This function is disabled by copyright.

Motor | Sistem za vbrizgavanje dizelskega goriva

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

3-pinski moški priključek žarilne svečke l 3 pin male glow plug connector

5-pinski rele za krmilni modul motorja l 5 pin relay for engine control module

Adapter cevi za gorivo l Fuel line adapter

Aluminijasta cev za gorivo l Aluminium fuel line

Aluminijasti sesalni kolektor z recirkulacijo izpušnih plinov (1) l Aluminium intake manifold with EGR (1)

Aluminijasti sesalni kolektor z recirkulacijo izpušnih plinov (2) l Aluminium intake manifold with EGR (2)

Armaturna plošča visokotlačnega dizelskega injektorja za gorivo l Armature plate

High pressure diesel fuel injector

Banjo vijak s tesnilno podložko črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Banjo bolt with crush washer

Diesel injection pump

Bat črpalke dizelskega goriva l Barrel

Diesel injection pump

Bat distribucijske črpalke l Plunger

Distribution pump

Bat krmilne naprave l Timing device piston

Razdelilna črpalka

Bat vbrizgalne črpalke za dizelsko gorivo l Plunger

Diesel injection pump

Bat visokotlačne črpalke l High pressure pump plunger

Batna vzmet l Plunger spring

Črpalka za vbrizgavanje dizelskega-goriva

Batna vzmet (1) l Plunger spring

Distribucijska črpalka-1

Batna vzmet l Plunger spring

Distribucijska črpalka 2

Cam plošča distribucijske črpalke (1) l Cam plate

Distribution pump(1)

Cam plošča distribucijske črpalke l Cam plate

Distribution pump

Cev injektorja goriva l Fuel injector pipe

Cev za gorivo l Fuel line

Distribucijska črpalka

Cilinder visokotlačne črpalke l High pressure pump cylinder

Del pretočne črpalke za gorivo l Shell cover

Electric fuel pump

Delphi CR injektor l Delphi CR injector

Distančnik črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Spacer

Diesel injection pump

Distančnik l Spacer

Črpalka-injektorja-1

Distančnik l Spacer

Črpalka-injektorja-2

Distančnik l Spacer

Črpalka injektorja-3

Distančnik l Spacer

Piezo keramični visokotlačni dizelski injektor

Distribucijski bat distribucijske črpalke l Distributor plunger

Distribution pump

Dizelska distribucijska črpalka l Diesel distribution pump assembly

Dodatni kontrolni ventil za gorivo l Additional fuel check valve

Drsnik l Sliding piece

Distribucijska črpalka

Držalo dovodnega ventila distribucijske črpalke l Delivery valve holder

Distribution pump

Držalo dovodnega ventila distribucijske črpalke l Delivery-valve holder

Distribution pump

Dvostopenjska podložka l Two step washer

Ekscentrična gred visokotlačne črpalke l High pressure pump eccentric shaft

Ekscentrična ročica l Eccentric lever

Ekscentrični obroč lamelne črpalke l Vane pump eccentric ring

Električna napeljava injektorja l Unit injector wiring

Elektromagnet za čas vbrizgavanja l Injection timing solenoid

Distribucijska črpalka

Elektromagnet za krmiljenje časa vbrizga l Injection timing control solenoid

Elektromagnet za upravljanje zaporne lopute (1) l Shut-off flap control solenoid (1)

Elektromagnet za upravljanje zaporne lopute (2) l Shut-off flap control solenoid (2)

Elektromagnetni ventil vbrizgalnika l Injector solenoid valve

Črpalka injektorja

Elektromagnetni ventil l Solenoid valve

Črpalka injektorja

Elektromagnetni visokotlačni injektor dizelskega goriva l Electromagnetic high pressure diesel injector assembly parts

Elektromotor za merjenje časa goriva l Fuel timing solenoid

Distribucijska črpalka

Elektromotor za prekinitev dovoda goriva l Fuel cut solenoid

Distribucijska črpalka

Elektromotor za uravnavanje količine goriva l Fuel quantity adjusting solenoid

Element črpalke l Roller tappet

Diesel injection pump

Filter goriva (1) l Fuel filter (1)

Filter goriva (2) l Fuel filter (2)

Filter goriva l Fuel filter

Filter goriva z električnim grelcem l Fuel filter with electric heater

Filter goriva l Fuel filter

Črpalka za vbrizgavanje dizelskega goriva

Glava cilindra visokotlačne črpalke l High pressure pump cylinder head

Gumijasti izolator l Rubber insulator

Električna črpalka za gorivo

Hitri priključek cevi za gorivo l Fuel line fast connection

Igla l Needle

Vbrizgalna črpalka

Iglični ležaj l Needle roller bearing

Iglični ventil l Needle valve

Vbrizgalna črpalka

Injektor l Unit injector

Injektor skupnega voda l Common rail injector

Izhodni priključek električne črpalke za gorivo l Electric fuel pump outlet connection

