This function is disabled by copyright.

Avtomobilska elektronika | Elektronika v karoseriji


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE LITHUANIA

Za hitro iskanje v katerem koli brskalniku pritisnite Control + F ali Command + F

7-pinska vtičnica za prikolico l Car trailer 7 pin power socket

Zunanjost

7-pinski vtič za napajanje avtomobilske prikolice l Car trailer 7pin power plug

Zunanjost

Adapter tipa Cup 120W, 2 x USB 3,1A l Cup type adapter 120W, 2 x USB 3.1A

Interier

Aktivni dvokanalni frekvenčni delilnik l Active two channels frequency divider

Interier

Aktuator centralnega zaklepanja l Central locking actuator

Zunanjost

Aktuatorji za centralno zaklepanje l Central locking actuators

Zunanjost

Avtomobilski aktivni zvočnik Ø300mm 120W l Car active speaker Ø300mm 120W

Interier

Avtomobilski podaljšek (vtič - vtičnica za prehode na enosmerni tok) 1,5m l Car power extension (plug - socket for DC transitions) 1.5m

Interier

Avtomobilski podaljšek (vtičnica 12V - priključki) 0,3m l Car power extension (socket 12V - terminals) 0.3m

Interier

Avtomobilski varnostni sistem senzor udarcev l Car security system schock sensor

Zunanjost

Avtomobilski vtič 6x30 mm z varovalko in indikatorjem LED l wer 6x30mm plug with fuse and LED indication

Interier

Avtomobilski vtič z LED diodo in 8A varovalko l Car power plug with LED and 8A fuse

Interier

Chanel 2 priključek s štirimi nožicami l Chanel 2 four pin connector

Interier

Cilinder centralnega zaklepanja l Central locking cylinder

Zunanjost

Črpalka pralnika za čiščenje žarometov l Headlight cleaning washer pump

Zunanjost

Črpalka za pranje l Washer pump

Zunanjost

Daljinec varnostnega sistema avtomobila l Car security system remote

Zunanjost

Daljinec za varnostno kamero v avtomobilu l Car backup camera remote

Interier

Desna šoba tekočine za pranje vetrobranskega stekla l Right side washer fluid jet

Zunanjost

Dvojni montažni okvir l Double mounting frame

Interier

Dvostopenjski senzor udarcev l Two level impact sensor

Električna vtičnica s prostorom za kabel l Power outlet socket with space for cable

Interier

Električna vtičnica s školjko l Power supply socket with hull

Interier

Električna vtičnica z ohišjem in žicami l Power supply socket with hull and wires

Interier

Električni vtič 25A l Car power plug 25A

Interier

Element ogrevanih sedežev l Heated seat element

Interier

Enotonska sirena 105dB 20W 12V l One tone siren 105dB 20W 12V

Zunanjost

Euro vtičnica s priključkom l Euro socket with plug in connector

Interier

filter za prestrezanje moči 20 A l power interference filter 20 A

Interier

FM modulator z bluetoothom in 2xUSB priključki l FM modulator with bluetooth and 2xUSB connectors

Interier

FM modulator z bluetoothom in 2xUSB ter priključki tipa C l FM modulator with bluetooth and 2xUSB and type C connectors

Interier

FM-modulator s funkcijo bluetooth in vtičnico za cigaretni vžigalnik l FM modulator with bluetooth function and cigarette lighter socket

Interier

Gumijasto tesnilo vtičnice za napajanje avtomobilske prikolice 7pin l Rubber gasket of car trailer power socket 7pin

Zunanjost

Kabel s štirimi kontakti za kamero 10m l Cable with four contacts for camera 10m

Zunanjost

Kabli za zvočnike 4AWG(20mm²) l Speakers cables 4AWG(20mm²)

Interier

Kasetni adapter l Cassette type adapter

Interier

Komplet sistema za parkiranje avtomobilov l Car parking system kit

Zunanjost

Komplet varnostne vzvratne kamere l Car backup camera kit

Interier

Komplet varnostnega sistema za avto l Car security system kit

Zunanjost

Komplet za centralno zaklepanje l Central locking system kit

Zunanjost

Kontrolna lučka varnostnega sistema avtomobila l Car security system indicator lamp

Zunanjost

Krmilna enota parkirnega sistema l Car parking system control unit

Zunanjost

Krmilni ventil kompresorja AC l AC compressor control valve

Interier

LED indikator napetosti avtomobila 12-24V l Car 12-24V voltage LED indicator

Interier

LED indikator napetosti avtomobila 12V z barvno lestvico l Car 12V voltage LED indicator with color scale

Interier

Leva šoba za pranje vetrobranskega stekla l Left side washer fluid jet

Zunanjost

Leva stranska šoba za tekočino pršilnika l Left side washer fluid jet nozzle

Zunanjost

Linearni žični filter l Linear wire filter

Interier

Mehanizem brisalcev sprednjega vetrobranskega stekla l Front windscreen wiper mechanism

Zunanjost

Modul kompleta avtomobilskega varnostnega sistema z daljinskim upravljalnikom l Car security system kit module with remotes

Zunanjost

Modul kompleta centralnega zaklepanja z daljinskim upravljalnikom l Central locking system kit module with remotes

Zunanjost

Modul parkirnega sistema l Car parking system module

Interier

Monitor za varnostno kamero v avtomobilu 9 palcev l Monitor for car backup camera 9 inches

Interier

Motor brisalcev zadnjega stekla z nosilcem l Rear windshield wiper motor with bracket

