This function is disabled by copyright.

Motor | Sistem za nadzor izpustov

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

Cev za recirkulacijo izpušnih plinov l Exhaust gas recirculation pipe

Cirkonski senzor kisika (O2) l Cirkonia oxygen (O2) sensor

Dovodna vrata hladilnika za recirkulacijo izpušnih plinov l Exhaust gas recirculation cooler exhaust gas inlet port

Električni pogon l Electric actuator

Električni pogonski mehanizem l Electric actuator gear

Električni pogonski motor l Electric actuator motor

Električni ventil za kroženje izpušnih plinov l Electrical exhaust gas recirculation (EGR) valve

Elektromagnet s spremenljivim dvigom ventila l Variable valve lift (VVL) solenoid

Elektromagnet za spreminjanje časovnega razporeda ventila l Variable valve timing (VVT) solenoid

Hladilnik recirkulacije izpušnih plinov za dizelski motor l Exhaust gas recirculation cooler

Diesel engine

Induktivni senzor hitrosti motorja l Inductive engine speed sensor

Kontrolni modul motorja (2) l Engine control module (2)

Kontrolni rele za nadzorni modul motorja l ECM control relay

OBD2 priključek za podatkovno povezavo l OBD2 data link connector

Platinski senzor kisika l Platinum oxygen (O2) sensor

Pogon za krmiljenje zraka v prostem teku za koračni motor l Idle air control actuator

Stepper motor

Priključek za dovod hladilne tekočine hladilnika za kroženje izpušnih plinov l Exhaust gas recirculation cooler coolant intake port

Priključek za nadzorni modul motorja l ECM connector

Recirkulacija izpušnih plinov z vodnim hlajenjem l Water cooled exhaust gas recirculation (EGR) valve

Rele grelnika senzorja kisika l Oxygen sensor heater relay

Ročica električnega pogona l Electric actuator lever

Sekundarni elektromagnetni sistem zraka l Secondary air system solenoid

Sekundarni ventil za vbrizganje zraka za bencinski motor l Secondary air injection valve

Gasoline engine

Senzor absolutnega tlaka v razdelilniku (1) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor (1)

Senzor absolutnega tlaka v razdelilniku (2) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor (2)

Senzor dušikovega oksida l Nitrogen oxide (Nox) sensor

Senzor klenkanja l Knock sensors

Senzor položaja dušilnega ventila l Throttle position sensor

Senzor tlaka hladilnega sredstva l Refrigerant pressure sensor

Senzor za pozicijo električnega pogona l Electric actuator position sensor

Sesalni kolektor z ventili za hitrost gibanja zraka l Intake manifold with air velocity valves

Širokopasovni senzor kisika (O2) l Wide-band oxygen (O2) sensor

Škatlica z varovalkami l Fuse box

Vakuumski kontrolni ventil l Vacuum control valve

Vakuumski pogon ventila za recirkulacijo izpušnih plinov l Exhaust gas recirculation valve vacuum actuator

Vakuumski ventil za recirkulacijo izpušnih plinov pri dizel motorju l Exhaust gas recirculation vacuume valve

Diesel engine

Ventil pogona krmiljenja zraka v prostem teku l Idle air control actuator

Valve

Ventil za recirkulacijo izpušnih plinov s cevjo l Exhaust gas recirculation valve with pipe

Zunanji senzor za položaj ročične gredi l External crankshaft position sensor

Zunanji ventil za recirkulacijo izpušnih plinov l External exhaust gas recirculation (EGR) valve

Skip to content