Izhodni priključek ročne črpalke goriva l Manual fuel pump outlet connection

Izpustni vijak distribucijske črpalke l Bleeder screw

Distribution pump

Kletka ventila visokotlačne črpalke l High pressure pump valve cage

Kompresijska vzmet distribucijske črpalke l Compression spring

Distribution pump

Kontakti električne črpalke za gorivo l Contacts

Electric fuel pump

Krmilna letev črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Control rack

Diesel injection pump

Krmilna puša distribucijske črpalke l Control collar

Distribution pump

Krmilna tulka distribucijske črpalke l Control sleeve

Diesel injection pump

Kroglični ležaj črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Ball bearing

Diesel injection pump

Lamela l Vane

Distribucijska črpalka

Lamelna črpalka l Vane pump

Distribucijska črpalka

Ležajni zatič distribucijske črpalka l Bearing pin

Distribution pump

Ločevalne plošče za magnete l Separation plates for magnets

Električna črpalka za gorivo

Magneti električne črpalke za gorivo l Magnets

Electric fuel pump

Matica šobe l Nozzle nut

Piezo keramični visokotlačni dizelski injektor

Matica šobe l Nozzle nut

Visokotlačni vbrizgalnik dizelskega goriva

Matice visokotlačnega voda za vbrizgavanje goriva l High pressure fuel injector line nuts

Membrana črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Diaphragm

Diesel injection pump

Membrana s potisnim mehanizmom l Diaphragm with plunger

Merilnik masnega pretoka zraka l Mass air flow meter

Mesto črpanja ročne črpalke goriva l Manual fuel pump pumping place

Mesto elektromagnetnega ventila injektorja l Unit injector solenoid valve place

Modul releja l Relay module

Montažni nosilec visokotlačne črpalke l High pressure pump mounting bracket

Montažni nosilec l Mounting bracket

Distribucijska črpalka

Moznik filtra l Filter lock

Moznik l Key

Mreža za distribucijo zraka senzorja masnega pretoka zraka l Mass air flow sensor air distribution mesh

Nadzorni modul dizelske črpalke l Diesel pump control module

Nadzorni modul dizelskega motorja l Diesel engine control module

Nadzorni modul za žarilne svečke (1) l Glow plug control module (1)

Nadzorni modul za žarilne svečke (2) l Glow plug control module (2)

Napenjalni nosilec l Tensioning bracket

Distribucijska črpalka

Navoj žarilne svečke l Glow plug threads

Navojni vpenjalni kos l Threaded clamping piece

Črpalka za vbrizgavanje dizelskega goriva

Nihajna ročica l Rocker arm

Črpalka za vbrizgavanje dizelskega goriva

Nizkotlačna cev za gorivo l Low pressure fuel hose

Nizkotlačna rotacijska črpalka (1) l Low pressure rotary pump (1)

Nizkotlačna rotacijska črpalka (2) l Low pressure rotary pump (2)

Nosilec ležaja črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Bearing bracket

Diesel injection pump

Nosilec priključne žice senzorja tlaka goriva l Fuel pressure sensor wire connection holder

Nosilec l Holder

Distribucijska črpalka

Notranji rotor l Inner rotor

Nizkotlačna rotacijska črpalka

O-obroč l O-ring

Črpalka injektorja

O-obroč l O-ring

Električna črpalka za gorivo

Objemka injektorja (1) l Injector clamp (1)

Objemka injektorja l Injector clamp

Odmična gred črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Camshaft

Diesel injection pump

Odprtina za dovod zraka za merilnik masnega pretoka zraka l Mass air flow meter air inlet hole

Ogrevalna palica žarilne svečke l Glow plug heating rod

Ohišje črpalke za gorivo l Fuel pump case

Ohišje črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Housing

Diesel injection pump

Ohišje distribucijske črpalke l Distribution housing

Distribution pump

Ohišje distribucijske črpalke l Housing

Distribution pump

Ohišje električne črpalke za gorivo l Pump case

Electric fuel pump

Ohišje elektronske dušilke l Electronic throttle housing

Distribucijska črpalka

Ohišje injektorja l Injector shell

Unit pump injector

Ohišje jedra elektromagneta z matico visokotlačnega dizelskega injektorja goriva l Electromagnet core housing with nut