Zunanjost

Motor za centralno zaklepanje CV-2 (dve žici s sponkami), povečan navor do 10 kg l Motor for central locking CV-2 (two wires with fasteners), increased torque up to 10kg

Interier

Motor za centralno zaklepanje, dvožični (s pritrdilnimi elementi) l Motor for central locking, two-wire (with fasteners)

Interier

Motor za centralno zaklepanje, petžični (s pritrdilnimi elementi) l Motor for central locking, five-wire (with fasteners)

Notranjost

Napajalni podaljšek s tremi vtičnicami, USB, varovalka l Power supply extension cord with three sockets, USB, fuse

Notranjost

Napajalni podaljšek z dvema vtičnicama l Power supply extension cord with two sockets

Notranjost

Nizkotonski zvočniki l Woofers

Notranjost

Nosilec motorja mehanizma brisalcev sprednjega vetrobranskega stekla l Front windscreen wiper mechanism motor bracket

Zunanjost

Notranji (1,5 m) kabel l Internal (1,5 m) cable

Interier

Notranji (1m) kabel l Internal (1m) cable

Interier

Ogrevan element sedeža z okvirjem l Heated seat element with seat frame

Zunanjost

Parkirna kamera z 2 conskima radarjema in okvirjem za registrsko tablico l Car parking camera with 2 zone radars and license plate frame

Zunanjost

Parkirna kamera l Car parking camera

Zunanjost

Parkirni senzorji l Car parking sensors

Zunanjost

Pogon za recirkulacijo zraka v kabini l Cabin air recirculation actuator

Interier

Polnilec z dvema priključkoma USB, Bluetooth in predvajalnikom MP3 l Charger with double USB connectors, Bluetooth and MP3 player

Interier

Pretvornik napajanja avtomobilske prikolice 7pin na 13pin l Car trailer power transition 7pin to 13pin

Zunanjost

Pretvornik nivoja signala s krmiljenjem l Car signal level converter with control

Interier

Pretvornik signala l Signal converter

Interier

Priključki s štirimi kontakti l Four pin connectors

Interier

Radarji za parkiranja l Car parking zone radars

Zunanjost

Regulacijski element puhala l Blower regulation element

Interier

Sistem za parkiranje avtomobila s kamero za vzvratno vožnjo z video kablom l Car parking system rear view camera video cable

Zunanjost

Spajkani avtomobilski vtič z LED l Soldered car power plug with LED

Interier

Sprejemnik AUX in bluetooth l AUX and bluetooth receiver

Interier

Sprejemnik Bluetooth z AUX in 2xUSB 15W 2A l Bluetooth receiver with AUX and 2xUSB 15W 2A

Interier

Stikalo električnega krmila l Car power long contactor

Interier

Stikalo za avtomobilski varnostni sistem l Car security system pin switch

Zunanjost

Stranska elektronska krmilna enota l Side comfort electronic control unit

Interier

Univerzalni avtomobilski vtič (za avtomobilske vtičnice Ø12 mm in Ø21 mm) l Universal car power plug (for Ø12mm and Ø21mm car sockets)

Interier

Upornik motorja puhala AC l AC blower motor resistor

Interier

Ventilator kabine l Cabin fan

Interier

Visokofrekvenčni zvočniki l High frequency speakers

Notranjost

Vretena ročice brisalcev sprednjega vetrobranskega stekla l Front windscreen wiper arm spindles

Zunanjost

Vtič z 8A varovalko in stikalom l Car power plug with 8A fuse and switch

Interier

Vtič za napajanje l Car power firm plug

Interier

Vtičnica za avtomobilsko prikolico iz 7 na 13 nožic l Car trailer 7 pin to 13 pin power socket

Zunanjost

Vtičnica za električno vtičnico l Power outlet socket

Interier

Vtičnica za napajanje s pokrovčkom l Power supply socket with cap

Interier

Y-priključek l Y-connector tee

Interier

Zadnja kamera l Rear camera

Zunanjost

Žica za vklop parkirnega sistema l Car parking system ignition wire

Zunanjost

Žice za vzvratno kamero v avtomobilu l Wires for car backup camera

Interier

Zunanji frekvenčni delilniki l External crossovers

Interier

Zvočnik Ø100mm 80W 4 ohm l Speaker Ø100mm 80W 4 ohm

Interier

Zvočnik parkirnega sistema l Car parking system speaker

Zunanjost

Zvočniki Ø50mm 150W 2kHz-22kHz 90dB 4 ohm l Speakers Ø50mm 150W 2kHz-22kHz 90dB 4 ohm

Interier

Zvočniki Ø100mm 80W 100Hz-20kHz 88dB 4ohm l Speakers Ø100mm 80W 100Hz-20kHz 88dB 4ohm

Interier

Zvočniki Ø100mm 190W 44Hz-25kHz 89dB 4 ohm l Speakers Ø100mm 190W 44Hz-25kHz 89dB 4 ohm

Interier

Zvočniki Ø130mm 250W 33Hz-24kHz 88dB 4 ohm l Speakers Ø130mm 250W 33Hz-24kHz 88dB 4 ohm

Interier

Zvočniki Ø165mm 120W 60Hz-21kHz 91,5dB 4ohm l Speakers Ø165mm 120W 60Hz-21kHz 91.5dB 4ohm

Interier

Zvočniki Ø170mm 100W 60Hz-21kHz 93dB 4ohm l Speakers Ø170mm 100W 60Hz-21kHz 93dB 4ohm

Interier

Zvočniki s komponentami Ø165mm 160W 50Hz-23kHz 93dB l Speakers with components Ø165mm 160W 50Hz-23kHz 93dB

Interier

Skip to content