This function is disabled by copyright.

Menjalnik | Ročni menjalnik


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

2. zadrževalni obroč 6. prestave - spodnja gred l 2nd retaining ring 6th gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

3.-5. zobniško kolo - gnana gred l 3rd-5th gear gearwheel (driving)-Input shaft

Menjalnik z različnima gredema

5.-6. prestavni rokav - spodnja glavna gred l 5th-6th gearshift sleeve-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

6. nasprotni zobnik l 6th counter gear

Menjalnik z enakima gredema

blokada matice zobniške gredi Lock nut plate counter gear

Menjalnik z enakima gredema

Blokirna plošča l Locking plate

Menjalnik z enakima gredema

Centrirni zatič in kompresijska vzmet l Dowel pin and compression spring

Menjalnik z enakima gredema

Centrirni zatič l Dowel pin

Menjalnik z enakima gredema

Čep za nadzor nivoja olja l Oil level control plug

Deli za potisni člen 5.-6. prestave l 5th-6th gear thrust member parts

Menjalnik z enakima gredema

Distančnik - spodnja glavna gred l Spacer-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Distančnik - vhodna gred l Spacer-Input shaft

Menjalnik z različnima gredema

Distančnik gredi l Spacer couter shaft

Menjalnik z enakima gredema

Distančnik l Distance ring

Menjalnik z enakima gredema

Distančnik za povratno ročico l Spacer for return lever

Menjalnik z enakima gredema

Distančnik zobnika zadnje prestave l Spacer reverse idler gear

Menjalnik z enakima gredema

Drsni tulec za 1.-2. prestavni zobnik - Spodnja glavna gred l 1st-2nd gear shift sleeve-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Drsnik za zaklepanje l Lock slider

Menjalnik z enakima gredema

Drugi sestav izhodne gredi l Second output shaft assembly

Ročni menjalnik

Držalo slepega čepa 1.-2. prestave Blind plug retainer 1st-2nd gear

Menjalnik z enakimi gredmi

Držalo slepega čepa 3.-4. prestave Blind plug retainer 3rd-4th gear

Menjalnik z enakimi gredmi

Držalo slepega čepa za vzvratno prestavo Blind plug retainer reverse gear

Menjalnik z enakimi gredmi

Držalo za premik 3.-4. prestave l 3th-4th gear shift retainer

Menjalnik z enakima gredema

Dvojni sinhronizacijski obroč l Doubble synchro cone

Eksplozijski pogled sinhronizatorja z dvojnim stožcem l Double cone synchronisation exploded view

Enota večkotnih sinhronizatorjev 3. prestave - zgornja glavna gred l Multi-cone synchronisers unit 3rd gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Glavna krmilna palica l Main control rod

Menjalnik z enakima gredema

Glavni ležaj izhodne gredi l Main bearing output shaft

Menjalnik z enakima gredema

Glavni ležaj spodnje glavne gredi l Main bearing-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Gred za povratno vzmet l Shaft for return spring

Menjalnik z enakima gredema

Gred za premik vzvratne prestave l Reverse shift shaft

Menjalnik z enakima gredema

Gred za prestavljanje 3.-4. prestave l 3th-4th gear shift shaft

Menjalnik z enakima gredema

Gred za prestavljanje 5.-6. prestave l 5th-6th gear shift shaft

Menjalnik z enakima gredema

Gred zobnika vzvratne prestave l Reverse idler gear shaft

Menjalnik z enakima gredema

Gredno tesnilo l Shaft seal

Menjalnik z enakima gredema

Gumijasta zaščita kabla za menjavo prestav l Gear change cable rubber protector

Menjalnik z enakima gredema

Heksagonalna podložka l Hexagonal washer

Menjalnik z enakima gredema

Iglični ležaj 1. prestave l 1st gear needle bearing

Menjalnik z enakima gredema

Iglični ležaj 2. prestave l 2nd gear needle bearing

Menjalnik z enakima gredema

Iglični ležaj 3. prestave l 3rd gear needle bearing

Menjalnik z enakima gredema

Iglični ležaj 4. prestave l 4th gear needle bearing

Menjalnik z enakima gredema

Iglični ležaj 6. prestave - spodnja glavna gred l Needle bearing 6th gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Iglični ležaj 6. prestave l 6th gear needle bearing