High pressure diesel fuel injector

Ohišje piezo keramike l Case of Piezo ceramic

Ohišje pretočne črpalke za gorivo

Ohišje visokotlačne črpalke l High pressure pump housing

Oporna plošča pokrova igličnega ventila l Needle valve cover cap retaining plate

Injector

Osrednja elektroda in žarilna cev žarilne svečke l Glow plug center electrode and glow tube

Ožičenje žarilnih svečk s priključki l Glow plugs wiring with terminals

Pilotni ventil piezo keramičnega visokotlačnega dizelskega injektorja (1) l Pilot valve

Piezo ceramic high pressure diesel injector (1)

Pilotni ventil piezo keramičnega visokotlačnega dizelskega injektorja (2) l Pilot valve

Piezo ceramic high pressure diesel injector (2)

Podložka elektromagneta visokotlačnega injektorja dizelskega goriva l Electromagnet shim

High pressure diesel fuel injector

Podložka s kanali za olje l Washer with oil passageways

Podložka visokotlačnega vbrizgalnika dizelskega goriva l Adjustment shim

High pressure diesel fuel injector

Pogonska gred distribucijske črpalke l Drive shaft

Distribution pump

Pogonski batni ventil piezo keramičnega visokotlačnega dizelskega injektorja (1) l Driving valve piston

Piezo ceramic high pressure diesel injector (1)

Pogonski batni ventil piezo keramičnega visokotlačnega dizelskega injektorja (2) l Driving valve piston

Piezo ceramic high pressure diesel injector (2)

Pogonski disk distribucijske črpalke l Driving disc

Distribution pump

Pokrov črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Cover

Diesel injection pump

Pokrov igličnega ventila z o-obročem l Needle valve cover cap with o-ring

Vbrizgalna črpalka

Pokrov krmilne naprave l Timing device cover

Razdelilna črpalka

Pokrov krmilnega modula dizelske črpalke l Diesel pump control module cover

Pokrov lamelne črpalke l Vane pump cover

Pokrov ohišja črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l

Pokrov sklopa elektronske dušilke s tesnilom l Electronic throttle assembly cover with gasket

Distribucijska črpalka

Pokrov šobe in igla l Nozzle cover and needle

Piezo keramični visokotlačni dizelski injektor

Pokrov šobe in igla l Nozzle cover and needle

Visokotlačni dizelski injektor goriva

Pokrov visokotlačne črpalke za gorivo l High pressure fuel pump cover

Pokrov vzmeti l Unit injector piston spring cap, holder and ball pin o-ring

Pokrovna plošča distribucijske črpalke (1) l Cover plate

Distribution pump(1)

Pokrovna plošča distribucijske črpalke l Cover plate

Distribution pump

Polovični zatič l Locating pin

Injektor črpalke

Potenciometer l Potentiometer

Distribucijska črpalka

Potisni bat l Retraction piston

Injektor črpalke 2

Povezava visokotlačnega voda injektorja goriva s skupnim vodilom l High pressure fuel injector line conection to common rail

Povezovalni element distribucijske črpalke l Link element

Distribution pump

Povezovalni kabel distribucijske črpalke l Conecting cable

Distribution pump

Povratna vzmet bata distribucijske črpalke (1) l Plunger return spring

Distribution pump (1)

Povratna vzmet bata distribucijske črpalke (2) l Plunger return spring

Distribution pump (2)

Povratna vzmet l Return spring

Črpalka za vbrizgavanje dizelskega goriva

Povratni ventil za gorivo l Fuel return valve

Prehod goriva v elektromagnetnem ventilu injektorja l Unit injector solenoid valve fuel passageway

Prezračevalna cev črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Breather tube

Diesel injection pump

Priključek črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Adapter fitting

Diesel injection pump

Priključek injektorja l Unit injector connector

Priključek povratne cevi za gorivo tipa L l Fuel return line connector L-type

Priključek povratne cevi za gorivo tipa T l Fuel return line connector T-type

Priključek skupnega voda na regulator tlaka goriva l Common rail connection to fuel pressure regulator

Priključek skupnega voda na senzor tlaka goriva l Common rail connection to fuel pressure sensor

Priključek skupnega voda na visokotlačni vbrizgalni vod l Common rail connection to high pressure injector line

Priključek skupnega voda na visokotlačno črpalko goriva l Common rail connection to high pressure fuel pump

Priključek visokotlačnega voda injektorja goriva na injektor l High pressure fuel injector line conection to injector

Priključek za dovod električne črpalke za gorivo l Electric fuel pump inlet connection

Priključek žarilne svečke (1) l Glow plug terminal (1)

Priključek žarilne svečke l Glow plug terminal

Priključek žice merilnika masnega pretoka zraka l Mass air flow meter wire connection

