zaporne konzole l Automatic gearbox case with wire harness and detent bracket component

Avtomatski menjalnik

Ohišje sklopke 2. in 6. prestava l Clutch housing 2+6 th gear

Avtomatski menjalnik

Ohišje sklopke l Clutch housing

Avtomatski menjalnik

Oljna črpalka l Oil pump complete

CVT

Oljni filter l Oil strainer

Avtomatski menjalnik

O-obroč pokrova oljne črpalke l O-ring of oil pump cover

Avtomatski menjalnik

O-obroček l O-ring

Avtomatski menjalnik

Oporna plošča sklopke l Retaining plate high clutch

Avtomatski menjalnik

Oporna plošča vzvratnega zobnika l Retaining plate reverse clutch

Avtomatski menjalnik

Oporna plošča za kabelski snop l Retaining plate for wire harness

Avtomatski menjalnik

Oporna plošča za nizko in vzvratno prestavo l Retaining plate for low and reverse gear

Avtomatski menjalnik

Oporna plošča l Retaining plate

Avtomatski menjalnik

Oporni obroček sklopke l Retaining ring low clutch

Avtomatski menjalnik

Osna gred l Axel shaft

CVT

O-tesnilo za hidravlični bat l O-ring for hydraulic piston

Avtomatski menjalnik

O-tesnilo za ohišje oljne črpalke l O-ring for oil pump housing

CVT

Ovojnica 1 l Ramp shell 1

CVT

Ovojnica rampe s kroglicam l Ramp shell 2 with balls

CVT

Ožičenje s senzorjem hitrosti l Wiring harness with speed sensor

Samodejni menjalnik

Parkirirni zatič l Parking pawl pin

Avtomatski menjalnik

Parkirna zapora l Parking lock

Samodejni menjalnik

Parkirni mehanizem l Parking shift

Automatski menjalnik

Planetarni zobniki na vhodni gredi l Input shaft planetary gears

CVT

Planetni zobnik in planetna kretnica l Planetary gear and planetary carriere

Avtomatski menjalnik

Planetni zobnik l Planetary gear

Avtomatski menjalnik

Planetno gonilo vhodne gredi l Planetary input shaft drive

CVT

Plošča hidravličnega ventila l Hydraulic valve plate

CVT

Plošča za nizko in vzvratno prestavo l Wave plate for low and reverse gear

Avtomatski menjalnik

Plošče z jekleno oblogo za vzvratno sklopko l Steel and lined plates reverse clutch

CVT

Ploščica za sklopko l Shim for clutch

Avtomatski menjalnik

Pogled na notranji del pokrova l End cover component inside view

Avtomatski menjalnik

Pogled na ohišje menjalnika od spredaj l Converter housing front view

Avtomatski menjalnik

Pogled na ohišje samodejnega menjalnika spredaj l Automatic gearbox case front view

Avtomatski menjalnik

Pogled na ohišje samodejnega menjalnika zadaj l Automatic gearbox case back view

Avtomatski menjalnik

Pogled na zunanji del pokrova l End cover component outside view

Avtomatski menjalnik

Pogled od spredaj na sredinsko ohišje menjalnika l Gearbox middle housing front view

CVT

Pogled od zadaj na zadnji planetni zobnik l Rear planetary gear back view

Avtomatski menjalnik

Pogled od zadaj na sredino ohišja menjalnika l Gearbox middle housing back view

CVT

Pogled v notranjost nadzornega modula l Control center inside view

Avtomatski menjalnik

Pogonska gred oljne črpalke in zobnik l Oil pump drive shaft and pinion

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča sklopke l Drive plate high clutch

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča sklopke l Driven plate low clutch

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča za 2. in 6. prestavo l 2nd+6th gear driven plate

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča za 2.+6. prestavo l 2nd+6th gear drive plate

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča za nizek prenos in vzvratno prestavo l Drive plate for low and reverse gear

Samodejni menjalnik

Pogonska plošča za nizki in vzvratni prenos l Driven plate for low and reverse gear

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča za sklopko l Drive plate low clutch

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča za visoko sklopko l Driven plate high clutch

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča za vzvratno sklopko l Drive plate reverse clutch

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča za vzvratno sklopko l Driven plate reverse clutch

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča l Drive plate

Avtomatski menjalnik

Pogonska plošča l Driven plate

Avtomatski menjalnik

Pokrov hidravličnega bata l Hydraulic piston of end cover

Avtomatski menjalnik

Pokrov senzorja končne hitrosti l Speed sensor of end cover

Avtomatski menjalnik

Pokrov verige l Chain cover

CVT

Polnilni čep za tekočino za samodejni menjalnik l Automatic transmission fluid Filling plug