Menjalnik z enakima gredema

Iglični ležaj vzvratne prestave l Reverse gear needle bearing

Menjalnik z enakima gredema

Iglični ležaj za vzvratni vzvod l Needle bearing reverse idler gear

Menjalnik z enakima gredema

Iglični ležaj za vzvratno prestavo - zgornja glavna gred l Needle bearing reverse gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Iglični valjčni ležaj 3. prestave - zgornja glavna gred l Needle roller bearing 3rd gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Iglični valjčni ležaj 5. zobniškega kolesa - spodnja glavna gred l Needle roller bearing 5th gear gearwheel-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Iglični valjčni ležaj l Needle roller bearing

Izbirna gred l Selector shaft

Izbirna gred z izbirno vilico l Selector shaft with selector fork

Izbirna odmična glava l Selector cam

Menjalnik z enakima gredema

Izbirna ročica l Selector lever gearbox

Menjalnik z enakima gredema

Izbirna ročica prestave z vzvodom l Gear shift selector with lever

Menjalnik z enakima gredema

Izbirna ročica z blokirno ploščo l Selector lever with locking plate

Menjalnik z enakima gredema

Izbirna vilica l Selector fork

Izbirna vilica l Selector fork

Lito železo

Izbirni valj l Selective collar

Izhodna gred l Output shaft

Menjalnik z enakima gredema

Izpustni čep l Drain plug

Izpustni čep l Drain plug

Menjalnik z enakima gredema

Izpustni in polnilni čep l Drain and filling plug

Menjalnik z enakima gredema

Ključ za 5-6 prestavo 5th-6th gear key

Menjalnik z enakima gredema

Kompletna enota za sinhronizacijo 4. prestave l 4th gear synchro unit complete

Menjalnik z enakima gredema

Kompresijska vzmet l Compression spring

Menjalnik z enakima gredema

Krogla za zaklepanje l Locking ball

Kroglica 5.-6. prestave l 5th-6th gear ball

Menjalnik z enakima gredema

Kroglica za potisni element sinhro pesta za vzvratno prestavo l Ball for thrust member synchro hub reverse gear

Menjalnik z enakima gredema

Kroglica za sinhronizacijsko pesto potisnega člena l Ball for thrust member synchro hub

Menjalnik z enakima gredema

Kroglični zadrževalnik 1.-2. prestave l Ball retainer 1st-2nd gear

Menjalnik z enakima gredema

Kroglični zadrževalnik 3.-4. prestave l Ball retainer 3rd-4th gear

Menjalnik z enakima gredema

Kroglični zadrževalnik 5.-6. prestava l Ball retainer 5th-6th gear

Menjalnik z enakima gredema

Kroglični zadrževalnik vzvratne prestave l Ball retainer reverse gear

Menjalnik z enakima gredema

Krogljični ležaj vhodne gredi l Ball bearing input shaft

Menjalnik z enakima gredema

Labirintni oljni pokrov s kroglico l Oil trap and ball input shaft

Menjalnik z enakima gredema

Labirintni oljni pokrov vhodne gredi l Oil trap input shaft

Menjalnik z enakima gredema

Linearni kroglični ležaj l Linear ball bearing

Menjalnik z enakima gredema

Magnet l Magnet

Menjalnik z enakima gredema

Manšeta kabla za menjavo prestav l Gear change cable gaiter

Menjalnik z enakima gredema

matica zobniške gredi Lock nut counter gear

Menjalnik z enakima gredema

Membrana za prezračevanje l Diaphragm for gear ventilation

Menjalnik z enakima gredema

Nazobčani impulzni obroč l Toothed impulse ring

Nosilec kabla za menjavo prestav in varovalni vložek l Gear change cable bracket and circlip

