This function is disabled by copyright.

Motor | Sistem za vbrizgavanje plina

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

Adapter za točenje avtoplina l Gas tank filler adapter

Bakrena plinska cev l Cooper gas line

Bencinski visokotlačni senzor l Gasoline high pressure sensor

Druga plinska tlačna komora l Second gas pressure chamber

Dvostopenjski plinski reduktor-izparilnik l Two stage gas reducer-vaporizer

Eko ventil LPG l Eko valve

LPG

Ekspanzijska komora plinskega reduktorja l Gas reducer expansion chamber

Ekspanzijski ventil plinskega reduktorja l Gas reducer expansion valve

Elektromagnet plinskega injektorja l Gas injector solenoid

Elektromagnet plinskega ventila l Gas valve solenoid

Elektromagnetna tuljava plinskega ventila l Gas valve solenoid coil

Elektromagnetni bat plinskega injektorja l Gas injector solenoid piston

Elektromagnetni bat plinskega ventila l Gas valve solenoid piston

Elektromagnetni multiventil l Multi valve solenoid

Elektronska krmilna enota l Electronic control unit

Elektronska krmilna enota sistema LPG l LPG system ECU

Emulator za krmiljenje plinskega injektorja l Gas injector control emulator

Enkratni plinski filter l Not serviceable gas filter

Filter utekočinjenega plina l Liquid phase gas filter

Kartuša plinskega filtra l Gas filter cartridge

Komora za zmanjševanje tlaka na prvi stopnji l First stage pressure reducing chamber

Mehanizem za uravnavanje plinskega tlaka l Gas pressure adjusting mechanism

Membrana uparjalnika l Vaporizer diaphragm

Membrana uparjalnika s podtlačnim ventilom l Vaporizer diaphragm with underpresure valve

Nastavni vijak za mešanico prostega teka l Idle speed mixture adjustment screw

Nosilec plinskega injektorja l Gas injector bracket

Ohišje filtra utekočinjenega plina l Loquid phase filter housing

Ohišje plinskega filtra l Gas filter housing

Plinksi ventil BRC l BRC gas valve

Plinska šoba zbiralnika l Gas supply to manifold nozzle

Plinski injektor z razcepljenim batom l Split piston type gas injector

Plinski rezervoar l Gas tank

Plinski ventil s filtrom l Gas valve with filter

Plošča injektorjev l Plate gas injector rail

Ploščati ventil plinskega injektorja l Gas injector plate valve

Pokrov uparjalnika l Vaporizer cap

Povezovalni tulec l Connecting sleeve

Priključek plinske cevi l Gas line connector

Priključek za kompenzacijo plinskega tlaka (vakuumski) l Gas pressure compensation (vacuum) port

Priključek za prizemljitev l Ground connection

Priklop za polnjenje LPG l Refiling port

LPG

PTC senzor temperature uparjalnika l PTC Vaporizer temperature sensor

PVC plinska cev l PVC Gas line

Ročica ekspanzijskega ventila l Expansion valve lever

Senzor pritiska LPG l Pressure sensor LPG

Sestav zapornega ventila l Shut-off valve assembley

Tuljava plinskega injektorja (2) l Gas injector coil (2)

Tuljava plinskega injektorja primer 1 l Gas injector coil

Example 1

Tuljava plinskega ventila l Gas valve coil

Uparjalna komora plinskega reduktorja l Gas reducer evaporation chamber

Uparjalnik l Vaporizer

Uparjalnik reduktorja plina (2) l Gas reducer-vaporizer (2)

Uparjalnik reduktorja plina l Gas reducer vaporiser

Uparjalnik s segrevanjem tekoče faze l Vaporizer with liquid phase preheating

Uparjalnik tipa 3 l Vaporizer type 3

Venturijeva cev plina - mesalec LPG l Mixer

LPG

Vijak za nastavitev plinskega tlaka l Gas pressure adjustment screw

Vodilo plinskega batnega injektorja l Piston gas injector rail

Vodilo z injektorji LPG l Injectors and rail

LPG

Vžigalne svečke l Spark plugs

Zaporni ventil l Shut-off valve

Zaščitni ventil proti previsokemu tlaku l Over pressure protection valve

Skip to content