Avtomatski menjalnik

Pomožni reduktor l Auxilliary reduction gear

CVT

Posoda za odtekanje olja l Oil drip tray

CVT

Posoda za olje l Oil pan

Avtomatski menjalnik

Potisna plošča l Thrust plate

CVT

Povezovalni mehanizem z zapornimi zobmi l Linkage with locking teeth

CVT

Povratna cev za olje s priključkom l Return oil pipe with connector

CVT

Prednje ohišje menjalnika l Gearbox front housing

CVT

Pretvornik navora l Torque converter

Avtomatski menjalnik

Pritrdilni obroček 2.in 6. prestave l 2nd+6th gear snap ring

Avtomatski menjalnik

Pritrdilni obroček sklopke l Snap ring low clutch

Avtomatski menjalnik

Pritrdilni obroček za sklopko l Snap ring fro one way clutch

Avtomatski menjalnik

Razstavljen pretvornik navora l Torque converter dissassembled

Samodejni menjalnik

Redukcijska notranja planetna prestava l Reduction internal planetery gear

Avtomatski menjalnik

Redukcijski gonilni zobnik l Reduction sun gear

Avtomatski menjalnik

Redukcijski notranji planetarni zobnik s pogonskim zobnikom l Reduction internal planetery gear with sun gear

Avtomatski menjalnik

Redukcijski zobnik vhodne gredi l Input shaft reduction gear

CVT

Rotor l Impeller

Avtomatski menjalnik

Senzor hidravličnega tlaka l Hydraulic pressure sensor

CVT

Senzor hitrosti in nosilec pokrova l Speed sensor and bracket of end cover

CVT

Senzor hitrosti l Speed sensor

Samodejni menjalnik

Senzor za izhodno moč prenosa l Sensor for transmission output

CVT

Senzor za tlak hidravlične sklopke l Sensor for hydraulic clutch pressure

CVT

Senzor za vhodni signal prenosa l Sensor for transmission input

CVT

Sesalna črpalka l Suction jet pump

CVT

Sestav izhodnega zobnika l Output gear assembly

Avtomatski menjalnik

Sestav ohišja menjalnika z oljnim vodilom l Gearbox housing assembly with oil rails

CVT

Sestav pesta sklopk l High clutch hub assembly

Avtomatski menjalnik

Sestav vhodne gredi vzvratne sklopke l Input shaft reverse clutch assembly

CVT

Sestav zobnika in obročnika oljne črpalke l Oil pump pinion and ring gear assembly

CVT

Sestava sklopke s pretvornikom navora l Clutch assembly torque converter

Avtomatski menjalnik

Sestavni del bata, vzmeti in zadrževalnika zavore 2. in 6. prestave l 2nd+6th gear brake piston, spring and retainer component

Avtomatski menjalnik

Sestavni del parkirnega droga l Parking rod component

Avtomatski menjalnik

Sestavni del plošče sklopke l Manual plate component

Avtomatski menjalnik

Sestavni del vzmeti in navojev sklopke l Spring and reatiner component low clutch

Avtomatski menjalnik

Sestavni del vzmeti in zadrževalnika pokrova l Spring and retainer component of end cover

Avtomatski menjalnik

Sklop oljne črpalke l Oil pump assembly

Avtomatski menjalnik

Sklopni obroč pogonske plošče vzvratne prestave l Snap ring drive plate reverse clutch

Avtomatski menjalnik

Spodnji del hidravličnega krmilnega modula s hidravličnim batom l Hydraulic control module lower part with hydraulic piston

CVT

Spodnji del hidravličnega krmilnega modula z oljno cevjo l Hydraulic control module lower part with oil pipe

CVT

Spodnji del hidravličnega krmilnega modula l Hydraulic control module lower part

CVT

Sprednja osna plošča oljne črpalke l Oil pump front axial plate

CVT

Sprednja stran pogonskega zobnika l Front sun gear

Avtomatski menjalnik

Sprednji pokrov menjalnika z vhodno gredjo l Front cover of gearbox wit input shaft complete

CVT

Sprednji pokrov ohišja menjalnika l Front cover of gearbox housing

CVT

Stator l Stator

Avtomatski menjalnik

Stožčasti valjčni ležaj redukcijskega pogonskega zobnika l Tapered roller bearing of reduction sun gear

Avtomatski menjalnik

Stožčasti valjčni ležaj l Tapered roller bearing

Avtomatski menjalnik

Stranski zobnik diferenciala l Side gear of differential gearing

Avtomatski menjalnik

Strojni rokav l Sleeve

Avtomatski menjalnik

Tesnilna plošča sklopke l Seal plate low clutch

Avtomatski menjalnik

Tesnilo gredi l Shaft seal closed

CVT

Tesnilo gredi l Shaft seal

CVT

Tesnilo ohišja oljne črpalke l Oil Seal of oil pump housing

Avtomatski menjalnik

Tesnilo oljne črpalke l Oil pump gasket

Avtomatski menjalnik

Tesnilo oljne posode l Oil tank gasket

Avtomatski menjalnik

Tesnilo pokrova ohišja menjalnika l Gearbox rear housing cover gasket

Avtomatski menjalnik

Tesnilo srednjega dela ohišja menjalnika l Gearbox middle housing gasket

Avtomatski menjalnik

Tesnilo za ohišje oljne črpalke l Gasket for oil pump housing

Avtomatski menjalnik

Tesnilo za osno ploščo l Gasket for axial plate

CVT

Tlačna cev in vodilo verige l Pressure tube and chain guide

CVT

Tlačna cev za sklopko l Pressure tube to forward clutch

CVT

Tlačna oljna cev s priključkom l Pressure oil pipe with connector

CVT

Torna plošča za obročni zobnik l Friction plate ring gear

CVT

Torx vijak za hidravlični nadzorni modul l Torx screw for hydraulic control module