Menjalnik z enakima gredema

Nosilec za prestavni kabel menjalnika l Bracket for gear change cable gearbox

Menjalnik z enakima gredema

Notranji obroč igličnega ležaja 1. prestave l 1st gear inner race needle bearing

Menjalnik z enakima gredema

Notranji obroč igličnega ležaja vzvratne prestave l Reverse gear inner race needle bearing

Menjalnik z enakima gredema

Notranji sinhronizacijski obroč 1. prestava - Spodnja glavna gred l Inner synchro ring 1st gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Notranji sinhronizacijski obroč 2. prestave l 2nd gear inner synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Notranji sinhronizacijski obroč 3. prestave - zgornja glavna gred l Inner synchroniser ring 3rd gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Notranji sinhronizacijski obroč 3. prestave l 3rd gear inner synchro ring

Menjalnik z različnima gredema

Notranji sinhronizacijski obroč 4. prestave - zgornja glavna gred l Inner synchroniser ring 4th gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Notranji sinhronizacijski obroč 4. prestave l 4th gear inner synchro ring

Menjalnik z različnima gredema

Notranji sinhronizacijski obroč za 1. prestavo l 1st gear inner synchro ring

Menjalnik z različnima gredema

Objemka izhodne gredi l Circlip output shaft

Menjalnik z različnima gredema

Objemka prestavnega kabla l Circlip gear change cable

Menjalnik z različnima gredema

Objemka senzorja hitrosti l Circlip speed sensor

Menjalnik z različnima gredema

Objemka zgornje glavne gredi l Circlip-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Obroč sinhronizatorja 5. prestave l 5th gear syncronizer ring

Menjalnik z različnima gredema

Obroč za vzvratno prestavo l Reverse gear sleeve

Menjalnik z različnima gredema

Odzračevalni ventil l Breather valve

Ohišje menjalnika l Gearbox housing

Menjalnik z različnima gredema

Ohišje menjalnika l Gearbox housing

Zgornji del

Ohišje menjalnika z vhodno gredjo in zgornjo glavno gredjo l Gearbox housing with input shaft and upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Ohišje menjalnika z vstopno gredjo l Gearbox housing with input shaft

Menjalnik z različnima gredema

Ohišje menjalnika z vzvratnim prostim tekom l Gearbox housing with reverse idle gear

Spodnji del

Ohišje menjalnika zgornji in spodnji del l Gearbox housing upper and lower part

Ohišje senzorja hitrosti l Housing speed sensor

Menjalnik z enakima gredema

Ohišje sinhronizatorja 1.-2. prestave - Spodnja glavna gred l Synchroniser body 1st-2nd gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Ohišje sinhronizatorja 5.-6. prestave - Spodnja glavna gred l Synchroniser body 5th-6th gear -Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Ohišje sinhronizatorja 5.-6. prestave - spodnja glavna gred l Synchroniser body 5th-6th gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Okrogla podložka l Round washer

Menjalnik z enakima gredema

Oljna tesnilna podložka l Oil retaining plate

Menjalnik z enakima gredema

Opornik l Strut

O-tesnilo za senzor hitrosti l O-ring for speed sensor

Menjalnik z enakima gredema

Pesto sinhronizatorja 5.-6. prestave l 5th-6th gear synchro hub

Menjalnik z enakima gredema

Podložka izhodne gredi l Body shim output shaft

Menjalnik z enakima gredema

Podložka l Washer

Menjalnik z enakima gredema

Podložka za vzvratno prestavo - zgornja glavna gred l Shim reverse gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Pogonski zobnik senzorja hitrosti l Speed sensor drive gear