Priključek žice senzorja tlaka goriva l Fuel pressure sensor wire connection

Primarna gred električne črpalke za gorivo l Primary shaft

Electric fuel pump

Prirobna matica črpalke injektorja l Collar nut

Unit pump injector

Prirobnica črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Flange

Diesel injection pump

Prirobnica visokotlačne črpalke l High pressure pump flange

Pritrdilni kos z luknjo črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Clamping piece with thru hole

Diesel injection pump

Pritrditev žice l Wire lock

Puša s prehodom za gorivo l Bushing with fuel passageway

Razdelilna glava distribucijske črpalke l Distributor head

Distribution pump

Razdelilni element l Yoke

Distribucijska črpalka

Regulacijska vzmet distribucijske črpalke l Control spring

Distribution pump

Regulacijski ventil distribucijske črpalke l Control valve

Distribution pump

Regulator tlaka goriva l Fuel pressure regulator

Rele črpalke goriva l Fuel pump relay

Rele žarilne svečke l Glow plug relay

Ročica dušilke črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Choke leaver

Diesel injection pump

Ročna črpalka za gorivo l Manual fuel pump

Ročna črpalka za gorivo l Manual fuel pump

Sistem za vbrizgavanje dizelskega goriva

Ročna črpalka za gorivo l Manual fuel pump

Sistem za vbrizgavanje dizelskega goriva

Rotor l Rotor

Električna črpalka za gorivo

Sedež vzmeti l Spring seat

Sekundarna gred električne črpalke za gorivo l Secondary shaft

Electric fuel pump

Senzor nivoja vode l Water level sensor

Senzor temperature goriva l Fuel temperature sensor

Senzor tlaka goriva l Fuel pressure sensor

Senzor visokega tlaka dizelskega goriva l Diesel high pressure sensor

Sestav električne črpalke za gorivo l Electric fuel pump assembly

Sestav elektronske dušilke distribucijske črpalke l Electronic throttle assembly

Distribution pump

Sestav valja distribucijske črpalke l Distribution pump roller assembly

Sestavni deli piezo keramičnega visokotlačnega dizelskega injektorja l Piezo ceramic high pressure diesel injector assembly parts

Sestavni deli visokotlačne črpalke l High pressure pump assembley parts

Skupni vod (1) l Common rail (1)

Skupni vod l Common rail

Šoba injektorja l Nozzle

Unit pump injector

Spodnja podložka l Lower spring seat shim

Injektor črpalke

Telo distribucijske črpalke l Distribution pump body

Telo injektorja l Injector body

Piezo keramični visokotlačni dizelski injektor

Telo injektorja l Injector body

Visokotlacni injektor dizelskega goriva

Telo vbrizgalnega ventila z vzmetjo in batom l Injector valve body with spring and piston

Injektor

Telo žarilne svečke l Glow plug body

Tesnilna podložka črpalke za vbrizgavanje dizelskega goriva l Crush washer

Diesel injection pump

Tesnilni obroč l Seal ring load

Črpalka za vbrizgavanje dizelskega goriva

Tesnilo distribucijske črpalke l Gasket

Distribution pump

Tesnilo glave cilindra visokotlačne črpalke l High pressure pump cylinder head seal

Tesnilo merilnika masnega pretoka zraka l Mass air flow meter o-ring

Tesnilo na pokrovu l Timing device cover gasket

Distribucijska črpalka

Tesnilo ohišja elektronske dušilke l Electronic throttle housing gasket

Distribucijska črpalka

Torna podložka distribucijske črpalke (1) l Friction washer

Distribution pump (1)

Torna podložka distribucijske črpalke l Friction washer

Distribution pump

Tuljava distribucijske črpalke l Coil

Distribution pump

Univerzalni pokrov rezervoarja za gorivo l Universal fuel tank cap

Valjček l Roller

Diesel injection pump (1)

Valjček l Roller

Vbrizgalna črpalka za dizel-2

Valjček visokotlačne črpalke l High pressure pump roller

Valjček l Roller

Distribucijska črpalka

Valjčni obroč l Roller ring

Distribucijska crpalka

Valjčni zatič l Roller tappet pin

Črpalka za vbrizgavanje dizelskega goriva

Valji distribucijske črpalke l Distribution pump rollers

Varnostni ventil za nizek pritisk goriva l Low fuel pressure relief valve

Ventil in zaporni zatiči l Valve and lockating pins

Piezo keramicni visokotlacni dizelski injektor

Ventil količine goriva l Fuel quantity valve

Ventil l Valve

Ventil l Valve

Visokotlacni injektor dizelskega goriva

Ventilna matica l Valve nut

Visokotlacni vbrizgalnik dizelskega goriva

Vhodni priključek ročne črpalke za gorivo l Manual fuel pump inlet connection

Skip to content