CVT

Torx vijak za krmilni modul l Torx screw for control module

CVT

Torx vijak za oljno črpalko l Torx screw for oil pump

CVT

Turbina l Turbine

Samodejni menjalnik

Turbinska gred in oljna črpalka l Turbine shaft and oil pump

Avtomatski menjalnik

Turbinska gred l Turbine shaft

Avtomatski menjalnik

Udarni iglični ležaj l Thrust needle bearing

Avtomatski menjalnik

Varnostna sponka l Safety clip

Avtomatski menjalnik

Varovalna sponka l Securing clip

CVT

Večnamensko tipalo l Multi function sensor

CVT

Veriga menjalnika l Transmission chain

CVT

Vijačni nosilec l Screw fro bracket

Avtomatski menjalnik

Vijak nastavljanje pasu l Band adjusting screw

Avtomatski menjalnik

Vijak za konzolo l Screw for bracket

CVT

Vijak za parkirno zaporo l Bolt for barking pawl

Avtomatski menjalnik

Vijaki ohišja oljne črpalke l Bolts of oil pump housing

Avtomatski menjalnik

Vijaki pokrova ohišja menjalnika l Gearbox rear housing cover screws

CVT

Vijaki za vodilno gred l Screws for guide shaft

Avtomatski menjalnik

Vodila za kroglične ležaje l Ball bearing guidance

CVT

Vodilna gred l Guide shaft

Avtomatski menjalnik

Vodilo tekočine za samodejni menjalnik l Automatic transmission fluid rail

CVT

Vodilo verige l Chain guide

CVT

Vzmet povratne lopute l Pawl return spring

Avtomatski menjalnik

Vzmet za hidravlični bat l Spring for Hydraulic piston of end cover

Avtomatski menjalnik

Vzmet za hidravlični bat l Spring for hydraulic piston

Avtomatski menjalnik

Vzmet za povratek batnice sklopke za nizki in povratni tek l Spring for low and reverse piston

Avtomatski menjalnik

Vzmetna membrana l Diaphragm spring

CVT

Vzvratna prestava z zavornim trakom l Reverse gear comlete with brake band

Avtomatski menjalnik

Vzvratni pogonski zobnik l Rear sun gear

Avtomatski menjalnik

Zadnja plošča oljne črpalke l Oil pump back axial plate

CVT

Zadnja planetarna prestava z igličnimi ležaji l Thrusted needle bearing rear planetary gear

Avtomatski menjalnik

Zadnji planetni zobnik pogled od spredaj l Rear planetary gear front view

Avtomatski menjalnik

Zadnji pokrov ohišja menjalnika l Gearbox rear housing cover

CVT

Zadrževalna vrata l Detent gate

CVT

Zaklepna matica l Locknut

Avtomatski menjalnik

Zaklepni zatič l Locking pin

Avtomatski menjalnik

Zapora bata l Low and reverse barke piston

Avtomatski menjalnik

Zaporna plošča gonilnika oljne črpalke l Oil pump driver locking plate

CVT

Zaskočni obroček sklopke l Snap ring high clutch

Avtomatski menjalnik

Zaskočni obroček za zavorni bat 2. in 6. prestave l 2nd+6th gear snap ring for brake piston

Avtomatski menjalnik

Zaščitna matica l Locking nut

CVT

Zavorni pas in nastavljivi vijak pasu l Brake band and band adjusting screw

Avtomatski menjalnik

Zavorni pas l Brake band

Avtomatski menjalnik

Zgornji del hidravličnega krmilnega modula l Hydraulic control module upper part

CVT

Zobnik oljne črpalke l Oil pump pinion gear

CVT

Zunanji obroček za hidravlični bat l External circlip for Hydraulic piston of end cover

Avtomatski menjalnik

Zunanji obročni vložek l External circlip

Avtomatski menjalnik

Zunanji rotor oljne črpalke l Oil pump outer rotor

Avtomatski menjalnik

Zunanji zaporni obroč l Outside locking ring

Avtomatski menjalnik

Zunanjost nadzornega modula l Control center outside view

Avtomatski menjalnik

Žični obroček l Wire circlip

Avtomatski menjalnik

Žični sklop l Wire harness

Avtomatski menjalnik

Skip to content