Menjalnik z enakima gredema

Polnilni čep l Filling plug

Menjalnik z enakima gredema

Popolna sinhronizacijska enota 3. prestave l 3rd gear synchro unit complete

Menjalnik z enakima gredema

Popolni sklop vhodne gredi l Input shaft assembly complete

Menjalnik z različnima gredema

Potisni člen sinhronizacijskega pesta l Thrust member synchro hub complete

Menjalnik z enakima gredema

Potisni člen sinhronizacijskega pesta za vzvratno prestavo l Thrust member synchro hub reverse gear complete

Menjalnik z enakima gredema

Potisni del 3.-4. prestave-zgornja glavna gred l Thrust piece 3rd-4th gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Potisni del 5.-6.prestave-spodnja glavna gred l Thrust piece 5th-6th gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Potisni iglični ležaj l Thrust needle bearing

Povratna ročica in distančnik l Return lever and spacer

Menjalnik z enakima gredema

Povratna vzmet l Return spring

Menjalnik z enakima gredema

Povratni vzvod l Return lever

Menjalnik z enakima gredema

Povratni vzvod zadrževalnika l Retainer return lever

Menjalnik z enakima gredema

Prestavna gred 1.-2. prestave l 1st-2nd gear shift shaft

Menjalnik z enakima gredema

Prestavna ročica menjalnika l Shift lever gearbox

Menjalnik z enakima gredema

Prestavna ročica, večnamensko stikalo in kabel za prestavljanje l Selector lever, multifunctional switch and gear change cable

Menjalnik z enakima gredema

Prestavna tirnica l Shift rail

Menjalnik z enakima gredema

Prestavni kabel menjalnika l Gear change cable gearbox

Menjalnik z enakima gredema

Prestavni zobnik 1. prestave-spodnja gred l 1st gear gearwheel-Lower main shaft

Menjalnik z razlicnima gredema

Prestavno kolo za vzvratno prestavo - zgornja glavna gred l Reverse gear gearwheel-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Prezračevalni nepovratni ventil l Non-return valve gear ventilation

Menjalnik z enakima gredema

Prirobnica l Companion flange

Menjalnik z enakima gredema

Prirobnica sprednji pogled l Companion flange front view

Menjalnik z enakima gredema

Pritisni člen sinhronizacijskega pesta l Thrust member synchro hub

Menjalnik z enakima gredema

Pritisni člen sinhronizacijskega pesta za vzvratno prestavo l Thrust member synchro hub reverse gear

Menjalnik z enakima gredema

Pritrdilni obroč 2. prestave - Spodnja glavna gred l Retaining ring 2nd gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Pritrdilni obroček zobnika 4. prestave l 4th gear snap ring

Menjalnik z enakima gredema

Razcepka gredi l Shaft locking ring

Ročica izbirnika in prestavna ročica l Selector lever and shift lever gearbox

Menjalnik z enakima gredema

Ročni menjalnik l Manual gearbox

Menjalnik z enakima gredema

Ročni menjalnik sprednji pogled l Front view manual gearbox

Menjalnik z enakima gredema

Senzor hitrosti gredi l Shaft speed sensor

Menjalnik z enakima gredema

Senzor hitrosti l Speed sensor

Menjalnik z enakima gredema

Senzor hitrosti v menjalniku l Gearbox speedometer sensor

Senzor hitrosti z čepi l Speed sensor with pins

Menjalnik z enakima gredema

Senzor hitrosti zobnika l Gear speed sensor

Menjalnik z enakima gredema

Sestav dvojnega sinhronizatorja 1. prestave l 1st gear double synchro unit assembly

Sestav enote sinhronizatorja 1. prestave l 1st gear synchro unit assembly

Sestav igličnega valjčnega ležaja l Needle roller bearing assembly

Sestav merilnika hitrosti l Speedometer assambly

Sestav povratnega vzvoda l Return lever assembly

Menjalnik z enakima gredema

Sestav prestavnih vilic in gredi 5.-6. prestave l 5th-6th gear shift shaft and fork assembly

Menjalnik z enakima gredema

Sestav prve izhodne gredi l First output shaft assembly

Ročni menjalnik

Sestav sinhronizatorja z tremi stožci - spodnji del glavne gredi l Three cone synchronisation assembly-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Sestav vhodne gredi l Input shaft assembly

Menjalnik z različnima gredema

Sestav vhodne gredi l Input shaft assembly

Ročni menjalnik

Sestav vmesne plošče l Intermediate plate assembly

Menjalnik z enakima gredema

Sestav vodilnega ležaja l Pilot bearing assemble

Menjalnik z enakima gredema

Sestav vzvratnega zobnika l Reverse idler gear assembly

Menjalnik z enakima gredema

Sestav zadrževalnika 1.-2. prestave l Retainer assembly 1st-2nd gear

Menjalnik z enakima gredema

Sestav zadrževalnika 3.-4. prestave l Retainer assembly 3rd-4th gear

Menjalnik z enakima gredema

Sestav zadrževalnika 5.-6. prestave l Retainer assembly 5th-6th gear

Menjalnik z enakima gredema

Sestav zadrževalnika vzvratne prestave l Retainer assembly reverse gear

Menjalnik z enakima gredema

Sestav zaporne krogle l Lock ball assembly

Menjalnik z enakima gredema

Sestav zgornje glavne gredi l Upper main shaft assembly

Menjalnik z rezličnima gredema

Sinhro pesto 1. in 2. prestave l Synchro hub 1st and 2nd gear

Menjalnik z enakima gredema

Sinhro pesto 3.-4. prestave l Synchro hub 3rd-4th gear

Sinhro pesto 5. prestave l Synchro hub 5th gear

Sinhron prve in druge prestave 1st-2nd l gear synchro sleeve

Menjalnik z enakima gredema

Sinhronizacija blokirnega obroča l Blocker ring synchronisation

Sinhronizacija notranjega kroga l Inner ring synchronisation

Sinhronizacijska enota 4. prestave - zgornja glavna gred l Synchronising unit 4th gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Sinhronizacijski obroč 1. prestave - Spodnja glavna gred l Synchro ring 1st gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Sinhronizacijski obroč 2. prestave - Spodnja glavna gred l Synchro ring 2nd gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Sinhronizacijski obroč 6. prestave - Spodnja glavna gred l Synchroniser ring 6th gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Sinhronizacijski obroč 6. prestave l 6th gear synchronizer ring

Menjalnik z enakima gredema

Sinhronizacijski obroč vzvratne prestave - zgornja glavna gred l Synchro ring reverse gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Sinhronizacijski obroček vzvratne prestave l Reverse gear synchronizer ring

Menjalnik z enakima gredema

Sinhronizacijski stožec l Synchro cone

Sinhronizacijski stožec tipa Borg Warner l Synchro cone Borg Warner type

Sinhronizacijski tulec, pesto in odklopnik 3.-4. prestava - zgornja glavna gred l Synchro sleeve, hub and detent 3rd-4th gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnimi gredmi

Sinhronizacijsko pesto za 1.-2. prestavo l 1st-2nd gear synchro hub

Menjalnik z enakima gredema

Sinhronizacijsko pesto za 3.-4. prestavo l 3rd-4th gear synchro hub

Menjalnik z enakima gredema

Sinhronizacijsko pesto za vzvratno prestavo l Reverse gear synchro hub

Menjalnik z enakima gredema

Sinhronizirano pesto 3.-4. prestave - zgornja glavna gred l Synchro hub 3rd-4th gear-Upper main shaft

Menjalnik z rezličnima gredema

sinhronski tulec 1. in 2. prestave l Synchro sleeve 1st-2nd gear

Sinhronski tulec 3. in 4. prestave l Synchro sleeve 3rd-4th gear

sinhronski tulec 3. in 4. prestave l Synchro sleeve 3rd-4th gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnimi gredmi

sinhronski tulec 5 prestave l Synchro sleeve 5th gear

Sklop sinhronizacijske enote 3. prestave l 3rd gear synchro unit assembly

Sklop valjčka in zatiča glavne krmilne palice l Roller and pin assembly main control rod

Menjalnik z enakima gredema

Spodnja glavna gred l Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Spoj kabla za menjavo prestav l Gear change cable joint

Menjalnik z enakima gredema

Sprednji del ohišja l Front case

Menjalnik z enakima gredema

sprejemnik olja l Oil receiver

Menjalnik z enakima gredema

Srednji sinhronizacijski obroč 1. prestave l 1st gear middle synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Srednji sinhronizacijski obroč 2. prestave l 2nd gear middle synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Srednji sinhronizacijski obroč 3. prestave l 3rd gear middle synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Srednji sinhronizacijski obroč 4. prestave l 4th gear middle synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Stikalo vzvratne prestave l Reverse switch

Stikalo za vzvratni položaj l Reverse position switch

Menjalnik z enakima gredema

Telo zračnega ventila l Valve body gear ventilation

Menjalnik z enakima gredema

Tesnilni obroč senzorja hitrosti l Seal ring speed sensor

Menjalnik z enakima gredema

Tesnilo vhodne gredi l Shaft seal input shaft

Menjalnik z enakima gredema

Torzijska vzmet l Torsion spring

Menjalnik z enakima gredema

Tulec 3.-4.prestave l 3th-4th gear sleeve

Menjalnik z enakima gredema

Tulec 5.-6.prestave l 5th-6th gear sleeve

Menjalnik z enakima gredema

Valjčni ležaj - spodnja glavna gred l Roller bearing-Lower mainshaft

Menjalnik z rauličnima gredema

Valjčni ležaj - vhodna gred l Roller bearing-Input shaft

Menjalnik z rauličnima gredema

Valjčni ležaj vhodne gredi l Roller bearing input shaft

Menjalnik z enakima gredema

Valjčni ležaj vzvratne prestave l Roller bearing reverse idler gear

Menjalnik z enakima gredema

Varovalna matica l Lock nut

Menjalnik z enakima gredema

Vhodna gred s sinhronizacijskim obročem l Input shaft with syncronizer ring

Menjalnik z enakima gredema

Vhodna gred z vzmetjo l Spring input shaft

Menjalnik z enakima gredema

Vhodna gred z zobnikom 1. in 2. prestave (pogonska) l Input shaft with 1st and 2nd gearwheel (driving)

Menjalnik z različnima gredema

Vhodno-izhodna gred l Counter shaft

Menjalnik z enakima gredema

Vijak prirobnice l Bolt for companion flange

Menjalnik z enakima gredema

Vijak Torx l Torx screw

Menjalnik z enakima gredema

Vijak vhodne gredi l Input shaft bolt

Menjalnik z različnima gredema

Vijaki in podložka za blokirno matico l Screws and washer for lock nut plate counter gear

Menjalnik z enakima gredema

Vilice za prestavljanje 1.-2. prestave l 1st-2nd gear shift fork

Menjalnik z enakima gredema

Vilice za prestavljanje 1.-2. prestave l 1st-2nd gear shift fork

Menjalnik z različnima gredema

Vilice za prestavljanje 3.-4. prestave l 3rd-4th gear shift fork

Menjalnik z različnima gredema

Vilice za prestavljanje 3.-4. prestave l 3th-4th gear shift fork

Menjalnik z enakima gredema

Vilice za prestavljanje 5.-6. prestave l 5th-6th gear shift fork

Menjalnik z enakima gredema

Vilice za prestavljanje 5.-6. prestave l 5th-6th gear shift fork

Menjalnik z različnima gredema

Vilice za prestavljanje vzvratne prestave l Reverse gear shift fork

Menjalnik z različnima gredema

Vilice za sprostitev l Release fork

Vilice za vzvratno prestavo l Reverse shift fork

Menjalnik z enakima gredema

Vmesna plošča l Intermediate plate

Menjalnik z enakima gredema

Vmesni obroč l Intermediate ring

1. prestava

Vmesni obroč l Intermediate ring

3. prestava

Vmesni sinhronizacijski obroč 2. prestave l 2nd gear intermediate synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Vmesni sinhronizacijski obroč 3. prestave - zgornja glavna gred l Intermediate synchroniser ring 3rd gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Vmesni sinhronizacijski obroč 4. prestave - zgornja glavna gred l Intermediate synchroniser ring 4th gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Vmesno ohišje s prestavnimi zobniki l Intermediate housing with shift gears

Menjalnik z enakima gredema

Vskočnik l Snap ring outer race

Menjalnik z enakima gredema

Vzmet 5.-6. prestave l 5th-6th gear spring

Menjalnik z enakima gredema

Vzmet in kroglica za senzor hitrosti l Spring and ball for speed sensor

Menjalnik z enakima gredema

Vzmet prestavnega ključa izhodna gred l Shifting key spring output shaft

Menjalnik z enakima gredema

Vzmet sinhronizatorja l Synchro spring

Vzmet ventila za prezračevanje l Valve spring for gear ventilation

Menjalnik z enakima gredema

Vzmet za gredno tesnilo l Spring for shaft seal

Menjalnik z enakima gredema

Vzmet za potisni element sinhro pesta za vzvratno prestavo l Spring for thrust member synchro hub reverse gear

Menjalnik z enakima gredema

Vzmet za sinhronizacijsko pesto potisnega člena l Spring for thrust member synchro hub

Menjalnik z enakima gredema

Vzmetni zadrževalnik 1. in 2. prestave l Spring retainer 1st-2nd gear

Menjalnik z enakima gredema

Vzmetni zadrževalnik 1. in 2. prestave l Spring retainer 5th-6th gear

Menjalnik z enakima gredema

Vzmetni zadrževalnik 3. in 4. prestave l Spring retainer 3rd-4th gear

Menjalnik z enakima gredema

Vzmetni zadrževalnik vzvratne prestave l Spring retainer reverse gear

Menjalnik z enakima gredema

Vzvod l Lever

Menjalnik z enakima gredema

Vzvratna prestava l Reverse gear

Menjalnik z enakima gredema

Vzvratno zobniško kolo s sinhronizacijo - zgornja glavna gred l Reverse gear gearwheel with syncronisation-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zadnje del ohišja z zobnikom za vzvratno prestavo l Rear housing with reverse idler gear

Menjalnik z enakima gredema

Zadnji del ohišja brez zobnika za vzvratno prestavo l Rear housing without reverse idler gear

Menjalnik z enakima gredema

Zadnji del ohišja l Rear housing

Menjalnik z enakima gredema

Zadnji valjčni ležaj l Rear roller bearing

Menjalnik z enakima gredema

Zadrževalni obroč 6. prestave - Spodnja glavna gred l Retaining ring 6th gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zadrževalni obroč znotraj spodnje glavne gredi l Retaining ring inside-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zadrževalni obroč zunaj spodnje glavne gredi l Retaining ring outside-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zadrževalni obroč-Spodnja glavna gred l Retaining ring-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zadrževalnik glavne krmilne palice l Retainer main control rod

Menjalnik z enakima gredema

Zadrževalnik sprednjega ležaja l Front bearing retainer

Menjalnik z enakima gredema

Zadrževalnik valjčnega ležaja zobnika vzvratne prestave l Retainer roller bearing reverse idler gear

Menjalnik z enakima gredema

Zadrževalnik zobnika vzvratne prestave l Retainer reverse idler gear

Menjalnik z enakima gredema

Zaklepna krogla in zaporna vzmet l Loking ball and Locking spring

Zaklepna krogla v celoti l Lock ball complete

Menjalnik z enakima gredema

zaklepna plošča l Lock plate

Menjalnik z enakima gredema

Zaporna vzmet l Locking spring

Zaskočni obroček izhodne gredi sprednji del l Snap ring output shaft front end

Menjalnik z enakima gredema

Zaskočni obroček izhodne gredi zadnji del l Snap ring output shaft back end

Menjalnik z enakima gredema

Zaskočni obroček vhodne gredi l Snap ring input shaft

Menjalnik z enakima gredema

Zaskočni obroček vstopne gredi l Snap ring input shaft

Menjalnik z enakima gredema

Zatič za 1.-2. prestavo prestavnih vilic l 1st-2nd gear pin for shift fork

Menjalnik z enakima gredema

Zatič za 5.-6. prestavo za prestavne vilice l 5th-6th gear pin for shift fork

Menjalnik z enakima gredema

Zatič za prestavljanje 3.-4. prestave l 3th-4th gear shift pin

Menjalnik z enakima gredema

Zatič za vzvratno prestavo za prestavne vilice l Reverse gear pin for shift fork

Menjalnik z enakima gredema

Zatič za zadrževanje glavne krmilne palice l Pin for retainer main control rod

Menjalnik z enakima gredema

Zatič za zadrževanje povratne palice l Pin for retainer return lever

Menjalnik z enakima gredema

Zaustavitveni disk izhodne gredi l Stop disc output shaft

Menjalnik z enakima gredema

Zgornja glavna gred z ležajem l Upper main shaft with bearing

Menjalnik z različnima gredema

Zobati impulzni obroč in senzor hitrosti menjalnika l Thoothed impulse ring and gearbox speedometer sensor

Zobnik 1. prestave l 1st gear

Zobnik 1. prestave l 1st gear

Menjalnik z enakima gredema

Zobnik 2. prestave - pogonska gred l 4th gear gearwheel (driving)-Input shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zobnik 2. prestave l 2nd gear

Menjalnik z različnima gredema

Zobnik 3. prestave (gnan) l 3rd gear gearwheel (driving)

Menjalnik z različnima gredema

Zobnik 3. prestave (pogonska)- zgornja gred l 3rd Gear gearwheel (driven)-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zobnik 3. prestave l 3rd gear

Zobnik 3. prestave l 3rd gear

Menjalnik z enakima gredema

Zobnik 4. prestave - zgornja gred l 4th gear gearwheel-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zobnik 4. prestave l 4th gear

Menjalnik z enakima gredema

Zobnik 5. prestave - spodnja gred l 5th gear gearwheel-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

zobnik 6 prestave l 6th counter gear l

Menjalnik z enakima gredema

Zobnik 6. prestave - pogonska gred l 6th gear gearwheel (driving)-Input shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zobnik 6. prestave - spodnja glavna gred l 6th gear gearwheel-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zobnik 6. prestave l 6th gear

Menjalnik z enakima gredema

Zobnik in ohišje merilnika hitrosti l Speedometer drive pinion and housing

Zobnik vzvratne prestave l Reverse idler gear

Menjalnik z enakima gredema

Zunanji obroč glavnega ležaja l Main bearing outer race

Menjalnik z enakima gredema

Zunanji obroč zadnjega ležaja l Outer race rear bearing

Menjalnik z enakima gredema

Zunanji sinhroni obroč 1. prestave - Spodnja glavna gred l Outer synchro ring 1st gear-Lower main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zunanji sinhronizacijski obroč 1. prestave l 1st gear outer synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Zunanji sinhronizacijski obroč 2. prestave l 2nd gear outer synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Zunanji sinhronizacijski obroč 3. prestave - zgornja glavna gred l Outer synchroniser ring 3rd gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zunanji sinhronizacijski obroč 3. prestave l 3rd gear outer synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Zunanji sinhronizacijski obroč 4. prestave - zgornja glavna gred l Outer synchroniser ring 4th gear-Upper main shaft

Menjalnik z različnima gredema

Zunanji sinhronizacijski obroč 4. prestave l 4th gear outer synchro ring

Menjalnik z enakima gredema

Žice prestav menjalnika l Gear change cable selector lever

Menjalnik z enakima gredema

Skip to content